Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
GTO: Paradise Lost

GTO: Paradise Lost

9.3/10 trên tổng số 285 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,348,186
Tên khác: Great Teacher Onizuka: Paradise Lost
Thể loại: School Life, Ecchi, Comedy, Adventure
Tác giả: Tohru Fujisawa
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

GTO: Paradise Lost:

Phần mới của bộ truyện đình đám: Great Teacher Onizuka

Siêu cmn phẩm :v

Danh sách chương

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 001 - fix 18/04/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 002 23/04/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 003 - fix 29/04/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 004 10/05/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 005 04/06/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 006 11/06/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 007 08/07/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 008 16/07/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 009 08/08/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 009.1 Extra 17/08/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 010 18/08/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 011 30/09/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 012 09/10/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 013 15/10/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 014 02/11/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 015 16/11/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 016 10/12/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 017 14/12/2014

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 018 - fix 20/01/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 019 26/01/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 020 27/02/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 021 10/03/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 022 10/03/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 023 10/03/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 024 13/04/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 025 14/05/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 026 19/05/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 027 22/05/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 028 10/06/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 029 26/09/2015

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 030 03/01/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 031 18/01/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 032 25/01/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 033 21/02/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 034 21/02/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 035 23/02/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 036 25/02/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 037 02/03/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 038 06/03/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 039 12/03/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 040 27/03/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 041 16/05/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 042 01/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 043 01/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 044 01/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 045 01/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 046 01/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 047 06/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 048 06/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 049 26/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 050 30/06/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 051 07/07/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 052 07/07/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 053 07/07/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 054 10/07/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 055 02/08/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 056 12/08/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 057 18/08/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 058 22/08/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 059 28/08/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 060 08/09/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 061 19/09/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 062 28/09/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 063 17/10/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 064 28/10/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 065 03/11/2016

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 066 04/03/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 067 06/03/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 068 17/05/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 069 17/05/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 070 18/05/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 071 30/05/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 072 01/06/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 073 10/06/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 074 20/06/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 075 29/06/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 076 30/06/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 077 02/07/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 078 11/07/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 079 12/07/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 080 09/08/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 081 27/08/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 082 18/09/2017

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 083 23/01/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 084 27/01/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 085 15/06/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 086 15/06/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 086.1 16/06/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 087 17/06/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 088 08/07/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 089 10/07/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 090 21/07/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 091 11/08/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 092 10/09/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 093 05/10/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 094 10/10/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 095 07/11/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 096 04/12/2018

Great Teacher Onizuka : Paradise Lost Chap 097 06/12/2018