Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Gun x Clover

Gun x Clover

9.8/10 trên tổng số 252 lượt đánh giá

Lượt xem: 362,207
Tên khác: Gun x Clover
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Ecchi, Action
Tác giả: Yamaguchi Mikoto
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Gun x Clover:

Trường trung học Mikado là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất. Và main của chúng ta, Miroto Hayama, là một trong số đó, nhưng cậu lại không hề có cấp bậc. Vậy mà cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một người mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Liệu cậu có sống sót..?

Danh sách chương

Gun x Clover Chap 001 12/05/2013

Gun x Clover Chap 002 12/05/2013

Gun x Clover Chap 003 12/05/2013

Gun x Clover Chap 004 12/05/2013

Gun x Clover Chap 005 12/05/2013

Gun x Clover Chap 006 12/05/2013

Gun x Clover Chap 007 12/05/2013

Gun x Clover Chap 008 12/05/2013

Gun x Clover Chap 009 12/05/2013

Gun x Clover Chap 010 12/05/2013

Gun x Clover Chap 011 12/05/2013

Gun x Clover Chap 012 12/05/2013

Gun x Clover Chap 013 03/06/2013

Gun x Clover Chap 014 09/07/2013

Gun x Clover Chap 015 07/09/2013

Gun x Clover Chap 016 17/09/2013

Gun x Clover Chap 017 10/11/2013

Gun x Clover Chap 018 23/12/2013

Gun x Clover Chap 019 01/01/2014

Gun x Clover Chap 020 16/03/2014

Gun x Clover Chap 021 08/04/2014

Gun x Clover Chap 022 11/05/2014

Gun x Clover Chap 023 08/08/2014

Gun x Clover Chap 024 19/08/2014

Gun x Clover Chap 025 25/08/2014

Gun x Clover Chap 026 30/11/2014

Gun x Clover Chap 027 30/12/2014

Gun x Clover Chap 028 19/03/2015

Gun x Clover Chap 029 10/04/2015

Gun x Clover Chap 030 22/04/2015

Gun x Clover Chap 031 01/05/2015

Gun x Clover Chap 032 13/06/2015

Gun x Clover Chap 033 02/08/2015

Gun x Clover Chap 034 14/09/2015

Gun x Clover Chap 035 17/12/2015

Gun x Clover Chap 036 24/01/2016

Gun x Clover Chap 037 30/01/2016

Gun x Clover Chap 038 22/04/2016

Gun x Clover Chap 039 21/07/2016

Gun x Clover Chap 040 23/07/2016

Gun x Clover Chap 041 31/07/2016

Gun x Clover Chap 042 02/08/2016

Gun x Clover Chap 043 02/08/2016

Gun x Clover Chap 044 04/08/2016

Gun x Clover Chap 045 13/08/2016

Gun x Clover Chap 046 27/09/2016

Gun x Clover Chap 047 14/02/2017

Gun x Clover Chap 048 19/03/2017

Gun x Clover Chap 049 24/12/2017

Gun x Clover Chap 050 26/06/2018

Gun x Clover Chap 051 26/06/2018

Gun x Clover Chap 052 01/07/2018

Gun x Clover Chap 053 19/07/2018

Gun x Clover Chap 054 05/11/2018

Gun x Clover Chap 055 30/01/2019