Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Haikyuu

Haikyuu

9.6/10 trên tổng số 44 lượt đánh giá

Lượt xem: 378,431
Tên khác: Haikyuu
Thể loại: Supernatural, Shounen, School Life, Drama, Comedy
Tác giả: Furudate Haruichi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Haikyuu:

Câu chuyện về Hinata Shouyou, Một học sinh cấp 3 yêu thích và tham gia vào 1 Câu Lạc Bộ bóng chuyền.... Không có kỹ năng nhưng có tài năng.... Hãy xem cậu ấy thể hiện nó để đi đến đỉnh cao Bóng Chuyền như thế nào đi nào!!

Danh sách chương

Haikyuu Chap 000 24/01/2013

Haikyuu Chap 001 06/09/2012

Haikyuu Chap 002 24/01/2013

Haikyuu Chap 003 24/01/2013

Haikyuu Chap 004 25/01/2013

Haikyuu Chap 005 22/07/2013

Haikyuu Chap 006 22/07/2013

Haikyuu Chap 007 22/07/2013

Haikyuu Chap 008 22/07/2013

Haikyuu Chap 009 22/07/2013

Haikyuu Chap 010 22/07/2013

Haikyuu Chap 011 22/07/2013

Haikyuu Chap 012 22/07/2013

Haikyuu Chap 013 22/07/2013

Haikyuu Chap 014 31/07/2013

Haikyuu Chap 015 13/09/2013

Haikyuu Chap 016 13/09/2013

Haikyuu Chap 017 13/09/2013

Haikyuu Chap 018 13/09/2013

Haikyuu Chap 019 13/09/2013

Haikyuu Chap 020 08/10/2013

Haikyuu Chap 021 08/10/2013

Haikyuu Chap 022 08/10/2013

Haikyuu Chap 022.5 10/10/2013

Haikyuu Chap 023 18/10/2013

Haikyuu Chap 024 20/10/2013

Haikyuu Chap 025 30/10/2013

Haikyuu Chap 026 10/11/2013

Haikyuu Chap 027 10/11/2013

Haikyuu Chap 028 21/11/2013

Haikyuu Chap 029 23/11/2013

Haikyuu Chap 030 01/12/2013

Haikyuu Chap 031 07/12/2013

Haikyuu Chap 032 21/12/2013

Haikyuu Chap 033 21/12/2013

Haikyuu Chap 034 01/01/2014

Haikyuu Chap 035 21/01/2014

Haikyuu Chap 036 21/01/2014

Haikyuu Chap 037 05/02/2014

Haikyuu Chap 038 09/02/2014

Haikyuu Chap 039 09/02/2014

Haikyuu Chap 040 20/02/2014

Haikyuu Chap 041 02/03/2014

Haikyuu Chap 042 - fix 17/03/2014

Haikyuu Chap 043 17/03/2014

Haikyuu Chap 044 30/04/2014

Haikyuu Chap 045 30/04/2014

Haikyuu Chap 046 15/05/2014

Haikyuu Chap 047 15/05/2014

Haikyuu Chap 048 21/05/2014

Haikyuu Chap 049 02/06/2014

Haikyuu Chap 050 02/06/2014

Haikyuu Chap 051 16/06/2014

Haikyuu Chap 052 22/06/2014

Haikyuu Chap 053 25/06/2014

Haikyuu Chap 054 01/07/2014

Haikyuu Chap 055 08/07/2014

Haikyuu Chap 056 13/07/2014

Haikyuu Chap 057 22/07/2014

Haikyuu Chap 058 29/07/2014

Haikyuu Chap 059 14/08/2014

Haikyuu Chap 060 14/08/2014

Haikyuu Chap 061 27/08/2014

Haikyuu Chap 062 30/08/2014

Haikyuu Chap 063 03/09/2014

Haikyuu Chap 064 09/09/2014

Haikyuu Chap 065 12/09/2014

Haikyuu Chap 066 13/09/2014

Haikyuu Chap 067 27/09/2014

Haikyuu Chap 068 27/09/2014

Haikyuu Chap 070 05/10/2014

Haikyuu Chap 071 05/10/2014

Haikyuu Chap 072 11/10/2014

Haikyuu Chap 073 24/10/2014

Haikyuu Chap 074 01/11/2014

Haikyuu Chap 075 22/11/2014

Haikyuu Chap 076 22/11/2014

Haikyuu Chap 077 30/11/2014

Haikyuu Chap 078 30/11/2014

Haikyuu Chap 079 14/12/2014

Haikyuu Chap 080 23/12/2014

Haikyuu Chap 081 25/01/2015

Haikyuu Chap 082 25/01/2015

Haikyuu Chap 083 31/01/2015

Haikyuu Chap 084 10/09/2015

Haikyuu Chap 085 10/09/2015

Haikyuu Chap 086 10/09/2015

Haikyuu Chap 087 10/09/2015

Haikyuu Chap 088 10/09/2015

Haikyuu Chap 089 10/09/2015

Haikyuu Chap 090 10/09/2015

Haikyuu Chap 091 10/09/2015

Haikyuu Chap 092 10/09/2015

Haikyuu Chap 093 10/09/2015

Haikyuu Chap 094 10/09/2015

Haikyuu Chap 095 10/09/2015

Haikyuu Chap 096 10/09/2015

Haikyuu Chap 097 10/09/2015

Haikyuu Chap 098 10/09/2015

Haikyuu Chap 099 10/09/2015

Haikyuu Chap 100 10/09/2015

Haikyuu Chap 101 10/09/2015

Haikyuu Chap 102 10/09/2015

Haikyuu Chap 103 10/09/2015

Haikyuu Chap 104 10/09/2015

Haikyuu Chap 105 19/01/2016

Haikyuu Chap 106 19/01/2016

Haikyuu Chap 107 19/01/2016

Haikyuu Chap 108 19/01/2016

Haikyuu Chap 109 19/01/2016

Haikyuu Chap 110 27/01/2016

Haikyuu Chap 111 02/02/2016

Haikyuu Chap 112 07/03/2016

Haikyuu Chap 113 10/04/2016

Haikyuu Chap 114 10/04/2016

Haikyuu Chap 115 30/06/2016

Haikyuu Chap 116 06/07/2016

Haikyuu Chap 117 11/07/2016

Haikyuu Chap 118 15/07/2016

Haikyuu Chap 119 05/12/2016

Haikyuu Chap 120 05/12/2016

Haikyuu Chap 121 05/12/2016

Haikyuu Chap 122 05/12/2016

Haikyuu Chap 123 20/12/2016

Haikyuu Chap 124 28/12/2016

Haikyuu Chap 125 29/12/2016

Haikyuu Chap 126 30/12/2016

Haikyuu Chap 127 05/01/2017

Haikyuu Chap 128 05/01/2017

Haikyuu Chap 129 23/01/2017

Haikyuu Chap 130 21/06/2017

Haikyuu Chap 131 11/08/2017

Haikyuu Chap 132 11/08/2017

Haikyuu Chap 133 11/08/2017

Haikyuu Chap 134 11/08/2017

Haikyuu Chap 135 19/09/2017

Haikyuu Chap 136 19/09/2017

Haikyuu Chap 137 16/06/2018

Haikyuu Chap 138 16/06/2018

Haikyuu Chap 139 16/06/2018

Haikyuu Chap 140 16/06/2018

Haikyuu Chap 141 16/06/2018

Haikyuu Chap 142 16/06/2018

Haikyuu Chap 143 16/06/2018

Haikyuu Chap 144 16/06/2018

Haikyuu Chap 145 16/06/2018

Haikyuu Chap 146 16/06/2018

Haikyuu Chap 147 16/06/2018

Haikyuu Chap 148 16/06/2018

Haikyuu Chap 149 16/06/2018

Haikyuu Chap 150 16/06/2018

Haikyuu Chap 151 16/06/2018

Haikyuu Chap 152 16/06/2018

Haikyuu Chap 153 16/06/2018

Haikyuu Chap 154 16/06/2018

Haikyuu Chap 155 16/06/2018

Haikyuu Chap 156 16/06/2018

Haikyuu Chap 157 16/06/2018

Haikyuu Chap 158 19/06/2018

Haikyuu Chap 159 19/06/2018

Haikyuu Chap 160 19/06/2018

Haikyuu Chap 161 20/06/2018

Haikyuu Chap 162 24/06/2018

Haikyuu Chap 163 28/06/2018

Haikyuu Chap 164 28/06/2018

Haikyuu Chap 165 28/06/2018

Haikyuu Chap 166 28/06/2018

Haikyuu Chap 167 28/06/2018

Haikyuu Chap 168 30/06/2018

Haikyuu Chap 169 02/07/2018

Haikyuu Chap 170 05/07/2018

Haikyuu Chap 171 06/07/2018

Haikyuu Chap 172 08/07/2018

Haikyuu Chap 173 10/07/2018

Haikyuu Chap 174 12/07/2018

Haikyuu Chap 175 13/07/2018

Haikyuu Chap 177 15/07/2018

Haikyuu Chap 178 18/07/2018

Haikyuu Chap 179 21/07/2018

Haikyuu Chap 180 23/07/2018

Haikyuu Chap 181 26/07/2018

Haikyuu Chap 182 01/08/2018

Haikyuu Chap 183 01/08/2018

Haikyuu Chap Special 07/12/2016

Haikyuu Chap Special 19/09/2017