Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

8.8/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá

Lượt xem: 207,615
Tên khác: Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
Thể loại: Comic, Manhua, Mature, Horror, Ecchi, Adult
Tác giả: Khưu Thụy Tân
Nguồn truyện: comicvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường:

Một tác phẩm lớn về Giang hồ của Khưu Thụy Tân, theo phong cách hắc ám. Một giang hồ thật sự được khắc họa đầy bạo lực, tanh máu, trần trụi.

Danh sách chương

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 001 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 002 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 003 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 004 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 005 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 006 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 007 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 008 17/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 009 18/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 010 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 011 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 012 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 013 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 014 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 015 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 016 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 017 29/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 018 31/08/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 019 01/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 020 01/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 021 04/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 022 11/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 023 11/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 024 11/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 025 12/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 026 12/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 027 15/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 028 15/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 029 18/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 030 18/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 031 19/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 032 21/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 033 22/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 034 23/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 035 26/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 036 26/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 037 30/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 038 30/09/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 039 02/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 040 02/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 041 03/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 042 04/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 043 09/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 044 09/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 045 09/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 046 10/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 047 12/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 048 15/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 049 16/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 050 18/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 051 22/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 052 24/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 053 25/10/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 054 01/11/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 055 05/11/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 056 09/11/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 057 12/11/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 058 19/11/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 059 03/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 060 08/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 061 12/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 062 15/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 063 18/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 064 22/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 065 25/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 066 26/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 067 29/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 068 31/12/2017

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 069 05/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 070 06/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 071 07/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 072 10/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 073 15/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 074 16/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 075 23/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 076 26/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 077 31/01/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 078 06/02/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 079 13/02/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 080 18/02/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 081 21/02/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 082 25/02/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 083 27/02/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 084 02/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 085 06/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 086 06/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 087 10/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 088 14/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 089 15/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 090 18/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 091 20/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 092 23/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 093 26/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 094 31/03/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 095 06/04/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 096 08/04/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 097 11/04/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 098 30/04/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 099 30/04/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 100 08/05/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 101 12/05/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 102 20/05/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 103 20/05/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 104 22/05/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 105 26/05/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 106 28/05/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 107 12/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 108 12/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 109 12/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 110 12/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 111 14/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 112 17/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 113 19/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 114 26/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 115 28/06/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 116 02/07/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 117 03/07/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 118 10/07/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 119 16/07/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 120 02/08/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 121 02/08/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 122 13/08/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 123 16/08/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 124 21/08/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 125 12/09/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 126 18/09/2018

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường Chap 127 21/09/2018