Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

8.7/10 trên tổng số 117 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,550,584
Tên khác: Hỏa Phụng Liêu Nguyên
Thể loại: Historical, Action
Tác giả: Trần Mỗ
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hỏa Phụng Liêu Nguyên:

Truyện kể về thời kỳ Tam quốc tranh bá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền như ta thường thấy ở các bộ truyện nói về thời kì này mà là Tư Mã Ý - người mà sau này đã cùng với gia tộc mình đánh bại tất cả các anh hùng khác, gom thiên hạ về thành 1 mối, chấm dứt 1 thời kỳ dài loạn lạc.  Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý. Nhưng cũng có ai có thời gian để quan tâm đến truyện ấy trong thời loạn lạc này chứ. Dù cố né tránh, cuối cùng dòng họ Tư Mã cũng phải bước vào vòng xoáy chiến tranh, và sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cả dòng lịch sử....

Danh sách chương

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 001 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 002 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 003 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 004 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 005 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 006 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 007 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 008 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 009 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 010 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 011 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 012 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 013 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 014 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 015 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 016 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 017 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 018 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 019 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 020 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 021 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 022 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 023 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 024 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 025 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 026 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 027 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 028 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 029 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 030 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 031 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 032 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 033 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 034 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 035 29/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 036 29/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 037 29/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 038 29/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 039 29/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 040 29/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 041 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 042 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 043 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 044 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 045 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 046 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 047 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 048 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 049 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 050 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 051 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 052 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 053 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 054 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 055 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 056 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 057 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 058 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 059 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 060 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 061 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 062 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 063 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 064 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 065 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 066 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 067 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 068 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 069 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 070 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 071 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 072 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 073 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 074 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 075 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 076 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 077 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 078 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 079 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 080 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 081 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 082 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 083 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 084 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 085 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 086 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 087 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 088 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 089 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 090 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 091 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 092 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 093 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 094 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 095 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 096 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 097 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 098 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 099 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 100 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 101 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 102 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 103 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 104 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 105 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 106 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 107 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 108 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 109 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 110 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 111 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 112 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 113 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 114 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 115 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 116 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 117 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 118 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 119 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 120 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 121 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 122 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 123 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 124 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 125 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 126 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 127 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 128 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 129 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 130 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 131 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 132 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 133 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 134 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 135 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 136 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 137 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 138 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 139 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 140 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 141 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 142 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 143 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 144 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 145 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 146 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 147 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 148 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 149 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 150 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 151 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 152 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 153 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 154 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 155 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 156 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 157 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 158 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 159 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 160 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 161 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 162 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 163 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 164 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 165 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 166 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 167 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 168 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 169 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 170 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 171 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 172 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 173 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 174 16/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 175 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 176 21/02/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 177 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 178 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 179 21/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 180 21/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 181 31/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 182 21/04/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 183 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 184 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 185 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 186 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 187 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 188 21/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 189 21/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 190 21/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 191 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 192 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 193 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 194 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 195 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 196 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 197 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 198 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 199 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 200 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 201 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 202 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 203 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 204 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 205 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 206 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 207 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 208 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 209 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 210 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 211 20/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 212 09/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 213 25/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 214 25/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 215 30/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 216 30/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 217 30/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 218 08/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 219 08/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 220 08/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 221 08/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 222 08/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 223 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 224 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 225 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 226 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 227 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 228 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 229 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 230 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 231-239 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 240-247 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 248 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 256 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 257 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 258 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 259 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 260 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 261 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 262 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 263.1 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 263.2 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 264 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 265 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 270 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 271 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 272 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 273 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 275 18/06/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 276 18/06/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 277 18/06/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 278 18/06/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 286 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 287 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 288 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 289 Tả hữu khai cung 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 290 Đại tiểu trí nang 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 291 Kì phùng địch thủ 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 292 Ác kế giang lưu 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 293 Ma vương lai tập 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 294 Yêu ngôn hoặc chúng 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 295 Cường công Lưu Bị 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 297 Ẩn thế thần kỹ 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 298 Truyền thuyết trở lại 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 299 Chấp niệm văn nhân 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 300 Đúng như mong đợi 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 301 Thiên lý tuần hoàn 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 302 Thái bình mạt đạo 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 303 Thiên giáng kì binh 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 304 Kỳ kinh thiên hạ 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 305 Ta không phải Lữ Bố 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 306 Thiên địa chính khí 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 307 Võ tướng hồi quy 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 308 Đồng môn tương tiên 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 309 Thiên đạo vô ngôn 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 310 Trăm ngày đau khổ 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 311 Đằng sau nhân nghĩa 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 312 Cuộc chiến Bạch Mã 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 313 Hà Bắc đại tướng 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 314 Hoàng thúc hữu tình 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 315 Thắng trước một bước 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 316 Bao nhiêu xuân thu 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 317 Hà Bắc dã nhân 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 318 Tân Tây chi chiến 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 319 Tòng hạ nhập thủ 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 320 Mưu tính công tâm 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 321 Tối cường chiến thư 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 322 Tối cường đối quyết 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 323 Chính kì chi biến 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 324 Lưỡng đầu thụ địch 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 325 Liên châu kế phát 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 326 Quân mệnh bất thụ 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 327 Tái hạ quân trạng 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 328 Thiên địa công phòng 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 329 Cơ quan trùng trùng 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 330 Thực hư quân trạng 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 331 Tương tiên chiến trường 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 332 Khai song lượng thoại 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 333 Thương can huynh đệ 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 334 Thương tương thương thương 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 335 Một cân năm tiền 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 336 Dĩ thành đồng song 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 337 Nhất tiễn tam điêu 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 338 Huynh đệ nội hống 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 339 Hỏa thiêu cố thị 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 340 Lửa thiêu Ô Sào 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 341 Tiềm phu khảo tích 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 342 Lưỡng trận giao phong 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 343 Lấy một cản trăm 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 344 Thiên tử bả tâm 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 345 Một thân can đảm 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 346 Tuy bại vẫn thắng 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 347 27/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 348 27/08/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 349 10/09/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 350 25/09/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 351 09/10/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 352 23/10/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 353 07/11/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 354 18/11/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 355 12/12/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 356 12/12/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 357 23/12/2011

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 358 07/01/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 359 11/02/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 360 13/02/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 361 24/02/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 362 17/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 363 31/03/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 364 07/04/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 365 02/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 366 22/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 367 28/05/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 368 10/06/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 369 11/06/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 370 13/07/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 371 20/07/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 372 20/07/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 373 05/08/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 374 22/08/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 375 15/09/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 376 17/09/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 377 14/10/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 378 14/10/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 379 28/10/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 380 28/10/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 381 26/11/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 382 30/11/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 383 14/12/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 384 22/12/2012

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 385 27/01/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 386 12/02/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 387 04/03/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 388 06/03/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 392 26/05/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 394 23/06/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 395 08/07/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 397 24/08/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 398 24/08/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 399 29/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 400 23/09/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 401 14/10/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 404 30/11/2013

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 409 14/02/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 410 01/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 411 01/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 412 29/03/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 413 30/03/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 414 29/06/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 415 14/07/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 417 16/07/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 418 16/07/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 419 16/07/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 420 03/08/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 421 03/08/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 422 28/08/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 423 12/09/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 424 24/09/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 425 08/10/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 426 20/10/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 427 04/11/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 428 17/11/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 429 30/11/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 430 14/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 431 28/12/2014

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 432 - fix 20/01/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 433 12/02/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 434 - fix 19/02/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 435 12/03/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 436 25/03/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 437 08/04/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 438 21/04/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 439 09/05/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 440 26/05/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 441 11/06/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 442 23/06/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 443 06/07/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 444 30/07/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 445 20/08/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 446 TV 02/09/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 447 TV 01/10/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 448 TV 01/10/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 449 TV 14/10/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 450 05/11/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 451 TV 27/11/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 452 19/12/2015

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 453 15/01/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 454 19/02/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 455 26/02/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 456 15/03/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 457 20/04/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 458 03/05/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 459 09/05/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 460 24/05/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 461 02/06/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 462 28/06/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 463 14/07/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 464 12/08/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 465 30/08/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 466 16/08/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 467 30/08/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 468 29/09/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 469 29/09/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 470 20/10/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 471 11/11/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 472 19/12/2016

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 473 05/01/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 474 07/02/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 475 07/02/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 476 24/02/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 477 10/03/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 478 02/04/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 479 04/05/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 480 16/06/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 481 16/06/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 482 16/06/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 483 17/07/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 484 21/07/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 485 11/08/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 486 20/09/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 487 01/11/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 488 01/11/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 489 01/11/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 490 24/11/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 491 13/12/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 492 21/12/2017

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 493 19/01/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 494 19/01/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 495 10/02/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 496 07/03/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 497 14/03/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 498 25/04/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 499 17/05/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 500 17/05/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 501 13/06/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 502 05/07/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 503 16/08/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 504 16/08/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 505 22/08/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 506 14/09/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 507 17/12/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 508 17/12/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 509 17/12/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 510 17/12/2018

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 511 16/01/2019

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 512 16/01/2019

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 513 22/02/2019

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 514 22/02/2019

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 515 07/03/2019

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 516 21/04/2019

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 517 21/04/2019

Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 518 RAW 22/05/2019