Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hoàng Phi Hồng - Cao Thủ Bida

Hoàng Phi Hồng - Cao Thủ Bida

9/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá

Lượt xem: 127,065
Tên khác: Break Shot
Thể loại: Sports, Shounen
Tác giả: Maekawa Takeshi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hoàng Phi Hồng - Cao Thủ Bida:

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình? 

Danh sách chương

Break Shot Chap 001 27/12/2014

Break Shot Chap 002 27/12/2014

Break Shot Chap 003 27/12/2014

Break Shot Chap 004 27/12/2014

Break Shot Chap 005 27/12/2014

Break Shot Chap 006 27/12/2014

Break Shot Chap 007 27/12/2014

Break Shot Chap 008 27/12/2014

Break Shot Chap 009 27/12/2014

Break Shot Chap 010 27/12/2014

Break Shot Chap 011 27/12/2014

Break Shot Chap 012 27/12/2014

Break Shot Chap 013A 27/12/2014

Break Shot Chap 013B 27/12/2014

Break Shot Chap 014 27/12/2014

Break Shot Chap 015 27/12/2014

Break Shot Chap 016 27/12/2014

Break Shot Chap 017 27/12/2014

Break Shot Chap 018 27/12/2014

Break Shot Chap 019 27/12/2014

Break Shot Chap 020 27/12/2014

Break Shot Chap 021 27/12/2014

Break Shot Chap 022 27/12/2014

Break Shot Chap 023 27/12/2014

Break Shot Chap 024 27/12/2014

Break Shot Chap 025 27/12/2014

Break Shot Chap 038 28/11/2011

Break Shot Chap 039 28/11/2011

Break Shot Chap 040 28/11/2011

Break Shot Chap 041 28/11/2011

Break Shot Chap 042 28/11/2011

Break Shot Chap 043 28/11/2011

Break Shot Chap 044 28/11/2011

Break Shot Chap 045 28/11/2011

Break Shot Chap 046 28/11/2011

Break Shot Chap 047 28/11/2011

Break Shot Chap 048 28/11/2011

Break Shot Chap 049 28/11/2011

Break Shot Chap 050 28/11/2011

Break Shot Chap 051 28/11/2011

Break Shot Chap 052 28/11/2011

Break Shot Chap 053 28/11/2011

Break Shot Chap 054 28/11/2011

Break Shot Chap 055 28/11/2011

Break Shot Chap 056 28/11/2011

Break Shot Chap 057 28/11/2011

Break Shot Chap 058 28/11/2011

Break Shot Chap 059 28/11/2011

Break Shot Chap 060 28/11/2011

Break Shot Chap 061 28/11/2011

Break Shot Chap 062 28/11/2011

Break Shot Chap 063 28/11/2011

Break Shot Chap 064 28/11/2011

Break Shot Chap 065 28/11/2011

Break Shot Chap 066 28/11/2011

Break Shot Chap 067 28/11/2011

Break Shot Chap 068 28/11/2011

Break Shot Chap 069 28/11/2011

Break Shot Chap 070 28/11/2011

Break Shot Chap 071 28/11/2011

Break Shot Chap 072 28/11/2011

Break Shot Chap 073 28/11/2011

Break Shot Chap 074 28/11/2011

Break Shot Chap 075 28/11/2011

Break Shot Chap 076 28/11/2011

Break Shot Chap 077 09/12/2011

Break Shot Chap 078 09/12/2011

Break Shot Chap 079 09/12/2011

Break Shot Chap 080 09/12/2011

Break Shot Chap 081 09/12/2011

Break Shot Chap 082 19/12/2011

Break Shot Chap 083 19/12/2011

Break Shot Chap 084 19/12/2011

Break Shot Chap 085 19/12/2011

Break Shot Chap 086 22/12/2011

Break Shot Chap 087 24/12/2011

Break Shot Chap 088 27/12/2011

Break Shot Chap 089 30/12/2011

Break Shot Chap 090 30/12/2011

Break Shot Chap 091 07/01/2012

Break Shot Chap 092 07/01/2012

Break Shot Chap 093 07/01/2012

Break Shot Chap 094 11/01/2012

Break Shot Chap 095 13/01/2012

Break Shot Chap 096 15/01/2012

Break Shot Chap 097 05/02/2012

Break Shot Chap 098 14/02/2012

Break Shot Chap 099 14/02/2012

Break Shot Chap 100 14/02/2012

Break Shot Chap 101 17/02/2012

Break Shot Chap 102 07/03/2012

break shot Chap 103 08/03/2012

break shot Chap 104 08/03/2012

Break Shot Chap 105 20/03/2012

break shot Chap 106 22/03/2012

Break Shot Chap 107 23/03/2012

Break Shot Chap 108 24/03/2012

Break Shot Chap 109 27/03/2012

Break shot Chap 110 29/03/2012

Break Shot Chap 111 01/04/2012

Break Shot Chap 112 04/04/2012

break shot Chap 113 05/04/2012

Break Shot Chap 114 07/04/2012

Break Shot Chap 115 18/04/2012

Break Shot Chap 116 21/04/2012

Break Shot Chap 117 23/04/2012

Break Shot Chap 118 26/04/2012

Break Shot Chap 119 05/05/2012

Break Shot Chap 120 08/05/2012

Break Shot Chap 121 11/05/2012

Break Shot Chap 122 24/05/2012

Break Shot Chap 123 27/05/2012

Break Shot Chap 124 05/06/2012

Break Shot Chap 125 10/06/2012

Break Shot Chap 126 15/06/2012

Break Shot Chap 127 17/06/2012

Break Shot Chap 128 16/07/2012

Break Shot Chap 129 11/09/2012

Break shot Chap 130 20/09/2012

Break Shot Chap 131 24/09/2012

Break Shot Chap 132 05/10/2012

Break Shot Chap 133 05/02/2013

Break Shot Chap 134 20/02/2013

Break Shot Chap 135 27/02/2014

Break Shot Chap 136 27/02/2014

Break Shot Chap 137 09/03/2014

Break Shot Chap 138 09/03/2014

Break Shot Chap 139 06/08/2014

Break Shot Chap 140 12/08/2014

Break Shot Chap 141 12/08/2014

Break Shot Chap 142 12/08/2014

Break Shot Chap 143 07/07/2016