Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hoàng Phi Hồng Phần IV

Hoàng Phi Hồng Phần IV

8/10 trên tổng số 110 lượt đánh giá

Lượt xem: 506,307
Tên khác: Hoàng Phi Hồng Phần IV
Thể loại: Shounen, Martial Arts, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hoàng Phi Hồng Phần IV:

Đây là Chap 40 của series truyện Tekken Chinmi Legends (nghĩa là vẫn thuộc Hoàng phi hồng phần 3 : giải cứu công chúa ) nhưng mọi chuyện ở phần công chúa đó đã kết thúc tốt đẹp , Câu chuyện lại bắt đầu với một cuộc phiêu lưu mới đối với Chinmi ( còn gọi là :Phi Hồng , Đại Hùng , Trần mẫn ... ) nên mình mạo muội tách ra riêng thành một bài đăng mới và đặt là Hoàng Phi Hồng Phần 4 cho mạch lạc Nội dung thì khỏi nói , kịch tính , hấp dẫn , ý nghĩa và đầy những pha võ thuật được vẽ rất đẹp mắt ... Hầu như Ai đã từng đọc qua bất cứ phần nào của loạt truyện này đều tìm toàn bộ các phần khác để đọc !!

Xem các phần trước: CLICK HERE

Danh sách chương

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 039 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 040 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 041 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 042 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 043 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 044 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 045 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 046 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 047 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 048 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 049 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 050 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 051 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 052 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 053 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 054 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 055 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 056 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 057 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 058 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 059 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 060 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 061 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 062 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 063 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 064 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 065 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 066 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 067 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 068 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 069 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 070 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 071 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 072 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 073 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 074 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 075 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 076 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 077 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 078 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 079 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 080 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 081 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 082 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 083 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 084 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 085 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 086 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 087 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 088 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 089 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 090 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 091 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 092 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 093 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 094 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 095 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 096 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 097 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 098 13/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 099 15/03/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 100 11/08/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 101 11/08/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 102 11/08/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 103 11/08/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 104 11/08/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 105 11/09/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 106 TV 07/10/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 107 16/11/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 108 09/12/2015

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 109 TV 08/01/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 110 25/02/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 111 TV 08/03/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 112 TV 26/04/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 113 TV 13/05/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 114 TV 21/06/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 115 TV 15/09/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 116 TV 15/09/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 117 TV 22/10/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 118 TV 22/10/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 119 TV 08/11/2016

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 120 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 121 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 122 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 123 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 124 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 125 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 126 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 127 TV 14/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 128 TV 16/08/2017

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 129 TV 27/01/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 130 TV 27/01/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 131 TV 29/01/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 132 TV 29/01/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 133 TV 19/03/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 134 TV 19/03/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 135 TV 19/03/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 136 TV 18/04/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 137 TV 15/06/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 138 TV 09/07/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 139 TV 16/07/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 140 TV 09/08/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 141 TV 19/09/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 142 TV 09/10/2018

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 143 RAW 13/01/2019

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 144 RAW 13/01/2019

Hoàng Phi Hồng Phần IV Chap 145 RAW 13/01/2019