Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

9.1/10 trên tổng số 113 lượt đánh giá

Lượt xem: 717,248
Tên khác: Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Shounen, Comedy
Tác giả: Độc Nhãn Miêu
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra:

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.

Danh sách chương

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 001 28/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 002 28/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 003 28/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 004 28/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 005 28/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 006 28/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 007 29/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 008 30/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 009 30/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 010 30/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 011 30/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 012 30/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 013 31/07/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 014 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 015 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 016 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 017 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 018 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 019 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 020 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 021 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 022 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 023 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 024 01/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 025 03/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 026 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 027 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 028 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 029 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 030 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 031 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 032 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 033 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 034 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 035 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 036 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 037 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 038 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 039 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 040 10/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 041 15/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 042 15/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 043 15/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 044 15/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 045 + 046 19/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 047 19/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 048 19/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 049 19/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 050 + 051 19/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 052 19/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 053 19/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 054 + 055 24/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 056 + 057 29/08/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 058 + 059 04/09/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 060 + 061 + 062 13/09/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 063 + 064 24/09/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 065 + 068 24/09/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 069 + 070 + 071.1 16/10/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 071.2 + 072 16/10/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 073 + 074 16/10/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 075 + 076 16/10/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 077 + 078 16/10/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 079 + 080 22/10/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 081 + 082 03/11/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 083 + 084 09/11/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 085 + 086 + 087 16/11/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 088 + 089 13/11/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 090 + 091 21/11/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 092 + 093 30/11/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 094 19/12/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 095 19/12/2016

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 096 20/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 097 20/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 098 20/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 099 20/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 100 20/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 101 21/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 102 21/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 103 23/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 104 23/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 105 23/01/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 106 03/02/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 107 03/02/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 108 06/02/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 109 06/02/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 110 07/02/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 111 07/02/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 111 08/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 112 08/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 113 08/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 114 19/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 115 19/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 116 19/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 117 19/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 118 31/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 119 31/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 120 31/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 121 31/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 122 31/05/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 123 20/06/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 124 20/06/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 125 20/06/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 126 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 127 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 128 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 129 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 130 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 131 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 132 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 133 06/09/2017

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 134 06/09/2017