Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

9.7/10 trên tổng số 52 lượt đánh giá

Lượt xem: 397,113
Tên khác: Huyền Giới Chi Môn
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Huyền Giới Chi Môn:

Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới...

Danh sách chương

Huyền Giới Chi Môn Chap 000 14/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 001 15/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 002 15/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 003 16/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 004 17/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 005 17/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 006 20/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 007 27/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 008 27/07/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 009 15/08/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 010 15/08/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 011 16/08/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 012 18/08/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 013 06/09/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 014 06/09/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 015 18/09/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 016 18/09/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 017 23/09/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 018 29/09/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 019 07/10/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 020 13/10/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 021 20/10/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 022 28/10/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 023 10/11/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 024 17/11/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 025 24/11/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 026 26/11/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 027 02/12/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 028 13/12/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 029 19/12/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 030 22/12/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 031 30/12/2017

Huyền Giới Chi Môn Chap 032 06/01/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 033 14/01/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 034 19/01/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 035 30/01/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 036 02/02/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 037 23/02/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 038 23/02/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 039 24/02/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 040 27/02/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 041 02/03/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 042 08/03/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 043 13/03/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 044 17/03/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 045 23/03/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 046 02/04/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 047 07/04/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 048 15/04/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 049 20/04/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 050 27/04/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 051 04/05/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 052 14/05/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 053 22/05/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 054 26/05/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 055 11/06/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 056 11/06/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 057 16/06/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 058 22/06/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 059 01/07/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 060 07/07/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 061 13/07/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 062 21/07/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 063 28/07/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 064 10/08/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 065 18/08/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 066 25/08/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 067 02/09/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 068 07/09/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 069 16/09/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 070 23/09/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 071 30/09/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 072 13/10/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 073 21/10/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 074 28/10/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 075 04/11/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 076 11/11/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 077 18/11/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 078 24/11/2018

Huyền Giới Chi Môn Chap 079 16/12/2018