Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Huyền Hạo Chiến Kí

Huyền Hạo Chiến Kí

9.5/10 trên tổng số 41 lượt đánh giá

Lượt xem: 616,889
Tên khác: Huyền Hạo Chiến Kí
Thể loại: Manhua, Martial Arts, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Trinh Đa Cường
Nguồn truyện: comicvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Huyền Hạo Chiến Kí:

Bí thuật thời cổ "Thanh Điểu Thuật" có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư "Thẩm Nhất" phong ấn tà thú "Kỳ Lân" trong "Huyền Hạo". Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu Sư

Danh sách chương

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 001 12/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 002 15/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 003 15/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 004 17/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 005 17/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 006 17/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 007 18/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 008 19/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 009 21/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 010 21/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 011 24/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 012 24/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 013 25/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 014 26/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 015 27/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 016 29/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 017 29/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 018 31/07/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 019 01/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 020 02/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 021 03/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 022 04/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 023 05/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 024 08/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 025 08/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 026 08/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 027 15/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 028 15/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 029 17/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 030 18/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 031 19/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 032 27/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 033 29/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 034 31/08/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 035 02/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 036 05/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 037 06/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 038 10/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 039 10/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 040 10/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 041 12/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 042 13/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 043 17/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 044 17/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 045 17/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 046 18/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 047 19/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 048 21/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 049 22/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 050 24/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 051 25/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 052 26/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 053 27/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 054 28/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 055 30/09/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 056 01/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 057 03/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 058 04/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 059 05/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 060 06/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 061 08/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 062 09/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 063 13/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 064 17/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 065 20/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 066 22/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 067 23/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 068 29/10/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 069 06/11/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 070 09/11/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 071 11/11/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 072 22/11/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 073 01/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 074 08/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 075 10/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 076 18/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 077 20/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 078 25/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 079 27/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 080 31/12/2017

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 081 01/01/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 082 04/01/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 083 06/01/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 084 08/01/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 085 12/01/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 086 22/01/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 087 03/02/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 088 10/02/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 089 24/02/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 090 06/03/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 091 09/03/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 092 26/03/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 093 29/03/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 094 01/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 095 04/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 096 07/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 097 10/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 098 20/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 099 22/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 100 23/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 101 26/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 102 27/04/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 103 01/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 104 02/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 105 04/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 106 06/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 107 08/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 108 11/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 109 12/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 110 13/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 111 17/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 112 20/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 113 22/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 114 25/05/2018

Huyền Hạo Chiến Kí Chap 115 27/05/2018