Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Huyễn Thú Vương

Huyễn Thú Vương

9.2/10 trên tổng số 201 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,813,398
Tên khác: Huyễn Thú Vương
Thể loại: Manhua, Shounen, Fantasy, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Huyễn Thú Vương:

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!! 

Danh sách chương

Huyễn Thú Vương chap 001 19/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 002 21/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 003 22/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 004 22/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 005 23/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 006 28/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 007 28/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 008 29/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 009 29/04/2016

Huyễn Thú Vương chap 010 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 011 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 012 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 013 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 014 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 015 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 016 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 017 01/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 018 02/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 019 03/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 020 03/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 021 03/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 022 03/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 023 05/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 024 05/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 025 05/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 026 06/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 027 06/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 028 06/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 029 06/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 030 09/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 031 09/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 032 09/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 033 10/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 034 10/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 035 10/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 036 11/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 037 11/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 038 12/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 039 12/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 040 13/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 041 13/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 042 13/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 043 14/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 044 14/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 045 16/05/2016

Huyễn Thú Vương Chap 045 05/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 046 16/05/2016

Huyễn Thú Vương Chap 046 05/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 047 16/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 048 16/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 049 17/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 050 17/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 051 17/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 052 18/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 053 18/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 054 18/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 055 19/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 056 19/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 057 20/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 058 20/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 059 20/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 060 20/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 061 21/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 062 21/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 063 22/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 064 22/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 065 23/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 066 23/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 067 24/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 068 24/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 069 25/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 070 25/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 071 26/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 072 26/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 073 27/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 074 28/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 075 28/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 076 29/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 077 29/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 078 29/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 079 29/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 080 30/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 081 30/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 082 30/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 083 31/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 084 31/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 085 31/05/2016

Huyễn Thú Vương chap 086 01/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 087 02/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 088 02/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 089 04/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 090 04/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 091 04/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 092 04/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 093 05/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 094 05/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 095 06/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 096 06/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 097 06/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 098 07/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 099 07/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 100 10/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 101 15/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 102 22/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 103 23/06/2016

Huyễn Thú Vương chap 104 04/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 105 06/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 106 06/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 108 09/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 109 16/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 110 22/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 111 24/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 112 26/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 113 29/07/2016

Huyễn Thú Vương chap 114 02/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 115 05/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 116 08/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 117 13/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 118 15/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 119 19/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 120 22/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 121 26/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 122 30/08/2016

Huyễn Thú Vương chap 123 03/09/2016

Huyễn Thú Vương chap 124 19/09/2016

Huyễn Thú Vương chap 125 19/09/2016

Huyễn Thú Vương chap 126 20/09/2016

Huyễn Thú Vương chap 127 24/09/2016

Huyễn Thú Vương chap 128 28/09/2016

Huyễn Thú Vương chap 129 03/10/2016

Huyễn Thú Vương chap 130 08/10/2016

Huyễn Thú Vương chap 131 13/10/2016

Huyễn Thú Vương chap 132 16/10/2016

Huyễn Thú Vương chap 133 21/10/2016

Huyễn Thú Vương chap 134 27/10/2016

Huyễn Thú Vương chap 135 02/11/2016

Huyễn Thú Vương chap 136 05/11/2016

Huyễn Thú Vương chap 137 08/11/2016

Huyễn Thú Vương chap 138 14/11/2016

Huyễn Thú Vương chap 139 18/11/2016

Huyễn Thú Vương chap 140 25/11/2016

Huyễn Thú Vương chap 141 30/11/2016

Huyễn Thú Vương chap 142 05/12/2016

Huyễn Thú Vương chap 143 09/12/2016

Huyễn Thú Vương chap 144 13/12/2016

Huyễn Thú Vương chap 145 19/12/2016

Huyễn Thú Vương chap 146 26/12/2016

Huyễn Thú Vương chap 147 28/12/2016

Huyễn Thú Vương chap 148 03/01/2017

Huyễn Thú Vương chap 149 12/01/2017

Huyễn Thú Vương chap 150 14/01/2017

Huyễn Thú Vương chap 151 18/01/2017

Huyễn Thú Vương chap 152 24/01/2017

Huyễn Thú Vương chap 153 04/02/2017

Huyễn Thú Vương chap 154 23/02/2017

Huyễn Thú Vương chap 155 23/02/2017

Huyễn Thú Vương chap 156 03/03/2017

Huyễn Thú Vương chap 157 06/03/2017

Huyễn Thú Vương chap 158 11/03/2017

Huyễn Thú Vương chap 159 16/03/2017

Huyễn Thú Vương chap 160 23/03/2017

Huyễn Thú Vương chap 161 29/03/2017

Huyễn Thú Vương chap 162 06/04/2017

Huyễn Thú Vương chap 163 11/04/2017

Huyễn Thú Vương chap 164 18/04/2017

Huyễn Thú Vương chap 165 25/04/2017

Huyễn Thú Vương chap 166 04/05/2017

Huyễn Thú Vương chap 167 09/05/2017

Huyễn Thú Vương chap 168 16/05/2017

Huyễn Thú Vương chap 169 22/05/2017

Huyễn Thú Vương chap 170 30/05/2017

Huyễn Thú Vương chap 171 07/06/2017

Huyễn Thú Vương chap 172 13/06/2017

Huyễn Thú Vương chap 173 20/06/2017

Huyễn Thú Vương chap 174 29/06/2017

Huyễn Thú Vương chap 175 04/07/2017

Huyễn Thú Vương chap 176 09/07/2017

Huyễn Thú Vương chap 177 17/07/2017

Huyễn Thú Vương chap 178 24/07/2017

Huyễn Thú Vương chap 179 30/07/2017

Huyễn Thú Vương chap 180 07/08/2017

Huyễn Thú Vương chap 181 14/08/2017

Huyễn Thú Vương chap 182 23/08/2017

Huyễn Thú Vương chap 183 30/08/2017

Huyễn Thú Vương chap 184 08/09/2017

Huyễn Thú Vương chap 185 12/09/2017

Huyễn Thú Vương chap 186 20/09/2017

Huyễn Thú Vương chap 187 01/10/2017

Huyễn Thú Vương chap 188 09/10/2017

Huyễn Thú Vương chap 189 20/03/2018

Huyễn Thú Vương chap 190 22/03/2018

Huyễn Thú Vương chap 191 24/03/2018

Huyễn Thú Vương chap 192 26/03/2018

Huyễn Thú Vương chap 193 31/03/2018

Huyễn Thú Vương chap 194 02/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 195 04/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 196 06/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 197 12/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 198 14/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 199 19/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 200 20/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 201 23/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 202 27/04/2018

Huyễn Thú Vương chap 203 01/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 204 09/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 205 10/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 206 11/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 207 15/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 208 16/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 209 17/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 210 18/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 211 20/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 212 23/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 213 25/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 214 27/05/2018

Huyễn Thú Vương chap 215 28/05/2018