Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
I am a Hero

I am a Hero

8.5/10 trên tổng số 66 lượt đánh giá

Lượt xem: 607,102
Tên khác: Tôi Là Người Hùng
Thể loại: Tragedy, Slice of Life, Seinen, Psychological, Mature, Horror, Drama
Tác giả: HANAZAWA Kengo
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

I am a Hero:

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm

Danh sách chương

I am a Hero Chap 001 11/03/2015

I am a Hero Chap 002 11/03/2015

I am a Hero Chap 003 11/03/2015

I am a Hero Chap 004 11/03/2015

I am a Hero Chap 005 11/03/2015

I am a Hero Chap 006 11/03/2015

I am a Hero Chap 007 11/03/2015

I am a Hero Chap 008 11/03/2015

I am a Hero Chap 009 11/03/2015

I am a Hero Chap 010 11/03/2015

I am a Hero Chap 011 11/03/2015

I am a Hero Chap 012 11/03/2015

I am a Hero Chap 013 11/03/2015

I am a Hero Chap 014 11/03/2015

I am a Hero Chap 015 11/03/2015

I am a Hero Chap 016 11/03/2015

I am a Hero Chap 017 11/03/2015

I am a Hero Chap 018 11/03/2015

I am a Hero Chap 019 11/03/2015

I am a Hero Chap 020 11/03/2015

I am a Hero Chap 021 11/03/2015

I am a Hero Chap 022 11/03/2015

I am a Hero Chap 023 11/03/2015

I am a Hero Chap 024 11/03/2015

I am a Hero Chap 025 11/03/2015

I am a Hero Chap 026 11/03/2015

I am a Hero Chap 027 11/03/2015

I am a Hero Chap 028 11/03/2015

I am a Hero Chap 029 11/03/2015

I am a Hero Chap 030 11/03/2015

I am a Hero Chap 031 11/03/2015

I am a Hero Chap 032 11/03/2015

I am a Hero Chap 033 11/03/2015

I am a Hero Chap 034 11/03/2015

I am a Hero Chap 035 11/03/2015

I am a Hero Chap 036 11/03/2015

I am a Hero Chap 037 11/03/2015

I am a Hero Chap 038 11/03/2015

I am a Hero Chap 039 11/03/2015

I am a Hero Chap 040 11/03/2015

I am a Hero Chap 041 11/03/2015

I am a Hero Chap 042 11/03/2015

I am a Hero Chap 043 11/03/2015

I am a Hero Chap 044 11/03/2015

I am a Hero Chap 045 11/03/2015

I am a Hero Chap 046 11/03/2015

I am a Hero Chap 047 11/03/2015

I am a Hero Chap 048 11/03/2015

I am a Hero Chap 049 11/03/2015

I am a Hero Chap 050 11/03/2015

I am a Hero Chap 051 11/03/2015

I am a Hero Chap 052 11/03/2015

I am a Hero Chap 053 11/03/2015

I am a Hero Chap 054 11/03/2015

I am a Hero Chap 055 11/03/2015

I am a Hero Chap 056 11/03/2015

I am a Hero Chap 057 11/03/2015

I am a Hero Chap 058 11/03/2015

I am a Hero Chap 059 11/03/2015

I am a Hero Chap 060 11/03/2015

I am a Hero Chap 061 11/03/2015

I am a Hero Chap 062 11/03/2015

I am a Hero Chap 063 11/03/2015

I am a Hero Chap 064 26/03/2015

I am a Hero Chap 065 03/04/2015

I am a Hero Chap 066 27/04/2015

I am a Hero Chap 067 10/05/2015

I am a Hero Chap 068 26/05/2015

I am a Hero Chap 069 02/06/2015

I am a Hero Chap 070 19/06/2015

I am a Hero Chap 071 08/07/2015

I am a Hero Chap 072 26/07/2015

I am a Hero Chap 073 08/08/2015

I am a Hero Chap 074 01/09/2015

I am a Hero Chap 075 01/09/2015

I am a Hero Chap 076 14/09/2015

I am a Hero Chap 077 08/10/2015

I am a Hero Chap 078 06/12/2015

I am a Hero Chap 079 06/12/2015

I am a Hero Chap 080 15/01/2016

I am a Hero Chap 081 15/01/2016

I am a Hero Chap 082 16/01/2016

I am a Hero Chap 083 18/01/2016

I am a Hero Chap 084 18/01/2016

I am a Hero Chap 085 18/01/2016

I am a Hero Chap 086 21/01/2016

I am a Hero Chap 087 21/01/2016

I am a Hero Chap 088 21/01/2016

I am a Hero Chap 089 21/01/2016

I am a Hero Chap 090 21/01/2016

I am a Hero Chap 091 22/01/2016

I am a Hero Chap 092 22/01/2016

I am a Hero Chap 093 23/01/2016

I am a Hero Chap 094 27/01/2016

I am a Hero Chap 095 27/01/2016

I am a Hero Chap 096 29/01/2016

I am a Hero Chap 097 29/01/2016

I am a Hero Chap 098 31/01/2016

I am a Hero Chap 099 04/02/2016

I am a Hero Chap 100 05/02/2016

I am a Hero Chap 101 15/02/2016

I am a Hero Chap 102 15/02/2016

I am a Hero Chap 103 18/02/2016

I am a Hero Chap 104 21/02/2016

I am a Hero Chap 105 21/02/2016

I am a Hero Chap 106 10/07/2016

I am a Hero Chap 107 10/07/2016

I am a Hero Chap 108 10/07/2016

I am a Hero Chap 109 10/07/2016

I am a Hero chap 110 18/07/2016

I am a Hero chap 111 18/07/2016

I am a Hero chap 112 11/08/2016

I am a Hero chap 113 11/08/2016

I am a Hero chap 114 28/03/2017

I am a Hero chap 115 28/03/2017

I am a Hero chap 116 28/03/2017

I am a Hero chap 117 28/03/2017

I am a Hero chap 118 19/08/2017

I am a Hero chap 119 31/08/2017

I am a Hero chap 120 31/08/2017

I am a Hero chap 121 12/09/2017

I am a Hero chap 122 21/09/2017

I am a Hero chap 123 07/10/2017

I am a Hero chap 124 07/10/2017

I am a Hero chap 127 29/05/2018

I am a Hero chap 128 29/05/2018

I am a Hero chap 129 11/06/2018

I am a Hero chap 130 11/06/2018

I am a Hero chap 131 11/06/2018

I am a Hero chap 132 11/06/2018

I am a Hero chap 133 11/06/2018

I am a Hero chap 134 11/06/2018

I am a Hero chap 135 11/06/2018

I am a Hero chap 136 11/06/2018

I am a Hero chap 137 11/06/2018

I am a Hero chap 138 11/06/2018

I am a Hero chap 139 11/06/2018

I am a Hero chap 140 11/06/2018

I am a Hero chap 141 11/06/2018

I am a Hero chap 142 11/06/2018

I am a Hero chap 143 11/06/2018

I am a Hero chap 144 11/06/2018

I am a Hero chap 145 11/06/2018

I am a Hero chap 146 13/06/2018

I am a Hero chap 147 15/06/2018

I am a Hero chap 148 17/06/2018

I am a Hero chap 149 18/06/2018

I am a Hero chap 150 20/06/2018

I am a Hero chap 151 29/06/2018

I am a Hero chap 152 04/07/2018

I am a Hero chap 153 09/07/2018

I am a Hero chap 154 22/07/2018

I am a Hero chap 155 24/07/2018

I am a Hero chap 156 25/07/2018

I am a Hero chap 157 27/07/2018

I am a Hero chap 158 28/07/2018

I am a Hero chap 159 28/07/2018

I am a Hero chap 160 29/07/2018

I am a Hero chap 161 30/07/2018

I am a Hero chap 162 31/07/2018

I am a Hero chap 163 01/08/2018

I am a Hero chap 164 02/08/2018

I am a Hero chap 165 03/08/2018

I am a Hero chap 166 04/08/2018

I am a Hero chap 167 05/08/2018

I am a Hero chap 168 06/08/2018

I am a Hero chap 169 07/08/2018

I am a Hero chap 170 08/08/2018

I am a Hero chap 171 11/08/2018

I am a Hero chap 172 12/08/2018

I am a Hero chap 173 14/08/2018

I am a Hero chap 174 16/08/2018

I am a Hero chap 175 20/08/2018

I am a Hero chap 176 24/08/2018

I am a Hero chap 177 27/08/2018

I am a Hero chap 178 04/09/2018

I am a Hero chap 179 06/09/2018

I am a Hero chap 180 14/09/2018

I am a Hero chap 181 20/09/2018

I am a Hero chap 182 23/09/2018

I am a Hero chap 183 30/09/2018

I am a Hero chap 184 30/09/2018

I am a Hero chap 185 30/09/2018

I am a Hero chap 186 07/10/2018

I am a Hero chap 187 10/10/2018

I am a Hero chap 188 21/10/2018

I am a Hero chap 189 28/10/2018

I am a Hero chap 190 28/10/2018

I am a Hero chap 191 31/10/2018

I am a Hero chap 192 01/11/2018

I am a Hero chap 193 06/11/2018

I am a Hero chap 194 07/11/2018

I am a Hero chap 195 07/11/2018

I am a Hero chap 196 08/11/2018

I am a Hero chap 197 09/11/2018

I am a Hero chap 198 25/11/2018

I am a Hero chap 199 25/11/2018

I am a Hero chap 200 07/12/2018

I am a Hero chap 201 08/12/2018

I am a Hero chap 202 11/12/2018

I am a Hero chap 203 12/12/2018

I am a Hero chap 204 13/12/2018

I am a Hero chap 205 15/12/2018

I am a Hero chap 206 18/12/2018

I am a Hero chap 207 18/12/2018

I am a Hero chap 208 21/12/2018