Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thế Giới Không Lối Thoát

Thế Giới Không Lối Thoát

9.6/10 trên tổng số 461 lượt đánh giá

Lượt xem: 855,193
Tên khác: Imawa no Kuni no Alice
Thể loại: Horror, Adventure, Action
Tác giả: Asou Haro
Nguồn truyện: Vechai / Truyentranh.net
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thế Giới Không Lối Thoát:

Những kẻ bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình bị đẩy vào một vùng đất hoang. Nơi đó, họ buộc phải liên tục tham gia vào những trò chơi chết chóc để đổi lấy quyền được sống, hoặc chấp nhận bị xử tử. Nhưng được sống có thực sự khá hơn không khi họ phải giết những người khác, và cuối cùng là giết chính con người mình? Và liệu có một lối ra nào không khi mà nơi này được đặt tên là "Thế giới không lối thoát"?

Danh sách chương

Imawa no Kuni no Alice Chap 001a 25/03/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 001b 25/03/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 002a 25/03/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 002b 25/03/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 003a 26/03/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 003b 26/03/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 004 26/03/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 005 07/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 006 08/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 007 09/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 008 10/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 009 12/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 010 23/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 011 24/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 012 25/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 013 26/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 014 30/04/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 015 02/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 016 04/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 017 03/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 018 06/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 019 07/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 020 16/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 021 20/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 021.b 21/05/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 022.a 14/06/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 022.b 15/06/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 023 27/07/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 024.a 04/08/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 024.b 17/08/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 025 24/08/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 026 31/08/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 027 07/09/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 028 13/09/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 029 21/09/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 029.1 29/09/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 029.2 05/10/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 030 22/10/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 031 02/11/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 032 16/11/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 033 24/11/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 034 21/12/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 035 28/12/2015

Imawa no Kuni no Alice Chap 035.1 04/01/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 035.2 15/01/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 036 27/01/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 037 28/01/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 037.1 11/08/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 037.2 11/08/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 037.3 11/08/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 038 05/03/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 039 07/03/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 040 28/03/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 041 04/04/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 042 13/04/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 043 20/04/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 044 03/05/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 045 16/06/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 046 23/06/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 047 27/06/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 048 30/06/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049 04/07/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049.1 07/07/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049.2 13/07/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049.3 02/08/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049.4 11/08/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049.5 31/08/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049.6 13/09/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 049.7 19/09/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 050 04/10/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 051 09/10/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 051.1 31/10/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 051.2 10/11/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 051.3 22/11/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 051.4 05/12/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 051.5 14/12/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 052 27/12/2016

Imawa no Kuni no Alice Chap 053 03/01/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 054 06/01/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 055 16/01/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 056 27/01/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 057 30/01/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 058 05/02/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 059 09/02/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 060 17/02/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 061 24/02/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 062 04/03/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 063 11/03/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 064 15/03/2017

Imawa no Kuni no Alice Chap 065 - END SEASON 1 19/03/2017