Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tìm thân xác này đi! - Karada Sagashi

Tìm thân xác này đi! - Karada Sagashi

9.4/10 trên tổng số 38 lượt đánh giá

Lượt xem: 321,159
Tên khác: Trò Chơi Tìm Xác; KARADA SAGASHI
Thể loại: Horror, Harem, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: dammetruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tìm thân xác này đi! - Karada Sagashi:

Chuyện không kể lúc nửa đêm về người phụ nữ mặc đồ đỏ. "Này, Asuka ... hãy tìm cơ thể giúp ta". Tại trường học, vào nửa đêm, Asuka và bạn cô ấy phải tìm kiếm những phần cơ thể đã bị cắt của con ma. Nếu họ không tìm thấy, ngày 9/11 sẽ được lặp lại và người mang đồ đỏ sẽ đến giết họ. Ai là người mang đồ đỏ? Và vì sao lại yêu cầu họ tìm kiếm bộ phận cơ thể của mình.

Danh sách chương

Karada Sagashi Chap 001.1 02/03/2015

Karada Sagashi Chap 001.2 02/03/2015

Karada Sagashi Chap 002.1 02/03/2015

Karada Sagashi Chap 002.2 02/03/2015

Karada Sagashi Chap 003 02/03/2015

Karada Sagashi Chap 004 02/03/2015

Karada Sagashi Chap 005 23/03/2017

Karada Sagashi Chap 006 25/03/2017

Karada Sagashi Chap 007 25/03/2017

Karada Sagashi Chap 008 03/04/2017

Karada Sagashi Chap 009 06/04/2017

Karada Sagashi Chap 010 06/04/2017

Karada Sagashi Chap 011 07/04/2017

Karada Sagashi Chap 012 07/04/2017

Karada Sagashi Chap 013 09/04/2017

Karada Sagashi Chap 014 10/04/2017

Karada Sagashi Chap 015 10/04/2017

Karada Sagashi Chap 016 11/04/2017

Karada Sagashi Chap 017 13/04/2017

Karada Sagashi Chap 018 22/04/2018

Karada Sagashi Chap 019 22/04/2018

Karada Sagashi Chap 020 22/04/2018

Karada Sagashi Chap 021 23/04/2018

Karada Sagashi Chap 022 23/04/2018

Karada Sagashi Chap 023 23/04/2018

Karada Sagashi Chap 024 25/04/2018

Karada Sagashi Chap 025 25/04/2018

Karada Sagashi Chap 026 25/04/2018

Karada Sagashi Chap 027 27/04/2018

Karada Sagashi Chap 028 27/04/2018

Karada Sagashi Chap 029 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 030 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 031 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 032 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 033 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 034 01/05/2018

Karada Sagashi Chap 035 01/05/2018

Karada Sagashi Chap 036 03/05/2018

Karada Sagashi Chap 037 03/05/2018

Karada Sagashi Chap 038 05/05/2018

Karada Sagashi Chap 039 05/05/2018

Karada Sagashi Chap 040 05/05/2018

Karada Sagashi Chap 041 05/05/2018

Karada Sagashi Chap 042 07/05/2018

Karada Sagashi Chap 043 07/05/2018

Karada Sagashi Chap 044 09/05/2018

Karada Sagashi Chap 045 09/05/2018

Karada Sagashi Chap 046 10/05/2018

Karada Sagashi Chap 047 12/05/2018

Karada Sagashi Chap 048 12/05/2018

Karada Sagashi Chap 049 14/05/2018

Karada Sagashi Chap 050 15/05/2018

Karada Sagashi Chap 051 16/05/2018

Karada Sagashi Chap 052 17/05/2018

Karada Sagashi Chap 053 18/05/2018

Karada Sagashi Chap 053.5 11/06/2018

Karada Sagashi Chap 053.6 11/06/2018

Karada Sagashi Chap 054 25/05/2018

Karada Sagashi Chap 054.5 11/06/2018

Karada Sagashi Chap 055 25/05/2018

Karada Sagashi Chap 055 17/06/2018

Karada Sagashi Chap 056 18/06/2018

Karada Sagashi Chap 057 19/06/2018

Karada Sagashi Chap 058 21/06/2018

Karada Sagashi Chap 059 22/06/2018

Karada Sagashi Chap 060 23/06/2018

Karada Sagashi Chap 061 25/06/2018

Karada Sagashi Chap 061.5 30/06/2018

Karada Sagashi Chap 062 31/07/2018

Karada Sagashi Chap 063 01/08/2018

Karada Sagashi Chap 064 02/08/2018

Karada Sagashi Chap 065 03/08/2018

Karada Sagashi Chap 066 04/08/2018

Karada Sagashi Chap 067 05/08/2018

Karada Sagashi Chap 068 06/08/2018

Karada Sagashi Chap 069 07/08/2018

Karada Sagashi Chap 070 22/11/2018

Karada Sagashi Chap 071 23/11/2018

Karada Sagashi Chap 072 24/11/2018

Karada Sagashi Chap 073 25/11/2018

Karada Sagashi Chap 074 27/11/2018

Karada Sagashi Chap 075 29/11/2018

Karada Sagashi Chap 076 01/12/2018

Karada Sagashi Chap 077 02/12/2018

Karada Sagashi Chap 078 09/12/2018