Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Keijo

Keijo

36.7/10 trên tổng số 1,901 lượt đánh giá

Lượt xem: 497,183
Tên khác: 競女!!!!!!!! ; Hip Wip Girl
Thể loại: Sports, Shounen, Ecchi
Tác giả: Sorayomi Daichi
Nguồn truyện: Vechai / Truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Keijo:

Một cô bé tên Kaminashi Nozomi, 17 tuổi, là thiên tài trong những bộ môn thể dục. Vì nhà nghèo nên cô bé cực kỳ thực tế và rất quan trọng chuyện tiền bạc. Thế nên, thay vì chấp nhận lời mời theo học một trường đại học thể dục thể thao tiếng tăm, cô bé quyết định trở thành vận động viên "Keijo". Vậy Keijo là gì? 

Có thể nói rằng đó là "ngực tấn công - mông phòng thủ" (hoặc ngược lại).

 

Đánh giá: 8.5/10. Ecchi với các em áo tắm xuất hiện 80% trang truyện, và kèm theo những màn cân não. 

Danh sách chương

Keijo Chap 001 28/09/2015

Keijo Chap 002 28/09/2015

Keijo Chap 003 29/09/2015

Keijo Chap 004 30/09/2015

Keijo Chap 005 01/10/2015

Keijo Chap 006 03/10/2015

Keijo Chap 006.5 06/10/2015

Keijo Chap 007 09/10/2015

Keijo Chap 008 10/10/2015

Keijo Chap 009 11/10/2015

Keijo Chap 010 14/10/2015

Keijo Chap 011 17/10/2015

Keijo Chap 012 20/10/2015

Keijo Chap 013 08/03/2016

Keijo Chap 014 11/03/2016

Keijo Chap 015 14/03/2016

Keijo Chap 016 18/03/2016

Keijo Chap 016.5 19/03/2016

Keijo Chap 017 20/03/2016

Keijo Chap 018 23/03/2016

Keijo Chap 019 28/03/2016

Keijo Chap 020 03/04/2016

Keijo Chap 021 16/04/2016

Keijo Chap 022 24/04/2016

Keijo Chap 023 26/04/2016

Keijo Chap 024 01/05/2016

Keijo Chap 025 05/05/2016

Keijo Chap 026 06/05/2016

Keijo Chap 027 09/05/2016

Keijo Chap 028 12/05/2016

Keijo Chap 029 13/05/2016

Keijo Chap 030 16/05/2016

Keijo Chap 031 17/05/2016

Keijo Chap 032 20/05/2016

Keijo Chap 033 25/05/2016

Keijo Chap 034 30/05/2016

Keijo Chap 034.5 01/06/2016

Keijo Chap 035 06/02/2017

Keijo Chap 036 06/02/2017

Keijo Chap 036.5 06/02/2017

Keijo Chap 037 06/02/2017

Keijo Chap 038 06/02/2017

Keijo Chap 039 06/02/2017

Keijo Chap 040 06/02/2017

Keijo Chap 041 07/02/2017

Keijo Chap 042 07/02/2017

Keijo Chap 043 07/02/2017

Keijo Chap 043.5 07/02/2017

Keijo Chap 044 08/02/2017

Keijo Chap 045 08/02/2017

Keijo Chap 046 08/02/2017

Keijo Chap 047 08/02/2017

Keijo Chap 048 08/02/2017

Keijo Chap 049 09/02/2017

Keijo Chap 050 09/02/2017

Keijo Chap 051 09/02/2017

Keijo Chap 052 11/02/2017

Keijo Chap 053 11/02/2017

Keijo Chap 054 11/02/2017

Keijo Chap 055 11/02/2017

Keijo Chap 056 13/02/2017

Keijo Chap 057 13/02/2017

Keijo Chap 058 13/02/2017

Keijo Chap 059 13/02/2017

Keijo Chap 060 14/02/2017

Keijo Chap 061 14/02/2017

Keijo Chap 061 15/02/2017

Keijo Chap 062 15/02/2017

Keijo Chap 063 15/02/2017

Keijo Chap 064 16/02/2017

Keijo Chap 065 16/02/2017

Keijo Chap 066 16/02/2017

Keijo Chap 067 17/02/2017

Keijo Chap 067.5 17/02/2017

Keijo Chap 068 17/02/2017

Keijo Chap 069 17/02/2017

Keijo Chap 070 17/02/2017

Keijo Chap 071 17/02/2017

Keijo Chap 072 18/02/2017

Keijo Chap 073 18/02/2017

Keijo Chap 074 17/02/2017

Keijo Chap 075 18/02/2017

Keijo Chap 076 19/02/2017

Keijo Chap 077 19/02/2017

Keijo Chap 078 19/02/2017

Keijo Chap 079 19/02/2017

Keijo Chap 080 20/02/2017

Keijo Chap 081 20/02/2017

Keijo Chap 082 20/02/2017

Keijo Chap 083 20/02/2017

Keijo Chap 084 21/02/2017

Keijo Chap 085 21/02/2017

Keijo Chap 086 21/02/2017

Keijo Chap 087 21/02/2017

Keijo Chap 088 23/02/2017

Keijo Chap 089 23/02/2017

Keijo Chap 089.5 23/02/2017

Keijo Chap 090 24/02/2017

Keijo Chap 091 25/02/2017

Keijo Chap 092 25/02/2017

Keijo Chap 093 25/02/2017

Keijo Chap 094 26/02/2017

Keijo Chap 095 26/02/2017

Keijo Chap 096 03/03/2017

Keijo Chap 097 03/03/2017

Keijo Chap 098 03/03/2017

Keijo Chap 099 03/03/2017

Keijo Chap 100 04/03/2017

Keijo Chap 101 04/03/2017

Keijo Chap 102 04/03/2017

Keijo Chap 103 07/03/2017

Keijo Chap 104 07/03/2017

Keijo Chap 104 12/03/2017

Keijo Chap 105 07/03/2017

Keijo Chap 105 12/03/2017

Keijo Chap 106 12/03/2017

Keijo Chap 107 12/03/2017

Keijo Chap 108 12/03/2017

Keijo Chap 109 12/03/2017

Keijo Chap 110 12/03/2017

Keijo Chap 111 14/03/2017

Keijo Chap 112 14/03/2017

Keijo Chap 113 14/03/2017

Keijo Chap 114 14/03/2017

Keijo Chap 115 14/03/2017

Keijo Chap 116 15/03/2017

Keijo Chap 117 15/03/2017

Keijo Chap 118 15/03/2017

Keijo Chap 119 15/03/2017

Keijo Chap 120 15/03/2017

Keijo Chap 121 16/03/2017

Keijo Chap 122 16/03/2017

Keijo Chap 123 16/03/2017

Keijo Chap 124 16/03/2017

Keijo Chap 125 16/03/2017

Keijo Chap 126 17/03/2017

Keijo Chap 127 17/03/2017

Keijo Chap 128 17/03/2017

Keijo Chap 129 17/03/2017

Keijo Chap 130 17/03/2017

Keijo Chap 131 19/03/2017

Keijo Chap 132 19/03/2017

Keijo Chap 133 19/03/2017

Keijo Chap 134 19/03/2017

Keijo Chap 135 19/03/2017

Keijo Chap 136 20/03/2017

Keijo Chap 137 20/03/2017

Keijo Chap 138 20/03/2017

Keijo Chap 139 20/03/2017

Keijo Chap 140 20/03/2017

Keijo Chap 141 20/03/2017

Keijo Chap 142 20/03/2017

Keijo Chap 143 20/03/2017

Keijo Chap 144 20/03/2017

Keijo Chap 145 20/03/2017

Keijo Chap 146 21/03/2017

Keijo Chap 147 21/03/2017

Keijo Chap 148 21/03/2017

Keijo Chap 149 21/03/2017

Keijo Chap 150 21/03/2017

Keijo Chap 151 21/03/2017

Keijo Chap 152 21/03/2017

Keijo Chap 153 21/03/2017

Keijo Chap 154 21/03/2017

Keijo Chap 155 21/03/2017

Keijo Chap 156 23/03/2017

Keijo Chap 157 23/03/2017

Keijo Chap 158 23/03/2017

Keijo Chap 159 23/03/2017

Keijo Chap 160 23/03/2017

Keijo Chap 161 23/03/2017

Keijo Chap 162 23/03/2017

Keijo Chap 163 23/03/2017

Keijo Chap 164 23/03/2017

Keijo Chap 165 23/03/2017

Keijo Chap 166 23/03/2017

Keijo Chap 167 23/03/2017

Keijo Chap 168 23/03/2017

Keijo Chap 169 23/03/2017

Keijo Chap 170 23/03/2017

Keijo Chap 171 23/03/2017

Keijo Chap 172 23/03/2017

Keijo Chap 173 23/03/2017

Keijo Chap 174 23/03/2017

Keijo Chap 175 23/03/2017

Keijo Chap 176 23/03/2017

Keijo Chap 177 23/03/2017

Keijo Chap 178 23/03/2017

Keijo Chap 179 23/03/2017

Keijo Chap 180 23/03/2017

Keijo Chap 181 24/03/2017

Keijo Chap 182 24/03/2017

Keijo Chap 183 24/03/2017

Keijo Chap 184 24/03/2017

Keijo Chap 185 24/03/2017

Keijo Chap 186 24/03/2017

Keijo Chap 187 24/03/2017

Keijo Chap 188 24/03/2017

Keijo Chap 189 24/03/2017

Keijo Chap 190 24/03/2017

Keijo Chap 191 24/03/2017

Keijo Chap 191.5 24/03/2017

Keijo Chap 192 24/03/2017

Keijo Chap 193 24/03/2017

Keijo Chap 194 24/03/2017

Keijo Chap 195 24/03/2017

Keijo Chap 196 24/03/2017

Keijo Chap 197 24/03/2017

Keijo Chap 198 24/03/2017

Keijo Chap 199 24/03/2017

Keijo Chap 200 24/03/2017

Keijo Chap 201 24/03/2017

Keijo Chap 202 24/03/2017

Keijo Chap 203 24/03/2017

Keijo Chap 204 24/03/2017

Keijo Chap 205 24/03/2017

Keijo Chap 206 24/03/2017

Keijo Chap 207 24/03/2017

Keijo Chap 208 24/03/2017

Keijo Chap 209 24/03/2017

Keijo Chap 210 24/03/2017

Keijo Chap 211 24/03/2017

Keijo Chap 212 24/03/2017

Keijo Chap 213 24/03/2017

Keijo Chap 214 24/03/2017

Keijo Chap 215 24/03/2017

Keijo Chap 216 26/03/2017

Keijo Chap 216.5 26/03/2017

Keijo Chap 217 26/03/2017

Keijo Chap 218 26/03/2017

Keijo Chap 219 28/03/2017

Keijo Chap 220 27/03/2017

Keijo Chap 221 27/03/2017

Keijo Chap 222 27/03/2017

Keijo Chap 223 27/03/2017

Keijo Chap 224 27/03/2017

Keijo Chap 225 27/03/2017

Keijo Chap 226 27/03/2017

Keijo Chap 227 29/03/2017

Keijo Chap 228 29/03/2017

Keijo Chap 229 29/03/2017

Keijo Chap 230 29/03/2017

Keijo Chap 231 29/03/2017

Keijo Chap 232 18/04/2017

Keijo Chap 233 18/04/2017

Keijo Chap 234 18/04/2017

Keijo Chap 235 18/04/2017

Keijo Chap 236 24/04/2017

Keijo Chap 237 24/04/2017

Keijo Chap 238 24/04/2017

Keijo Chap 239 24/04/2017

Keijo Chap 240 05/05/2017

Keijo Chap 241 05/05/2017

Keijo Chap 242 05/05/2017

Keijo Chap 243 05/05/2017

Keijo Chap 244 04/06/2017

Keijo Chap 245 04/06/2017

Keijo Chap 246 04/06/2017

Keijo Chap 247 04/06/2017

Keijo Chap 248 05/06/2017

Keijo Chap 249 05/06/2017

Keijo Chap 250 05/06/2017

Keijo Chap 251 05/06/2017

Keijo Chap 252 06/06/2017

Keijo Chap 253 06/06/2017

Keijo Chap 254 06/06/2017

Keijo Chap 255 06/06/2017

Keijo Chap 256 09/06/2017

Keijo Chap 257 09/06/2017

Keijo Chap 258 09/06/2017

Keijo Chap 259 09/06/2017

Keijo Chap 260 09/06/2017

Keijo Chap 261 09/06/2017

Keijo Chap 262 18/06/2017

Keijo Chap 263 18/06/2017

Keijo Chap 264 15/07/2017

Keijo Chap 265 15/07/2017

Keijo Chap 266 15/07/2017

Keijo Chap 267 15/07/2017

Keijo Chap 268 15/07/2017

Keijo Chap 269 15/07/2017

Keijo Chap 270 15/07/2017

Keijo Chap 271 15/07/2017