Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Kekkaishi - Kết Giới Sư

Kekkaishi - Kết Giới Sư

8.2/10 trên tổng số 24 lượt đánh giá

Lượt xem: 157,724
Tên khác: Kekkaishi - Kết Giới Sư
Thể loại: N/a
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kekkaishi - Kết Giới Sư:

500 năm trước, vị lãnh chúa Karasumori mang trong mình một sức mạnh kỳ bí mà chính ông cũng không hay biết. Tuy nhiên, sức mạnh đó cũng là thứ ngày đêm lôi kéo ma quỷ đến lãnh địa của ông. Bị ma quỷ quấy nhiễu, dân chúng trong vùng phải mời một vị pháp sư và hai học trò của ông đến để diệt trừ yêu ma. Và vị pháp sư đó chính là Hazama Tokimori, sư tổ của hệ phái Hazama, người đã gắn bó cả cuộc đời để bảo vệ nhân dân trong vùng. Nhưng rồi, một biến cố lớn đã xảy ra. Sau một trận chiến mệt mỏi, cả Hazama lẫn hai đệ tử của mình đều lâm bệnh. Không có ai bảo vệ lãnh chúa và dân lành, yêu ma mặc sức hoành hành. Cả dòng họ lãnh chúa Karasumori đều bị diệt vong. Tuy vậy, năng lượng tâm linh của lãnh chúa thf vẫn còn, và vẫn lôi kéo ma quỷ như khi ông còn sống. Vì vậy mà hai dòng họ pháp sư Sumimura và Yukimura, dù luôn tranh chấp nhau về chuyện dòng họ nào là truyền nhân thực sự, đều bám trụ lại mảnh đất dữ Karasumori – nay là một khu trường cấp 2+ cấp 3 và cùng hành nghề Kết giới sư. 

Danh sách chương

Kekkaishi Chap 001 27/12/2014

Kekkaishi Chap 002 27/12/2014

Kekkaishi Chap 003 27/12/2014

Kekkaishi Chap 004 27/12/2014

Kekkaishi Chap 005 27/12/2014

Kekkaishi Chap 006 27/12/2014

Kekkaishi Chap 007 27/12/2014

Kekkaishi Chap 008 27/12/2014

Kekkaishi Chap 009 27/12/2014

Kekkaishi Chap 010 27/12/2014

Kekkaishi Chap 011 27/12/2014

Kekkaishi Chap 012 27/12/2014

Kekkaishi Chap 013 27/12/2014

Kekkaishi Chap 014 27/12/2014

Kekkaishi Chap 023 23/05/2012

Kekkaishi Chap 024 23/05/2012

Kekkaishi Chap 025 23/05/2012

Kekkaishi Chap 026 23/05/2012

Kekkaishi Chap 027 23/05/2012

Kekkaishi Chap 028 23/05/2012

Kekkaishi Chap 029 23/05/2012

Kekkaishi Chap 030 23/05/2012

Kekkaishi Chap 031 23/05/2012

Kekkaishi Chap 032 23/05/2012

Kekkaishi Chap 033 23/05/2012

Kekkaishi Chap 034 23/05/2012

Kekkaishi Chap 035 23/05/2012

Kekkaishi Chap 036 23/05/2012

Kekkaishi Chap 037 23/05/2012

Kekkaishi Chap 038 23/05/2012

Kekkaishi Chap 039 23/05/2012

Kekkaishi Chap 040 23/05/2012

Kekkaishi Chap 041 23/05/2012

Kekkaishi Chap 042 23/05/2012

Kekkaishi Chap 043 23/05/2012

Kekkaishi Chap 044 23/05/2012

Kekkaishi Chap 045 23/05/2012

Kekkaishi Chap 046- 055 23/05/2012

Kekkaishi Chap 056-065 23/05/2012

Kekkaishi Chap 066-075 23/05/2012

Kekkaishi Chap 076-085 23/05/2012

Kekkaishi Chap 086-95 23/05/2012

Kekkaishi Chap 165 27/12/2014

Kekkaishi Chap 166 27/12/2014

Kekkaishi Chap 167 27/12/2014

Kekkaishi Chap 168 27/12/2014

Kekkaishi Chap 169 27/12/2014

Kekkaishi Chap 170 27/12/2014

Kekkaishi Chap 171 27/12/2014

Kekkaishi Chap 172 27/12/2014

Kekkaishi Chap 173 27/12/2014

Kekkaishi Chap 174 27/12/2014

Kekkaishi Chap 175 27/12/2014

Kekkaishi Chap 176 27/12/2014

Kekkaishi Chap 177 27/12/2014

Kekkaishi Chap 178 27/12/2014

Kekkaishi Chap 179 27/12/2014

Kekkaishi Chap 180 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 181 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 182 27/12/2014

Kekkaishi Chap 186 27/12/2014

Kekkaishi Chap 187 27/12/2014

Kekkaishi Chap 188 27/12/2014

Kekkaishi Chap 189 27/12/2014

Kekkaishi Chap 190 27/12/2014

Kekkaishi Chap 191 27/12/2014

Kekkaishi Chap 192 27/12/2014

Kekkaishi Chap 193 27/12/2014

Kekkaishi Chap 194 27/12/2014

Kekkaishi Chap 195 27/12/2014

Kekkaishi Chap 196 27/12/2014

Kekkaishi Chap 197 27/12/2014

Kekkaishi Chap 198 27/12/2014

Kekkaishi Chap 199 27/12/2014

Kekkaishi Chap 200 27/12/2014

Kekkaishi Chap 201 27/12/2014

Kekkaishi Chap 202 27/12/2014

Kekkaishi Chap 203 27/12/2014

Kekkaishi Chap 204 27/12/2014

Kekkaishi Chap 205 27/12/2014

Kekkaishi Chap 206 27/12/2014

Kekkaishi Chap 207 27/12/2014

Kekkaishi Chap 208 27/12/2014

Kekkaishi Chap 209 27/12/2014

Kekkaishi Chap 210 27/12/2014

Kekkaishi Chap 211 27/12/2014

Kekkaishi Chap 212 27/12/2014

Kekkaishi Chap 213 27/12/2014

Kekkaishi Chap 214 27/12/2014

Kekkaishi Chap 215 27/12/2014

Kekkaishi Chap 216 27/12/2014

Kekkaishi Chap 217 27/12/2014

Kekkaishi Chap 218 27/12/2014

Kekkaishi Chap 219 27/12/2014

Kekkaishi Chap 220 27/12/2014

Kekkaishi Chap 221 27/12/2014

Kekkaishi Chap 222 27/12/2014

Kekkaishi Chap 223 27/12/2014

Kekkaishi Chap 224 27/12/2014

Kekkaishi Chap 225 27/12/2014

Kekkaishi Chap 226 27/12/2014

Kekkaishi Chap 227 27/12/2014

Kekkaishi Chap 228 27/12/2014

Kekkaishi Chap 229 27/12/2014

Kekkaishi Chap 230 27/12/2014

Kekkaishi Chap 231 27/12/2014

Kekkaishi Chap 232 27/12/2014

Kekkaishi Chap 233 27/12/2014

Kekkaishi Chap 234 27/12/2014

Kekkaishi Chap 235 27/12/2014

Kekkaishi Chap 236 27/12/2014

Kekkaishi Chap 237 27/12/2014

Kekkaishi Chap 238 27/12/2014

Kekkaishi Chap 239 27/12/2014

Kekkaishi Chap 240 27/12/2014

Kekkaishi Chap 241 27/12/2014

Kekkaishi Chap 242 27/12/2014

Kekkaishi Chap 243 27/12/2014

Kekkaishi Chap 244 27/12/2014

Kekkaishi Chap 245 27/12/2014

Kekkaishi Chap 246 27/12/2014

Kekkaishi Chap 247 27/12/2014

Kekkaishi Chap 248 27/12/2014

Kekkaishi Chap 249 27/12/2014

Kekkaishi Chap 250 27/12/2014

Kekkaishi Chap 251 27/12/2014

Kekkaishi Chap 252 27/12/2014

Kekkaishi Chap 253 27/12/2014

Kekkaishi Chap 254 27/12/2014

Kekkaishi Chap 255 27/12/2014

Kekkaishi Chap 256 27/12/2014

Kekkaishi Chap 257 27/12/2014

Kekkaishi Chap 258 27/12/2014

Kekkaishi Chap 259 27/12/2014

Kekkaishi Chap 260 27/12/2014

Kekkaishi Chap 261 27/12/2014

Kekkaishi Chap 262 27/12/2014

Kekkaishi Chap 263 27/12/2014

Kekkaishi Chap 264 27/12/2014

Kekkaishi Chap 265 27/12/2014

Kekkaishi Chap 266 27/12/2014

Kekkaishi Chap 267 27/12/2014

Kekkaishi Chap 268 27/12/2014

Kekkaishi Chap 269 27/12/2014

Kekkaishi Chap 270 27/12/2014

Kekkaishi Chap 271 27/12/2014

Kekkaishi Chap 272 27/12/2014

Kekkaishi Chap 273 27/12/2014

Kekkaishi Chap 274 27/12/2014

Kekkaishi Chap 275 27/12/2014

Kekkaishi Chap 276 27/12/2014

kekkaishi Chap 277 27/12/2014

kekkaishi Chap 278 27/12/2014

Kekkaishi Chap 279 27/12/2014

Kekkaishi Chap 280 27/12/2014

Kekkaishi Chap 281 27/12/2014

Kekkaishi Chap 282 27/12/2014

Kekkaishi Chap 283 27/12/2014

Kekkaishi Chap 284 27/12/2014

Kekkaishi Chap 285 27/12/2014

Kekkaishi Chap 286 27/12/2014

Kekkaishi Chap 287 27/12/2014

Kekkaishi Chap 288 27/12/2014

Kekkaishi Chap 289 27/12/2014

Kekkaishi Chap 290 27/12/2014

kekkaishi Chap 291 27/12/2014

Kekkaishi Chap 292 27/12/2014

Kekkaishi Chap 293 27/12/2014

Kekkaishi Chap 294 27/12/2014

Kekkaishi Chap 295 27/12/2014

Kekkaishi Chap 296 27/12/2014

Kekkaishi Chap 297 27/12/2014

Kekkaishi Chap 298 27/12/2014

Kekkaishi Chap 299 27/12/2014

Kekkaishi Chap 300 27/12/2014

Kekkaishi Chap 301 27/12/2014

Kekkaishi Chap 302 27/12/2014

Kekkaishi Chap 303 27/12/2014

Kekkaishi Chap 304 27/12/2014

Kekkaishi Chap 305 27/12/2014

Kekkaishi Chap 306 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 307 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 308 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 309 27/12/2014

Kekkaishi Chap 310 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 311 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 312 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 313 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 314 27/12/2014

Kekkaishi Chap 315 27/12/2014

Kekkaishi Chap 316 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 317 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 318 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 319 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 320 27/12/2014

Kekkaishi Chap 321 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 322 27/12/2014

Kekkaishi Chap 323 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 324 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 325 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 326 27/12/2014

Kekkaishi Chap 327 27/12/2014

Kekkaishi Chap 328 27/12/2014

Kekkaishi Chap 329 27/12/2014

Kekkaishi Chap 330 27/12/2014

Kekkaishi Chap 331 27/12/2014

Kekkaishi Chap 332 TV 27/12/2014

Kekkaishi Chap 333 27/12/2014

Kekkaishi Chap 334 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 335 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 336 - fix 27/12/2014

Kekkaishi Chap 337 27/12/2014

Kekkaishi Chap 338 27/12/2014

Kekkaishi Chap 339 27/12/2014

Kekkaishi Chap 340 27/12/2014

Kekkaishi Chap 341 27/12/2014

Kekkaishi Chap 342 27/12/2014

Kekkaishi Chap 343 27/12/2014

Kekkaishi Chap 344 Tiếng Việt 27/12/2014

Kekkaishi Chap 345 27/12/2014