Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru

9.9/10 trên tổng số 87 lượt đánh giá

Lượt xem: 186,721
Tên khác: Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru
Thể loại: Supernatural, Fantasy, Ecchi, Adventure, Action
Tác giả: Kenkyona Saukuru,Asakawa Keiji
Nguồn truyện: truyentranhLH
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru:

Anh Main nhà ta sau khi bị cắt mất danh hiệu đệ nhất, anh ta đã rút kinh nghiệm và quay lại ngày còn trẻ để tu Luyện lại bằng cách Trùng Sinh.

Anh main nhà ta quẩy như thế nào sau khi Trùng Sinh? Đón xem nhé!

Danh sách chương

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 001 27/01/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 002 27/01/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 003 02/05/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 004 02/05/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 005 10/05/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 006 01/07/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 007 06/07/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 008 07/07/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 009 28/07/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 010 26/09/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 011 26/09/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 012 12/11/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 013 28/11/2016

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 014 20/01/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 015 05/03/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 016 11/05/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 017 27/05/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 018 29/06/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 019 01/07/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 020 01/07/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 021 07/09/2017

Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru Chap 022 09/12/2017