Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cầu thủ vô hình

Cầu thủ vô hình

9.2/10 trên tổng số 117 lượt đánh giá

Lượt xem: 293,815
Tên khác: Kuroko No Basket
Thể loại: N/a
Tác giả: Fujimaki Tadatoshi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cầu thủ vô hình:

“Generation of Miracles”, tên của đội bóng rỗ trường THCS Teikou, đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền . 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng mạnh . Nhưng có 1 chuyện mà ít người hay biết đó là “Generation of Miracles” còn có 1 thành viên thứ 6 . Kuroko Tetsuya, thành viên thứ 6 của đội tham gia 1 trường THPT với đội bóng rỗ chỉ vừa thành lập 1 năm . Nhưng điều bất ngờ là cậu lại có 1 cơ thể yếu ớt và lại chẳng bao giờ ném banh chính xác . Vậy điều gì đã làm cậu ta trở thành thành viên thứ 6 của “Generation of Miracles”?

Danh sách chương

Kuroko No Basket Chap 099 22/06/2012

Kuroko No Basket Chap 001 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 002 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 003 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 004 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 005 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 006 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 007 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 008 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 009 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 010 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 011 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 012 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 013 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 014 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 015 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 016 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 017 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 018 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 019 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 020 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 021 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 022 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 023 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 024 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 025 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 026 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 027 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 028 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 029 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 030 13/03/2015

Kuroko No Basket Chap 037 17/09/2011

Kuroko No Basket Chap 038 17/09/2011

Kuroko No Basket Chap 039 17/09/2011

Kuroko No Basket Chap 040 24/09/2011

Kuroko No Basket Chap 041 24/09/2011

Kuroko No Basket Chap 042 24/09/2011

Kuroko no Basket Chap 043 28/09/2011

Kuroko No Basket Chap 044 30/09/2011

Kuroko No Basket Chap 045 05/10/2011

Kuroko No Basket Chap 046 05/10/2011

Kuroko No Basket Chap 047 05/10/2011

kuroko no basket Chap 048 27/10/2011

kuroko no basket Chap 049 27/10/2011

Kuroko No Basket Chap 050 19/12/2011

Kuroko no basket Chap 051 25/12/2011

Kuroko No Basket Chap 052 31/12/2011

kuroko no Basket Chap 053 05/01/2012

Kuroko No Basket Chap 054 08/01/2012

Kuroko No Basket Chap 055 13/01/2012

Kuroko No Basket Chap 056 15/01/2012

Kuroko no Basket Chap 057 17/01/2012

Kuroko No Basket Chap 058 19/01/2012

Kuroko No Basket Chap 059 20/01/2012

Kuroko No Basket Chap 060 27/01/2012

Kuroko No Basket Chap 061 27/01/2012

Kuroko No Basket Chap 062 27/01/2012

Kuroko No Basket Chap 063 30/01/2012

Kuroko No Basket Chap 064 01/02/2012

Kuroko No Basket Chap 065 03/02/2012

Kuroko No Basket Chap 066 06/02/2012

Kuroko No Basket Chap 067 08/02/2012

Kuroko No Basket Chap 068 09/02/2012

Kuroko No Basket Chap 069 11/02/2012

Kuroko No Basket Chap 070 11/02/2012

Kuroko No Basket Chap 071 14/02/2012

Kuroko No Basket Chap 072 14/02/2012

Kuroko no Basket Chap 073 16/02/2012

Kuroko No Basket Chap 074 20/02/2012

Kuroko No Basket Chap 075 26/02/2012

Kuroko no Basket Chap 076 29/02/2012

Kuroko No Basket Chap 077 08/03/2012

Kuroko No Basket Chap 078 12/03/2012

Kuroko No Basket Chap 079 15/03/2012

Kuroko No Basket Chap 080 16/03/2012

Kuroko No Basket Chap 081 25/04/2012

Kuroko No Basket Chap 082 27/04/2012

Kuroko No Basket Chap 083 28/04/2012

Kuroko No Basket Chap 084 28/04/2012

Kuroko No Basket Chap 085 29/04/2012

Kuroko No Basket Chap 086 02/05/2012

Kuroko No Basket Chap 087 11/05/2012

Kuroko No Basket Chap 088 14/05/2012

Kuroko no Basket Chap 089 15/05/2012

Kuroko No Basket Chap 090 19/05/2012

Kuroko No Basket Chap 091 24/05/2012

Kuroko No Basket Chap 092 04/06/2012

Kuroko No Basket Chap 093 08/06/2012

Kuroko No Basket Chap 094 17/06/2012

Kuroko No Basket Chap 095 20/06/2012

Kuroko No Basket Chap 096 20/06/2012

Kuroko No Basket Chap 097 20/06/2012

Kuroko No Basket Chap 098 21/06/2012

Kuroko no Basket Chap 100 25/06/2012

Kuroko No Basket Chap 101 27/06/2012

Kuroko No Basket Chap 102 29/06/2012

Kuroko No Basket Chap 103 02/07/2012

Kuroko No Basket Chap 104 04/07/2012

Kuroko No Basket Chap 105 07/07/2012

Kuroko No Basket Chap 106 09/07/2012

Kuroko No Basket Chap 107 14/07/2012

Kuroko No Basket Chap 108 19/07/2012

Kuroko No Basket Chap 109 22/07/2012

Kuroko No Basket Chap 110 26/07/2012

Kuroko No Basket Chap 111 02/08/2012

Kuroko No Basket Chap 112 21/08/2012

Kuroko No Basket Chap 113 27/08/2012

Kuroko No Basket Chap 114 28/08/2012

Kuroko No Basket Chap 115 29/08/2012

Kuroko No Basket Chap 116 31/08/2012

Kuroko No Basket Chap 117 19/10/2012

Kuroko No Basket Chap 118 23/10/2012

Kuroko No Basket Chap 119 29/10/2012

Kuroko No Basket Chap 120 04/11/2012

Kuroko No Basket Chap 121 05/11/2012

Kuroko No Basket Chap 122 01/12/2012

Kuroko No Basket Chap 123 04/12/2012

kuroko no basket Chap 124 06/12/2012

kuroko no basket Chap 125 08/12/2012

Kuroko No Basket Chap 126 10/12/2012

Kuroko No Basket Chap 127 12/12/2012

kuroko no basket Chap 128 14/12/2012

kuroko no basket Chap 129 28/12/2012

Kuroko No Basket Chap 130 02/01/2013

Kuroko no basket Chap 131 05/01/2013

kuroko no basket Chap 132 09/01/2013

kuroko no basket Chap 133 09/01/2013

Kuroko No Basket Chap 134 13/01/2013

kuroko no basket Chap 135 12/01/2013

kuroko no basket Chap 136 13/01/2013

kuroko no basket Chap 137 15/01/2013

kuroko no basket Chap 138 16/01/2013

Kuroko No Basket Chap 139 18/01/2013

Kuroko No Basket Chap 140 18/01/2013

Kuroko No Basket Chap 141 21/02/2013

Kuroko No Basket Chap 142 24/02/2013

Kuroko no basket Chap 143 24/02/2013

Kuroko No Basket Chap 144 01/03/2013

Kuroko No Basket Chap 145 01/03/2013

kuroko no basket Chap 146 03/03/2013

kuroko no basket Chap 147 05/03/2013

Kuroko no basket Chap 148 07/03/2013

Kuroko no basket Chap 149 09/03/2013

kuroko no basket Chap 150 10/03/2013

kuroko no basket Chap 151 - fix 11/03/2013

Kuroko No Basket Chap 152 - fix 13/03/2013

Kuroko No Basket Chap 153 - fix 14/03/2013

Kuroko No Basket Chap 154 - fix 17/03/2013

Kuroko No Basket Chap 155 - fix 20/03/2013

Kuroko No Basket Chap 156 - fix 22/03/2013

Kuroko No Basket Chap 157 - fix 24/03/2013

Kuroko No Basket Chap 158 - fix 25/03/2013

Kuroko No Basket Chap 159 - fix 26/03/2013

Kuroko No Basket Chap 160 27/03/2013

Kuroko No Basket Chap 161 30/03/2013

Kuroko No Basket Chap 162 30/03/2013

Kuroko no basket Chap 163 02/04/2013

Kuroko No Basket Chap 164 04/04/2013

Kuroko No Basket Chap 165 04/04/2013

Kuroko No Basket Chap 166 04/04/2013

Kuroko No Basket Chap 167 04/04/2013

Kuroko No Basket Chap 168 04/04/2013

Kuroko No Basket Chap 169 05/04/2013

Kuroko No Basket Chap 170 05/04/2013

kuroko no basket Chap 171 06/04/2013

kuroko no basket Chap 172 06/04/2013

kuroko no basket Chap 173 06/04/2013

kuroko no basket Chap 174 06/04/2013

kuroko no basket Chap 175 06/04/2013

Kuroko No Basket Chap 176 08/04/2013

kuroko no basket Chap 177 08/04/2013

kuroko no basket Chap 178 08/04/2013

kuroko no basket Chap 179 08/04/2013

kuroko no basket Chap 180 08/04/2013

kuroko no basket Chap 181 08/04/2013

kuroko no basket Chap 182 08/04/2013

kuroko no basket Chap 183 08/04/2013

Kuroko No Basket Chap 184 11/04/2013

Kuroko No Basket Chap 185 11/04/2013

Kuroko No Basket Chap 186 11/04/2013

Kuroko No Basket Chap 187 11/04/2013

Kuroko No Basket Chap 188 11/04/2013

kuroko no basket Chap 189 13/04/2013

Kuroko No Basket Chap 190 14/04/2013

Kuroko No Basket Chap 191 14/04/2013

Kuroko No Basket Chap 192 15/04/2013

Kuroko No Basket Chap 193 15/04/2013

Kuroko No Basket Chap 194 16/04/2013

Kuroko No Basket Chap 195 16/04/2013

Kuroko No Basket Chap 196 18/04/2013

Kuroko No Basket Chap 197 18/04/2013

Kuroko No Basket Chap 198 18/04/2013

Kuroko No Basket Chap 199 18/04/2013

Kuroko No Basket Chap 200 18/04/2013

Kuroko No Basket Chap 201 19/04/2013

Kuroko No Basket Chap 202 23/04/2013

Kuroko No Basket Chap 203 23/04/2013

Kuroko No Basket Chap 204 24/04/2013

Kuroko No Basket Chap 205 24/04/2013

Kuroko No Basket Chap 206 24/04/2013

Kuroko No Basket Chap 207 24/04/2013

Kuroko No Basket Chap 208 24/04/2013

Kuroko No Basket Chap 209 24/04/2013

Kuroko No Basket Chap 210 24/04/2013

Kuroko no basket Chap 211 11/05/2013

kuroko no basket Chap 212 15/05/2013

Kuroko No Basket Chap 213 10/06/2013

Kuroko No Basket Chap 214 10/06/2013

Kuroko No Basket Chap 215 11/06/2013

kuroko no basket Chap 216 22/06/2013

kuroko no basket Chap 217 27/06/2013

kuroko no basket Chap 218 28/06/2013

Kuroko No Basket Chap 219 07/07/2013

kuroko no basket Chap 220 10/07/2013

kuroko no basket Chap 221 15/07/2013

kuroko no basket Chap 222 02/08/2013

Kuroko No Basket Chap 223 27/08/2013

Kuroko No Basket Chap 224 27/08/2013

Kuroko No Basket Chap 225 27/08/2013

Kuroko No Basket Chap 226 06/09/2013

kuroko no basket Chap 227 09/09/2013

Kuroko No Basket Chap 229 17/10/2013

Kuroko No Basket Chap 230 17/10/2013

Kuroko No Basket Chap 231 17/10/2013

Kuroko No Basket Chap 232 18/10/2013

Kuroko No Basket Chap 233 31/10/2013

Kuroko No Basket Chap 234 31/10/2013

kuroko no basket Chap 235 09/11/2013

Kuroko No Basket Chap 236 21/11/2013

Kuroko No Basket Chap 237 21/11/2013

Kuroko No Basket Chap 238 01/12/2013

Kuroko No Basket Chap 239 01/12/2013

Kuroko No Basket Chap 240 20/12/2013

Kuroko No Basket Chap 241 21/12/2013

Kuroko No Basket Chap 242 24/12/2013

Kuroko No Basket Chap 243 01/01/2014

Kuroko No Basket Chap 244 19/01/2014

Kuroko No Basket Chap 245 19/01/2014

Kuroko No Basket Chap 246 28/01/2014

Kuroko No Basket Chap 247 04/02/2014

Kuroko No Basket Chap 248 11/02/2014

Kuroko No Basket Chap 249 17/02/2014

Kuroko No Basket Chap 250 06/03/2014

Kuroko No Basket Chap 251 09/03/2014

Kuroko No Basket Chap 252 23/03/2014

Kuroko No Basket Chap 253 24/03/2014

Kuroko No Basket Chap 254 03/04/2014

Kuroko No Basket Chap 255 11/04/2014

Kuroko No Basket Chap 256 24/04/2014

Kuroko No Basket Chap 257 24/04/2014

Kuroko No Basket Chap 258 05/05/2014

Kuroko No Basket Chap 259 13/05/2014

Kuroko No Basket Chap 260 18/05/2014

Kuroko No Basket Chap 261 03/06/2014

Kuroko No Basket Chap 262 03/06/2014

Kuroko No Basket Chap 263 07/06/2014

Kuroko No Basket Chap 264 14/06/2014

Kuroko No Basket Chap 265 14/06/2014

Kuroko No Basket Chap 266 29/06/2014

Kuroko No Basket Chap 267 09/07/2014

Kuroko No Basket Chap 268 10/07/2014

Kuroko No Basket Chap 269 13/07/2014

Kuroko No Basket Chap 270 25/07/2014

Kuroko No Basket Chap 271 03/08/2014

Kuroko No Basket Chap 272 09/08/2014

Kuroko No Basket Chap 273 23/08/2014

Kuroko No Basket Chap 274 02/09/2014

Kuroko no Basket Chap 275 02/09/2014

Kuroko No Basket Extra Game Chap 001 13/03/2015

Kuroko No Basket Extra Game Chap 002 13/07/2015

Kuroko No Basket Extra Game Chap 003 13/07/2015

Kuroko No Basket Extra Game Chap 004 18/07/2015

Kuroko No Basket Extra Game Chap 005 TV 14/08/2015

Kuroko No Basket Extra Game Chap 006 TV 18/10/2015

Kuroko No Basket Extra Game Chap 006.5 TV 29/12/2015

Kuroko No Basket Extra Game Chap 007 TV 04/01/2016

Kuroko No Basket Extra Game Chap 008 15/03/2016