Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Kushuku Gakkou no Alice

Kushuku Gakkou no Alice

9.5/10 trên tổng số 104 lượt đánh giá

Lượt xem: 170,971
Tên khác: Kishuku Gakkou no Juliet
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Comedy
Tác giả: Kaneda Yousuke
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kushuku Gakkou no Alice:

Juliet Percia & Inudzuka Romeo là kẻ thù không đội trời chung. Cả 2 đều đứng đầu 2 ktx trường trung học của 2 quốc gia vốn không ưa gì nhau. Bên nào cũng muốn đánh bại đối thủ của mình để giành quyền toàn kiểm soát hòn đảo mà lãnh thổ 2 nước phải chia chung. Nhưng bên dưới vỏ bọc thù hằn đó thì chàng & nàng đã phải lòng nhau...

Danh sách chương

Kushuku Gakkou no Alice Chap 000 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 001.1 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 001.2 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 002 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 003 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 004 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 005 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 006 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 007 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 008 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 009 09/07/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 010 05/10/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 011 05/10/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 012 06/11/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 013 06/11/2016

Kushuku Gakkou no Alice Chap 014 06/03/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 015 22/03/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 016 11/04/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 017 25/05/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 018 04/06/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 019 05/07/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 020 14/09/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 021 15/11/2017

Kushuku Gakkou no Alice Chap 022 04/02/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 023 30/03/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 024 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 025 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 026 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 027 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 028 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 029 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 030 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 031 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 032 22/06/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 033 17/07/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 034 05/08/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 035 10/08/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 036 28/08/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 037 22/09/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 038 04/10/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 039 16/10/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 040 28/10/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 041 08/11/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 042 19/11/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 043 29/11/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 044 18/12/2018

Kushuku Gakkou no Alice Chap 045 01/01/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 046 03/01/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 047 06/01/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 048 12/01/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 049 13/01/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 050 17/01/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 051 04/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 052 04/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 053 14/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 054 14/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 055 14/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 056 14/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 057 17/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 058 18/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 059 18/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 060 21/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 061 22/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 062 23/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 063 25/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 064 26/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 065 28/02/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 066 03/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 067 03/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 068 05/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 069 08/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 070 12/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 071 15/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 072 24/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 073 24/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 074 24/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 075 30/03/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 076 03/04/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 077 09/04/2019

Kushuku Gakkou no Alice Chap 078 12/04/2019