Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

9.3/10 trên tổng số 46 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,110,997
Tên khác: Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Sci-Fi, Martial Arts, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Thần Cơ Động Mạn
Nguồn truyện: ComicVN
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ:

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi...

Danh sách chương

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 001 27/02/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 002 27/02/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 003 27/02/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 004 27/02/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 005 01/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 006 03/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 007 04/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 008 08/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 009 08/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 010 10/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 011 11/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 012 13/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 013 15/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 014 18/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 015 20/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 016 22/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 017 24/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 018 29/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 019 31/03/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 020 12/04/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 021 12/04/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 022 19/04/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 023 20/04/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 024 27/04/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 025 27/04/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 026 28/04/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 027 04/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 028 05/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 029 11/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 030 12/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 031 17/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 032 19/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 033 24/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 034 26/05/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 035 01/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 036 15/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 037 15/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 038 15/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 039 15/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 040 16/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 041 24/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 042 24/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 043 28/06/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 044 05/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 045 05/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 046 07/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 047 12/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 048 20/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 049 20/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 050 22/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 051 29/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 052 29/07/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 053 02/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 054 04/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 055 09/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 056 11/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 057 17/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 058 21/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 059 24/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 060 28/08/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 061 01/09/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 062 08/09/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 063 11/09/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 064 13/10/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 065 18/10/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 066 20/10/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 067 28/10/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 068 05/11/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 069 09/11/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 070 10/11/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 071 20/11/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 072 23/11/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 073 05/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 074 07/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 075 09/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 076 14/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 077 15/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 078 22/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 079 27/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 080 29/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 081 30/12/2017

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 082 04/01/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 083 05/01/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 084 12/01/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 085 18/01/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 086 23/01/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 087 30/01/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 088 31/01/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 089 04/02/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 090 08/02/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 091 11/02/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 092 14/02/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 093 20/02/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 094 26/02/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 095 13/03/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 096 14/03/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 097 16/03/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 098 18/03/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 099 20/03/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 100 03/04/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 101 06/04/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 102 12/04/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 103 19/04/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 104 30/04/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 105 02/05/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 106 06/05/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 107 08/05/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 108 15/05/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 109 11/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 110 11/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 111 11/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 112 15/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 113 18/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 114 21/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 115 22/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 116 24/06/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 117 08/07/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 118 13/07/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 119 27/07/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 120 02/08/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 121 04/08/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 122 07/08/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 123 10/08/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 124 14/08/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 125 16/08/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 126 26/08/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 127 04/09/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 128 11/09/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 129 09/10/2018

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ Chap 130 09/10/2018