Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Mar

Mar

8.4/10 trên tổng số 22 lượt đánh giá

Lượt xem: 125,885
Tên khác: Mar
Thể loại: Shounen, Action
Tác giả: Anzai nobuyuuki
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Mar: Ginta là học sinh năm thứ 2 Cao trung, có thể chất yếu ớt(thị lực cả 2 mắt là 0,1/10 vì chơi game quá nhiều ) nên hay bị bạn bè bắt nạt. Ginta luôn có những giấc mơ về những điều kỳ diệu và thường thả hồn mình bay đến các vùng đất xa xôi, bí ẩn. Rồi một ngày kia, cậu được con quái vật mang đến thế giới mà cậu thường mơ thấy: Thiên Đường Thần Tiên... Tại đây, cậu trở nên mạnh mẽ, khéo léo và không còn phải đeo kính nữa. Và Ginta bắt đầu cuộc hành trình bí ẩn truy tìm những bảo bối phép thuật của mình...  

Danh sách chương

Mar Chap 001 27/12/2014

Mar Chap 002 27/12/2014

Mar Chap 003 27/12/2014

Mar Chap 004 27/12/2014

Mar Chap 005 27/12/2014

Mar Chap 006 27/12/2014

Mar Chap 007 27/12/2014

Mar Chap 008 27/12/2014

Mar Chap 009 27/12/2014

Mar Chap 010 27/12/2014

Mar Chap 011 27/12/2014

Mar Chap 012 27/12/2014

Mar Chap 013 27/12/2014

Mar Chap 014 27/12/2014

Mar Chap 015 27/12/2014

mar Chap 016 27/12/2014

mar Chap 017 27/12/2014

mar Chap 018 27/12/2014

mar Chap 019 27/12/2014

mar Chap 020 27/12/2014

mar Chap 021 27/12/2014

mar Chap 022 27/12/2014

mar Chap 023 27/12/2014

mar Chap 024 27/12/2014

mar Chap 025 27/12/2014

mar Chap 026 27/12/2014

mar Chap 027 27/12/2014

mar Chap 028 27/12/2014

mar Chap 029 27/12/2014

mar Chap 030 27/12/2014

mar Chap 031 27/12/2014

mar Chap 032 27/12/2014

mar Chap 033 27/12/2014

mar Chap 034 27/12/2014

mar Chap 035 27/12/2014

mar Chap 036 27/12/2014

mar Chap 037 27/12/2014

mar Chap 038 27/12/2014

mar Chap 039 27/12/2014

mar Chap 040 27/12/2014

mar Chap 041 27/12/2014

mar Chap 042 27/12/2014

mar Chap 043 27/12/2014

mar Chap 044 27/12/2014

mar Chap 045 27/12/2014

mar Chap 046 27/12/2014

mar Chap 047 27/12/2014

mar Chap 048 27/12/2014

mar Chap 049 27/12/2014

mar Chap 050 27/12/2014

mar Chap 051 27/12/2014

mar Chap 052 27/12/2014

mar Chap 053 27/12/2014

mar Chap 054 27/12/2014

mar Chap 055 27/12/2014

mar Chap 056 27/12/2014

mar Chap 057 27/12/2014

mar Chap 058 27/12/2014

mar Chap 059 27/12/2014

mar Chap 060 27/12/2014

Mar Chap 061 27/12/2014

mar Chap 062 27/12/2014

mar Chap 063 27/12/2014

mar Chap 064 27/12/2014

mar Chap 065 27/12/2014

Mar Chap 066 27/12/2014

mar Chap 067 27/12/2014

mar Chap 068 27/12/2014

mar Chap 069 27/12/2014

mar Chap 070 27/12/2014

mar Chap 071 27/12/2014

mar Chap 072 27/12/2014

mar Chap 073 27/12/2014

mar Chap 074 27/12/2014

mar Chap 075 27/12/2014

mar Chap 076 27/12/2014

mar Chap 077 27/12/2014

mar Chap 078 27/12/2014

mar Chap 079 27/12/2014

mar Chap 080 27/12/2014

mar Chap 081 27/12/2014

mar Chap 082 27/12/2014

mar Chap 083 27/12/2014

mar Chap 084 27/12/2014

mar Chap 085 27/12/2014

mar Chap 086 27/12/2014

mar Chap 087 27/12/2014

mar Chap 088 27/12/2014

mar Chap 089 27/12/2014

mar Chap 090 27/12/2014

mar Chap 091 27/12/2014

mar Chap 092 27/12/2014

mar Chap 093 27/12/2014

mar Chap 094 27/12/2014

mar Chap 095 27/12/2014

mar Chap 096 27/12/2014

mar Chap 097 27/12/2014

mar Chap 098 27/12/2014

mar Chap 099 27/12/2014

mar Chap 100 27/12/2014

mar Chap 101 27/12/2014

mar Chap 102 27/12/2014

mar Chap 103 27/12/2014

mar Chap 104 27/12/2014

mar Chap 105 27/12/2014

mar Chap 106 27/12/2014

mar Chap 107 27/12/2014

mar Chap 108 27/12/2014

mar Chap 109 27/12/2014

mar Chap 110 27/12/2014

mar Chap 111 27/12/2014

mar Chap 112 27/12/2014

mar Chap 113 27/12/2014

mar Chap 114 27/12/2014

mar Chap 115 27/12/2014

mar Chap 116 27/12/2014

mar Chap 117 27/12/2014

mar Chap 118 27/12/2014

mar Chap 119 27/12/2014

mar Chap 120-121 27/12/2014

mar Chap 122 27/12/2014

mar Chap 123 27/12/2014

Mar Chap 124 27/12/2014

mar Chap 125 27/12/2014

mar Chap 126 27/12/2014

mar Chap 127 27/12/2014

mar Chap 128 27/12/2014

mar Chap 129 27/12/2014

Mar Chap 130 27/12/2014

Mar Chap 131 27/12/2014

mar Chap 133 27/12/2014

mar Chap 134 27/12/2014

mar Chap 135 27/12/2014

mar Chap 136 27/12/2014

mar Chap 137 27/12/2014

mar Chap 138 27/12/2014

Mar Chap 139 27/12/2014

Mar Chap 140 27/12/2014

Mar Chap 141 27/12/2014

Mar Chap 142 27/12/2014

Mar Chap 143 27/12/2014

Mar Chap 144 27/12/2014

Mar Chap 145 27/12/2014

Mar Chap 146 27/12/2014

Mar Chap 147 27/12/2014

Mar Chap 148 27/12/2014

Mar Chap 149 27/12/2014

Mar Chap 150 27/12/2014

Mar Chap 151 27/12/2014

Mar Chap 152 27/12/2014

Mar Chap 153 27/12/2014

Mar Chap 154 27/12/2014

Mar Chap 155 27/12/2014

Mar Chap 156 27/12/2014

Mar Chap 157 27/12/2014

Mar Chap 158 27/12/2014

Mar Chap 159 27/12/2014

Mar Chap 160 27/12/2014

Mar Chap 161 27/12/2014