Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Chuyện Chàng Minamoto

Chuyện Chàng Minamoto

9.1/10 trên tổng số 458 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,713,130
Tên khác: Minamoto-kun Monogatari
Thể loại: Seinen, Romance, Harem, Ecchi, Comedy
Tác giả: Inaba Minori
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chuyện Chàng Minamoto:

Một anh chàng sau khi bị con gái sờ soạng sàm sỡ đã mắc phải chứng bệnh sợ sữa và con gái. Sau khi lên đại học cậu quyết sẽ chữa khỏi căn bệnh này và làm tình với mọi cô gái mình gặp. Vì một sự kiện bất ngờ mà cậu bị chuyển đến sống chung với dì họ mình. Cô dì này thì bảo là sẽ chữa căn bệnh sợ gái của cậu bằng cách... thực hiện một vài thử nghiệm... và cậu sẽ phải abc với 14 cô gái (một phần trong thí nghiệm đó đấy).  Một câu truyện thú vị hãy đọc đi thì biết.

Danh sách chương

Minamoto kun Monogatari Chap 001 25/04/2012

Minamoto kun Monogatari Chap 002 25/04/2012

Minamoto kun Monogatari Chap 003 25/04/2012

Minamoto kun Monogatari Chap 004 25/04/2012

Minamoto kun Monogatari Chap 005 25/04/2012

Minamoto kun Monogatari Chap 006 25/04/2012

Minamoto kun Monogatari Chap 007 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 008 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 009 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 010 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 011 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 012 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 013 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 014 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 015 - fix 27/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 016 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 017 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 018 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 019 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 020 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 021 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 022 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 023 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 024 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 025 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 026 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 027 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 028 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 029 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 030 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 031 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 032 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 033 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 034 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 035 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 036 30/09/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 037 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 038 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 039 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 040 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 041 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 042 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 043 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 044 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 045 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 046 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 047 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 048 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 049 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 050 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 051 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 052 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 053 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 054 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 055 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 056 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 057 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 058 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 059 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 060 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 061 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 062 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 063 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 064 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 065 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 066 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 067 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 068 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 069 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 070 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 071 21/03/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 072 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 073 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 074 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 075 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 076 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 077 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 078 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 079 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 080 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 081 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 082 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 083 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 084 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 085 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 086 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 087 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 088 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 089 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 090 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 091 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 092 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 093 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 094 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 095 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 096 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 097 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 098 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 099 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 100 10/11/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 101 10/11/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 102 17/11/2013

Minamoto kun Monogatari Chap 103 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 104 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 105 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 106 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 107 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 108 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 109 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 110 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 111 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 112 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 113 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 114 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 115 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 116 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 117 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 118 19/03/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 119 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 120 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 121 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 122 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 123 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 124 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 125 28/05/2014

Minamoto kun Monogatari Chap 126 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 127 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 128 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 129 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 130 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 131 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 132 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 133 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 134 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 135 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 136 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 137 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 138 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 139 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 140 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 141 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 142 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 143 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 144 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 145 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 146 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 147 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 148 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 149 - fix 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 150 - fix 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 151 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 152 - fix 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 153 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 154 - fix 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 155 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 156 16/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 157 18/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 158 23/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 159 26/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 160 31/03/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 161 06/04/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 162 06/04/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 163 01/05/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 164 28/05/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 165 09/06/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 166 22/06/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 167 24/06/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 168 27/06/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 169 TV 02/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 170 TV 03/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 171 TV 04/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 172 TV 06/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 173 TV 21/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 174 TV 23/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 175 TV 26/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 176 TV 28/07/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 177 TV 16/08/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 178 TV 18/08/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 179 25/08/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 180 28/08/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 181 22/09/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 182 09/10/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 183 19/10/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 184 21/10/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 185 23/12/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 186 23/12/2015

Minamoto kun Monogatari Chap 187 02/01/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 188 26/01/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 189 14/03/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 190 03/04/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 191 26/06/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 192 03/07/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 193 09/07/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 194 30/07/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 195 30/07/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 196 30/07/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 197 06/08/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 198 13/08/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 199 27/08/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 200 30/08/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 201 03/09/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 202 09/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 203 09/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 204 09/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 205 12/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 206 14/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 207 22/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 208 29/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 209 29/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 210 29/11/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 211 10/12/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 212 17/12/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 213 18/12/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 214 24/12/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 215 24/12/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 216 25/12/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 217 25/12/2016

Minamoto kun Monogatari Chap 218 20/01/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 219 23/01/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 220 23/01/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 221 27/01/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 222 02/02/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 223 13/02/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 224 13/02/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 225 20/02/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 226 27/02/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 227 19/03/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 228 19/03/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 229 19/03/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 230 25/03/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 231 03/04/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 232 10/04/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 233 17/04/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 234 05/05/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 235 05/05/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 236 05/05/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 237 15/05/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 238 15/05/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 239 29/05/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 240 29/05/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 241 12/06/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 242 12/06/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 243 18/06/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 244 01/07/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 245 01/07/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 246 08/07/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 247 08/07/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 248 22/07/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 249 22/07/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 250 03/08/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 251 03/08/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 252 07/08/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 253 14/08/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 254 14/08/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 255 20/08/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 256 28/08/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 257 04/09/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 258 04/09/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 259 16/09/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 260 16/09/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 261 27/09/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 262 08/10/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 263 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 264 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 265 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 266 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 267 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 268 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 269 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 270 28/11/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 271 15/12/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 272 15/12/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 273 23/12/2017

Minamoto kun Monogatari Chap 274 03/01/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 275 21/01/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 276 03/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 277 03/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 278 03/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 279 03/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 280 10/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 281 17/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 282 17/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 283 23/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 284 31/03/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 285 07/04/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 286 07/04/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 287 15/04/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 288 21/04/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 289 21/04/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 290 28/04/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 291 28/04/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 292 12/05/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 293 12/05/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 294 19/05/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 295 15/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 296 15/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 297 15/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 298 15/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 299 15/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 300 16/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 301 21/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 302 21/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 303 23/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 304 30/06/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 305 07/07/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 306 14/07/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 307 21/07/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 308 28/07/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 309 04/08/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 310 11/08/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 311 25/08/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 312 01/09/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 313 08/09/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 314 15/09/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 315 22/09/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 316 29/09/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 317 06/10/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 318 20/10/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 319 21/10/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 320 27/10/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 321 03/11/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 322 10/11/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 323 28/11/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 324 01/12/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 325 08/12/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 326 15/12/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 327 23/12/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 328 29/12/2018

Minamoto kun Monogatari Chap 329 12/01/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 330 26/01/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 331 02/02/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 332 16/02/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 333 24/02/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 334 03/03/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 335 09/03/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 336 16/03/2019

Minamoto kun Monogatari Chap 337 24/03/2019