Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Học Viện Siêu Nhân

Học Viện Siêu Nhân

8.9/10 trên tổng số 423 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,547,683
Tên khác: My Hero Academia, Boku no Hero Academia; 僕のヒーローアカデミア
Thể loại: Supernatural, Shounen, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: HORIKOSHI Kouhei
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Học Viện Siêu Nhân:

Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước...

Danh sách chương

My Hero Academia Chap 001 - fix 04/09/2014

My Hero Academia Chap 002 - fix 04/11/2014

My Hero Academia Chap 003 - fix 04/11/2014

My Hero Academia Chap 004 - fix 04/11/2014

My Hero Academia Chap 005 - fix 31/12/2014

My Hero Academia Chap 006 31/12/2014

My Hero Academia Chap 007 31/12/2014

My Hero Academia Chap 008 TV - fix 31/12/2014

My Hero Academia Chap 009 31/12/2014

My Hero Academia Chap 010 31/12/2014

My Hero Academia Chap 011 06/01/2015

My Hero Academia Chap 012 14/02/2015

My Hero Academia Chap 013 14/02/2015

My Hero Academia Chap 014 14/02/2015

My Hero Academia Chap 015 14/02/2015

My Hero Academia Chap 016 14/02/2015

My Hero Academia Chap 017 14/02/2015

My Hero Academia Chap 018 14/02/2015

My Hero Academia Chap 019 14/02/2015

My Hero Academia Chap 020 - fix 14/02/2015

My Hero Academia Chap 021 - fix 14/02/2015

My Hero Academia Chap 022 - fix 15/02/2015

My Hero Academia Chap 023 - fix 19/02/2015

My Hero Academia Chap 024 24/02/2015

My Hero Academia Chap 025 24/02/2015

My Hero Academia Chap 026 25/02/2015

My Hero Academia Chap 027 26/02/2015

My Hero Academia Chap 028 26/02/2015

My Hero Academia Chap 029 02/03/2015

My Hero Academia Chap 030 - Fixed 02/03/2015

My Hero Academia Chap 031 02/03/2015

My Hero Academia Chap 032 16/03/2015

My Hero Academia Chap 033 25/03/2015

My Hero Academia Chap 034 25/03/2015

My Hero Academia Chap 035 02/04/2015

My Hero Academia Chap 036 17/04/2015

My Hero Academia Chap 037 26/04/2015

My Hero Academia Chap 038 26/04/2015

My Hero Academia Chap 039 13/05/2015

My Hero Academia Chap 040 - Fixed 13/05/2015

My Hero Academia Chap 041 03/06/2015

My Hero Academia Chap 042 03/06/2015

My Hero Academia Chap 043 11/06/2015

My Hero Academia Chap 044 11/07/2015

My Hero Academia Chap 045 11/07/2015

My Hero Academia Chap 046 09/08/2015

My Hero Academia Chap 047 16/08/2015

My Hero Academia Chap 048 19/08/2015

My Hero Academia Chap 049 19/08/2015

My Hero Academia Chap 050 05/09/2015

My Hero Academia Chap 051 05/09/2015

My Hero Academia Chap 052 27/09/2015

My Hero Academia Chap 053 28/09/2015

My Hero Academia Chap 054 12/10/2015

My Hero Academia Chap 055 12/10/2015

My Hero Academia Chap 056 13/10/2015

My Hero Academia Chap 057 16/10/2015

My Hero Academia Chap 058 16/10/2015

My Hero Academia Chap 059 19/10/2015

My Hero Academia Chap 060 31/10/2015

My Hero Academia Chap 061 31/10/2015

My Hero Academia Chap 062 07/11/2015

My Hero Academia Chap 063 07/11/2015

My Hero Academia Chap 064 09/11/2015

My Hero Academia Chap 065 09/11/2015

My Hero Academia Chap 066 16/11/2015

My Hero Academia Chap 067 05/12/2015

My Hero Academia Chap 068 TV 22/12/2015

My Hero Academia Chap 069 TV 22/12/2015

My Hero Academia Chap 070 TV 13/01/2016

My Hero Academia Chap 071 TV 13/01/2016

My Hero Academia Chap 072 TV 13/01/2016

My Hero Academia Chap 073 TV 13/01/2016

My Hero Academia Chap 074 TV 15/03/2016

My Hero Academia Chap 075 30/03/2016

My Hero Academia Chap 076 30/03/2016

My Hero Academia Chap 077 06/04/2016

My Hero Academia Chap 078 06/04/2016

My Hero Academia Chap 079 17/04/2016

My Hero Academia Chap 080 17/04/2016

My Hero Academia Chap 081 17/04/2016

My Hero Academia Chap 082 17/04/2016

My Hero Academia Chap 083 - fix 03/06/2016

My Hero Academia Chap 084 12/06/2016

My Hero Academia Chap 084.5 Onmake 26/06/2016

My Hero Academia Chap 085 11/07/2016

My Hero Academia Chap 086 31/07/2016

My Hero Academia Chap 087 31/07/2016

My Hero Academia Chap 088 31/07/2016

My Hero Academia Chap 089 31/07/2016

My Hero Academia Chap 090 31/07/2016

My Hero Academia Chap 091 31/07/2016

My Hero Academia Chap 092 31/07/2016

My Hero Academia Chap 093 31/07/2016

My Hero Academia Chap 094 31/07/2016

My Hero Academia Chap 095 31/07/2016

My Hero Academia Chap 096 06/09/2016

My Hero Academia Chap 097 06/09/2016

My Hero Academia Chap 098 08/10/2016

My Hero Academia Chap 099 20/10/2016

My Hero Academia Chap 100 10/11/2016

My Hero Academia Chap 101 27/11/2016

My Hero Academia Chap 102 13/12/2016

My Hero Academia Chap 103 06/02/2017

My Hero Academia Chap 104 13/02/2017

My Hero Academia Chap 105 28/02/2017

My Hero Academia Chap 106 04/04/2017

My Hero Academia Chap 107 04/04/2017

My Hero Academia Chap 108 20/04/2017

My Hero Academia Chap 109 09/05/2017

My Hero Academia Chap 110 09/05/2017

My Hero Academia Chap 111 09/05/2017

My Hero Academia Chap 112 23/05/2017

My Hero Academia Chap 113 29/05/2017

My Hero Academia Chap 114 29/05/2017

My Hero Academia Chap 115 31/05/2017

My Hero Academia Chap 116 14/06/2017

My Hero Academia Chap 117 14/06/2017

My Hero Academia Chap 118 19/06/2017

My Hero Academia Chap 119 19/06/2017

My Hero Academia Chap 120 23/06/2017

My Hero Academia Chap 121 01/08/2017

My Hero Academia Chap 122 01/08/2017

My Hero Academia Chap 123 01/08/2017

My Hero Academia Chap 124 01/08/2017

My Hero Academia Chap 125 09/08/2017

My Hero Academia Chap 126 13/08/2017

My Hero Academia Chap 127 27/08/2017

My Hero Academia Chap 128 28/08/2017

My Hero Academia Chap 129 28/08/2017

My Hero Academia Chap 130 30/08/2017

My Hero Academia Chap 131 06/09/2017

My Hero Academia Chap 132 10/09/2017

My Hero Academia Chap 133 26/09/2017

My Hero Academia Chap 134 26/09/2017

My Hero Academia Chap 135 26/09/2017

My Hero Academia Chap 136 26/09/2017

My Hero Academia Chap 137 01/12/2017

My Hero Academia Chap 138 01/12/2017

My Hero Academia Chap 139 01/12/2017

My Hero Academia Chap 140 01/12/2017

My Hero Academia Chap 141 09/12/2017

My Hero Academia Chap 142 09/12/2017