Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Nise Koi

Nise Koi

9.4/10 trên tổng số 661 lượt đánh giá

Lượt xem: 752,649
Tên khác: Tình Yêu Giả Tạo
Thể loại: Shounen, Romance, Comedy, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp, Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nise Koi:

Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ... cưới nhau".Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao...Con người là thế... Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích...Rồi cái ngày định mệnh, ngày hai đứa gặp lại, mọi chuyện sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ

Danh sách chương

Nise Koi Chap 000 15/03/2012

Nise Koi Chap 001 15/03/2012

Nise Koi Chap 002 15/03/2012

Nise Koi Chap 003 15/03/2012

Nise Koi Chap 004 15/03/2012

Nise Koi Chap 005 15/03/2012

Nise Koi Chap 006 15/03/2012

Nise Koi Chap 007 15/03/2012

Nise Koi Chap 008 15/03/2012

Nise Koi Chap 009 15/03/2012

Nise Koi Chap 010 15/03/2012

Nise Koi Chap 010.5 15/03/2012

Nise Koi Chap 011 15/03/2012

Nise Koi Chap 012 08/02/2012

Nise Koi Chap 013 11/02/2012

Nise Koi Chap 014 26/02/2012

Nise Koi Chap 015 26/02/2012

Nise Koi Chap 016 15/03/2012

Nise Koi Chap 017 26/03/2012

Nise Koi Chap 018 01/04/2012

Nise Koi Chap 019 05/04/2012

Nise Koi Chap 020 10/04/2012

Nise Koi Chap 021 11/04/2012

Nise Koi Chap 022 17/04/2012

Nise Koi Chap 023 29/04/2012

Nise Koi Chap 024 08/05/2012

Nise Koi Chap 025 18/05/2012

Nise Koi Chap 026 04/06/2012

Nise Koi Chap 027 08/06/2012

Nise Koi Chap 028 12/06/2012

Nise koi Chap 029 22/06/2012

Nise Koi Chap 030 29/06/2012

nise koi Chap 031 02/07/2012

nise koi Chap 032 07/07/2012

nise koi Chap 033 17/07/2012

nise koi Chap 034 24/07/2012

nise koi Chap 035 29/07/2012

nise koi Chap 036 30/07/2012

nise koi Chap 036.5 14/08/2012

Nise Koi Chap 037 21/08/2012

nise koi Chap 038 30/08/2012

nise koi Chap 039 02/09/2012

nise koi Chap 040 03/09/2012

Nise Koi Chap 041 18/09/2012

Nise Koi Chap 042 20/09/2012

Nise Koi Chap 043 24/09/2012

Nise Koi Chap 044 06/10/2012

Nise Koi Chap 045 15/10/2012

Nise Koi Chap 046 04/12/2012

Nise Koi Chap 047 05/12/2012

Nise Koi Chap 048 05/12/2012

nise koi Chap 049 06/12/2012

nise koi Chap 050 07/12/2012

Nise Koi Chap 051 08/12/2012

Nise Koi Chap 052 09/12/2012

Nise Koi Chap 053 11/12/2012

Nise Koi Chap 054 12/12/2012

Nise Koi Chap 055 25/12/2012

Nise Koi Chap 056 30/12/2012

Nise Koi Chap 057 07/01/2013

Nise Koi Chap 057.5 07/01/2013

Nise Koi Chap 058 17/01/2013

Nise Koi Chap 059 25/01/2013

Nise Koi Chap 060 31/01/2013

Nise Koi Chap 061 07/02/2013

Nise Koi Chap 062 14/02/2013

Nise Koi Chap 063 23/02/2013

Nise Koi Chap 064 01/03/2013

Nise Koi Chap 065 07/03/2013

Nise Koi Chap 066 16/03/2013

Nise Koi Chap 067 24/03/2013

nise koi Chap 068 30/03/2013

Nise koi Chap 069 05/04/2013

nise koi Chap 070 13/04/2013

Nise Koi Chap 071 06/08/2014

nise koi Chap 072 27/04/2013

nise koi Chap 073 11/05/2013

nise koi Chap 074 17/05/2013

nise koi Chap 075 25/05/2013

nise koi Chap 076 01/06/2013

Nise koi Chap 077 09/06/2013

nise koi Chap 078 16/06/2013

nise koi Chap 079 22/06/2013

nise koi Chap 080 01/07/2013

Nise Koi Chap 081 15/07/2013

nise koi Chap 082 15/07/2013

nise koi Chap 083 20/07/2013

nise koi Chap 084 30/07/2013

nise koi Chap 085 02/08/2013

Nise koi Chap 086 11/08/2013

nise koi Chap 087 27/08/2013

nise koi Chap 088 31/08/2013

nise koi Chap 088.5 31/08/2013

nise koi Chap 089 07/09/2013

nise koi Chap 089.5 14/09/2013

nise koi Chap 090 14/09/2013

nise koi Chap 091 06/08/2014

nise koi Chap 092 28/09/2013

nise koi Chap 093 05/10/2013

nise koi Chap 094 11/10/2013

Nise Koi Chap 095 18/10/2013

Nise Koi Chap 096 27/10/2013

nise koi Chap 097 31/10/2013

nise koi Chap 098 11/11/2013

nise koi Chap 099 15/11/2013

nise koi Chap 100 24/11/2013

Nise Koi Chap 101 02/12/2013

nise koi Chap 102 06/12/2013

nise koi Chap 103 14/12/2013

Nise Koi Chap 104 19/12/2013

Nise Koi Chap 105 06/01/2014

Nise Koi Chap 105.5 06/01/2014

Nise Koi Chap 106 20/01/2014

Nise Koi Chap 107 28/01/2014

Nise Koi Chap 108 06/02/2014

nise koi Chap 109 08/02/2014

Nise Koi Chap 110 23/02/2014

Nise Koi Chap 111 - Fixed 06/03/2014

Nise Koi Chap 112 - Fixed 06/03/2014

Nise Koi Chap 113 - Fixed 11/03/2014

nise koi Chap 114 14/03/2014

Nise Koi Chap 115 09/04/2014

Nise Koi Chap 116 09/04/2014

Nise Koi Chap 117 09/04/2014

Nise Koi Chap 118 19/04/2014

nise koi Chap 119 20/04/2014

Nise Koi Chap 120 - fix 03/05/2014

Nise Koi Chap 121 - fix 15/05/2014

Nise Koi Chap 122 - fiix 18/05/2014

nise koi Chap 123 - fix 01/06/2014

nise koi Chap 124 - fix 01/06/2014

nise koi Chap 125 - fix 08/06/2014

Nise Koi Chap 126 13/06/2014

Nise Koi Chap 127 22/06/2014

Nise Koi Chap 128 30/06/2014

Nise Koi Chap 129 10/07/2014

Nise Koi Chap 130 18/07/2014

Nise Koi Chap 131 26/07/2014

Nise Koi Chap 132 01/08/2014

Nise Koi Chap 133 05/08/2014

Nise Koi Chap 134 10/08/2014

Nise Koi Chap 135 26/08/2014

Nise Koi Chap 136 03/09/2014

Nise Koi Chap 137 08/09/2014

Nise Koi Chap 138 14/09/2014

Nise Koi Chap 139 16/10/2014

Nise Koi Chap 140 16/10/2014

Nise Koi Chap 141 16/10/2014

Nise Koi Chap 142 16/10/2014

Nise Koi Chap 143 28/10/2014

Nise Koi Chap 144 28/10/2014

Nise Koi Chap 145 02/11/2014

Nise Koi Chap 146 09/11/2014

Nise Koi Chap 147 17/11/2014

Nise Koi Chap 148 23/11/2014

Nise Koi Chap 149 30/11/2014

Nise Koi Chap 150 08/12/2014

Nise Koi Chap 151 15/12/2014

Nise Koi Chap 152 21/12/2014

Nise Koi Chap 153 29/12/2014

Nise Koi Chap 154 - fix 17/01/2015

Nise Koi Chap 155 - fix 24/01/2015

Nise Koi Chap 156 - fix 31/01/2015

Nise Koi Chap 157 - fix 07/02/2015

Nise Koi Chap 158 - fix 13/02/2015

Nise Koi Chap 159 - fix 21/02/2015

Nise Koi Chap 160 - fix 28/02/2015

Nise Koi Chap 161 - fix 06/03/2015

Nise Koi Chap 162 14/03/2015

Nise Koi Chap 163 22/03/2015

Nise Koi Chap 164 29/03/2015

Nise Koi Chap 165 05/04/2015

Nise Koi Chap 165.1 10/08/2015

Nise Koi Chap 166 11/04/2015

Nise Koi Chap 167 20/04/2015

Nise Koi Chap 168 27/04/2015

Nise Koi Chap 169 10/05/2015

Nise Koi Chap 170 16/05/2015

Nise Koi Chap 171 - fix 27/05/2015

Nise Koi Chap 172 01/06/2015

Nise Koi Chap 173 08/06/2015

Nise Koi Chap 174 15/06/2015

Nise Koi Chap 175 23/06/2015

Nise Koi Chap 176 29/06/2015

Nise Koi Chap 177 05/07/2015

Nise Koi Chap 178 17/07/2015

Nise Koi Chap 179 26/07/2015

Nise Koi Chap 180 01/08/2015

Nise Koi Chap 181 08/08/2015

Nise Koi Chap 182 24/08/2015

Nise Koi Chap 183 30/08/2015

Nise Koi Chap 184 05/09/2015

Nise Koi Chap 185 13/09/2015

Nise Koi Chap 186 27/09/2015

Nise Koi Chap 187 TV 27/09/2015

Nise Koi Chap 188 TV 05/10/2015

Nise Koi Chap 189 TV 11/10/2015

Nise Koi Chap 190 17/10/2015

Nise Koi Chap 190.5 27/10/2015

Nise Koi Chap 191 27/10/2015

Nise Koi Chap 192 01/11/2015

Nise Koi Chap 193 16/11/2015

Nise Koi Chap 194 23/11/2015

Nise Koi Chap 195 03/12/2015

Nise Koi Chap 196 03/12/2015

Nise Koi Chap 197 12/12/2015

Nise Koi Chap 198 20/12/2015

Nise Koi Chap 199 25/12/2015

Nise Koi Chap 200 08/01/2016

Nise Koi Chap 201 25/01/2016

Nise Koi Chap 202 04/02/2016

Nise Koi Chap 203 04/02/2016

Nise Koi Chap 204 24/02/2016

Nise Koi Chap 205 24/02/2016

Nise Koi Chap 206 24/02/2016

Nise Koi Chap 207 23/03/2016

Nise Koi Chap 208 23/03/2016

Nise Koi Chap 209 23/03/2016

Nise Koi Chap 210 01/04/2016

Nise Koi Chap 211 01/04/2016

Nise Koi Chap 212 13/04/2016

Nise Koi Chap 213 24/04/2016

Nise Koi Chap 214 29/04/2016

Nise Koi Chap 215 03/05/2016

Nise Koi Chap 216 14/05/2016

Nise Koi Chap 217 21/05/2016

Nise Koi Chap 218 03/06/2016

Nise Koi Chap 219 03/06/2016

Nise Koi Chap 220 17/07/2016

Nise Koi Chap 221 17/07/2016

Nise Koi Chap 222 20/07/2016

Nise Koi Chap 223 20/07/2016

Nise Koi Chap 224 20/07/2016

Nise Koi Chap 225 20/07/2016

Nise Koi Chap 226 21/07/2016

Nise Koi Chap 227 22/07/2016

Nise Koi Chap 228 30/07/2016

Nise Koi Chap 229 END 05/08/2016