Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành

9.9/10 trên tổng số 31 lượt đánh giá

Lượt xem: 159,094
Tên khác: Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành
Thể loại: Supernatural, Shounen, School Life, Fantasy, Drama, Comedy, Action
Tác giả: Shiibashi Hiroshi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành: Rikuo là một cậu bé mang trong mình 2 dòng máu, một nửa là con người, nửa kia là yêu quái, sống trong một ngôi nhà đầy yêu quái với ông nội. Số mệnh của cậu là trở thành Nurarihyon- thống lĩnh yêu quái, nhưng trớ trêu là cậu lại chỉ muốn sống một cuộc đời của 1 con người bình thường... Quyết định của Rikuo sẽ là gì? Trở thành Thống lĩnh yêu quái hay làm con người? Muốn biết kết cục hãy đón xem truyện :P

Danh sách chương

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 158 27/12/2014

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 160 27/12/2014

Bách quỷ dạ hành Chap 162 27/12/2014

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 163 27/12/2014

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 164 27/12/2014

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 165 27/12/2014

Bách quỷ dạ hành Chap 166 24/08/2011

bách quỷ dạ hành Chap 167 12/09/2011

bách quỷ dạ hành Chap 168 12/09/2011

Bách quỷ dạ hành Chap 169 23/09/2011

Bách quỷ dạ hành Chap 170 23/09/2011

Bách quỷ dạ hành Chap 171 28/09/2011

bách quỷ dạ hành Chap 172 05/10/2011

Bách quỷ dạ hành Chap 173 11/10/2011

bách quỷ dạ hành Chap 174 17/10/2011

Bách quỷ dạ hành Chap 176 02/11/2011

Bách quỷ dạ hành Chap 177 06/11/2011

bách quỷ dạ hành Chap 178 22/11/2011

bách quỷ dạ hành Chap 179 22/11/2011

bách quỷ dạ hành Chap 180 30/11/2011

bách quỷ dạ hành Chap 181 09/12/2011

bách quỷ dạ hành Chap 182 14/12/2011

bách quỷ dạ hành Chap 183 15/12/2011

bách quỷ dạ hành Chap 184 12/01/2012

bách quỷ dạ hành Chap 185 23/01/2012

bách quỷ dạ hành Chap 186 25/01/2012

bách quỷ dạ hành Chap 187 06/02/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 189 01/03/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 190 01/03/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 191 01/03/2012

bách quỷ dạ hành Chap 192 22/03/2012

bách quỷ dạ hành Chap 193 22/03/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 194 22/03/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 195 31/03/2012

bách quỷ dạ hành Chap 196 15/04/2012

bách quỷ dạ hành Chap 197 15/04/2012

bách quỷ dạ hành Chap 198 15/04/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 199 04/05/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 200 04/05/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 201 14/05/2012

Bách Quỷ Dạ Hành Chap 202 25/05/2012

bách quỷ dạ hành Chap 203 08/06/2012

bách quỷ dạ hành Chap 204 08/06/2012

bách quỷ dạ hành Chap 205 10/06/2012

bách quỷ dạ hành Chap 206 17/06/2012

bách quỷ dạ hành Chap 207 28/06/2012

bách quỷ dạ hành Chap 208 06/12/2012

bách quỷ dạ hành Chap 209 24/12/2013

bách quỷ dạ hành Chap 210 24/12/2013

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 121 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 123 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 124 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 125 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 126 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 127 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 128 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 129 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 130 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 131 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 132 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 133 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 134 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 135 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 152 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 154 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 155 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 156 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 157 27/12/2014

Nurarihyon no mago - bách quỷ dạ hành Chap 161 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 001 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 002 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 003 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 004 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 005 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 006 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 007 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 008 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 009 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 010 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 011 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 012 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 013 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 014 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 015 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 016 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 017 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 018 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 019 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 020 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 021 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 022 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 023 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 024 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 025 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 026 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 027 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 028 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 029 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 030 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 031 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 032 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 033 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 034 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 035 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 036 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 037 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 038 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 039 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 040 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 041 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 042 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 043 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 044 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 045 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 046 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 047 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 048 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 049 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 050 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 051 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 052 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 053 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 054 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 055 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 056 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 057 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 058 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 059 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 060 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 061 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 062 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 063 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 064 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 065 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 066 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 067 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 068 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 069 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 070 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 071 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 072 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 073 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 074 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 075 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 076 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 077 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 078 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 079 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 080 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 081 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 082 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 083 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 084 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 085 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 086 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 087 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 088 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 089 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 090 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 091 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 092 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 093 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 094 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 095 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 096 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 097 27/12/2014

nurarihyon no mago Chap 098 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 099 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 100 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 101 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 102 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 103 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 104 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 105 11/05/2015

Nurarihyon no mago Chap 106 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 107 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 108 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 109 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 110 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 111 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 112 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 113 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 114 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 115 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 116 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 117 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 118 27/12/2014

Nurarihyon no Mago Chap 119 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 120 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 122 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 136 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 137 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 138 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 139 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 140 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 141 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 142 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 143 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 144 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 145 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 146 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 147 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 148 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 149 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 150 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 151 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 153 27/12/2014

Nurarihyon no mago Chap 159 27/12/2014

nurarihyon no mago Extra 001 04/06/2014

nurarihyon no mago Extra 002 04/06/2014

nurarihyon no mago Extra 003 04/06/2014

nurarihyon no mago extra 004 28/09/2014

nurarihyon no mago extra 005 28/09/2014

nurarihyon no mago extra 006 28/09/2014

nurarihyon no mago – bách quỷ dạ hành Chap 175 23/10/2011