Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Okusama ga Seito Kaichou!

Okusama ga Seito Kaichou!

9.9/10 trên tổng số 1,295 lượt đánh giá

Lượt xem: 291,946
Tên khác: VỢ TÔI LÀ CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH
Thể loại: Shounen, School Life, Romance, Mature, Harem, Comedy
Tác giả: Nakata Yumi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Okusama ga Seito Kaichou!:

Izumi Hayato bị mất chức chủ tịch hội học sinh vào tay một cô gái tên Wakana Ui - người trong ngày tranh cử đã phát bao cao su miễn phí cho toàn trường với lời tuyên bố nếu cô trúng cử sẽ thì sẽ ủng hộ quyền yêu đương tự do... đang ấm ức vì bị mất chức và thì bỗng nhiên Ui tiến đến và hỏi cậu liệu có thể cho cô ấy đến nhà tối nay được không... điều gì sẽ xảy ra? xin mời các bạn đọc truyện.

Danh sách chương

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 001 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 002 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 003 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 004 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 005 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 006 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 007 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 008 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 009 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 010 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 011 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 012 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 013 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 014 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 015 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 016 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 017 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 018 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 019 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 020 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 021 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 022 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 023 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 024 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 025 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 025.5 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 026 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 027 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 028 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 029 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 030 29/03/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 031 07/12/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 032 13/12/2015

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 033 - fix 06/01/2016

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 034 08/01/2016

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 035 13/01/2016

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 036 27/01/2016

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 037 10/03/2016

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 038 25/07/2016

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 039 25/07/2016

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 040 29/11/2017

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 041 29/11/2017

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 042 29/11/2017

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 043 29/11/2017

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 044 30/11/2017

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 045 30/11/2017

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 046 24/12/2017

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 047 18/01/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 048 18/01/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 049 15/02/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 050 15/02/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 051 21/03/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 052 21/03/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 053 17/04/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 054 17/04/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 055 02/05/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 056 02/05/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 057 19/10/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 058 19/10/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 059 19/10/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 060 19/10/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 061 05/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 062 05/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 063 06/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 064 06/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 065 13/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 066 13/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 067 13/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 068 13/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 069 14/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 070 14/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 071 24/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 072 24/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 073 24/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 074 24/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 075 24/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 076 24/11/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 077 04/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 078 04/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 079 04/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 080 04/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 081 06/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 082 06/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 083 14/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 084 15/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 085 15/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 086 15/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 087 15/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 088 15/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 089 17/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 090 17/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 091 17/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 092 17/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 093 27/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 094 27/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 095 27/12/2018

Okusama ga Seito Kaichou! Chap 096 END 27/12/2018