Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
OnePunch-Man

OnePunch-Man

9.2/10 trên tổng số 4,055 lượt đánh giá

Lượt xem: 14,813,821
Tên khác: OnePunch-Man
Thể loại: Supernatural, Seinen, Comedy, Action
Tác giả: ONE
Nguồn truyện: Vechai / Truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

OnePunch-Man:

Onepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn… Lol!!! Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

Danh sách chương

OnePunch Man chap 001 16/07/2015

OnePunch Man chap 002 16/07/2015

OnePunch Man chap 003 16/07/2015

OnePunch Man chap 004 16/07/2015

OnePunch Man chap 005 16/07/2015

OnePunch Man chap 006 16/07/2015

OnePunch Man chap 007 16/07/2015

OnePunch Man chap 008 16/07/2015

OnePunch Man chap 009 16/07/2015

OnePunch Man chap 010 16/07/2015

OnePunch Man chap 011 16/07/2015

OnePunch Man chap 012 16/07/2015

OnePunch Man chap 013 16/07/2015

OnePunch Man chap 014 16/07/2015

OnePunch Man chap 015 16/07/2015

OnePunch Man chap 016 16/07/2015

OnePunch Man chap 017 16/07/2015

OnePunch Man chap 018 16/07/2015

OnePunch Man chap 018.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 019 16/07/2015

OnePunch Man chap 020 16/07/2015

OnePunch Man chap 021 16/07/2015

OnePunch Man chap 022 16/07/2015

OnePunch Man chap 022.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 022.6 16/07/2015

OnePunch Man chap 023 16/07/2015

OnePunch Man chap 023.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 024 16/07/2015

OnePunch Man chap 025 16/07/2015

OnePunch Man chap 026 16/07/2015

OnePunch Man chap 027 16/07/2015

OnePunch Man chap 028 16/07/2015

OnePunch Man chap 029 16/07/2015

OnePunch Man chap 030 16/07/2015

OnePunch Man chap 031 16/07/2015

OnePunch Man chap 032 16/07/2015

OnePunch Man chap 033 16/07/2015

OnePunch Man chap 034 16/07/2015

OnePunch Man chap 035 16/07/2015

OnePunch Man chap 035.1 16/07/2015

OnePunch Man chap 035.2 16/07/2015

OnePunch Man chap 036 16/07/2015

OnePunch Man chap 037 16/07/2015

OnePunch Man chap 038 16/07/2015

OnePunch Man chap 038.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 039 16/07/2015

OnePunch Man chap 040 16/07/2015

OnePunch Man chap 041 17/07/2015

OnePunch Man chap 041.1 17/07/2015

OnePunch Man chap 041.2 17/07/2015

OnePunch Man chap 042 17/07/2015

OnePunch Man chap 042.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 043 17/07/2015

OnePunch Man chap 044 17/07/2015

OnePunch Man chap 045 17/07/2015

OnePunch Man chap 046 17/07/2015

OnePunch Man chap 046.6 17/07/2015

OnePunch Man chap 047 17/07/2015

OnePunch Man chap 047.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 047.6 17/07/2015

OnePunch Man chap 048 17/07/2015

OnePunch Man chap 048 Omake 17/07/2015

OnePunch Man chap 049 17/07/2015

OnePunch Man chap 049.1 17/07/2015

OnePunch Man chap 050 17/07/2015

OnePunch Man chap 051 17/07/2015

OnePunch Man chap 052 17/07/2015

OnePunch Man chap 053 17/07/2015

OnePunch Man chap 054 17/07/2015

OnePunch Man chap 055 - fix 17/07/2015

OnePunch Man chap 056 17/07/2015

OnePunch Man chap 056.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 057 17/07/2015

OnePunch Man chap 058 17/07/2015

OnePunch Man chap 059 17/07/2015

OnePunch Man chap 060 17/07/2015

OnePunch Man chap 061 17/07/2015

OnePunch Man chap 062 17/07/2015

OnePunch Man chap 063 17/07/2015

OnePunch Man chap 064 17/07/2015

OnePunch Man chap 065 17/07/2015

OnePunch Man chap 066 17/07/2015

OnePunch Man chap 066.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 067 17/07/2015

OnePunch Man chap 068 17/07/2015

OnePunch Man chap 069 17/07/2015

OnePunch Man chap 070 17/07/2015

OnePunch Man chap 071 17/07/2015

OnePunch Man chap 071.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 072 17/07/2015

OnePunch Man chap 073 17/07/2015

OnePunch Man chap 074 17/07/2015

OnePunch Man chap 075 17/07/2015

OnePunch Man chap 076 01/08/2015

OnePunch Man chap 077 - TV 01/08/2015

OnePunch Man chap 077.5 - Omake 18/08/2015

OnePunch Man chap 078 (Chap 77-ver.2) 29/08/2015

OnePunch Man chap 078.5 07/09/2015

OnePunch Man chap 079 09/09/2015

OnePunch Man chap 080 03/10/2015

OnePunch Man chap 080.5 12/10/2015

OnePunch Man chap 081 15/10/2015

OnePunch Man chap 082 30/10/2015

OnePunch Man chap 083 14/11/2015

OnePunch Man chap 084 28/11/2015

OnePunch Man chap 085 TV - fix 10/12/2015

OnePunch Man chap 085.5 11/12/2015

OnePunch Man chap 086 TV 15/12/2015

OnePunch Man chap 087 25/12/2015

OnePunch Man chap 088 08/01/2016

OnePunch Man chap 089 23/01/2016

OnePunch Man chap 090 07/02/2016

OnePunch Man chap 091 27/02/2016

OnePunch Man chap 092 13/03/2016

OnePunch Man chap 093 30/03/2016

OnePunch Man chap 093.5 Special TV 20/04/2016

OnePunch Man chap 094 TV 07/05/2016

OnePunch Man chap 095 20/05/2016

OnePunch Man chap 096 TV 04/06/2016

OnePunch Man chap 097 18/06/2016

OnePunch Man chap 097.5 BONUS 21/06/2016

OnePunch Man chap 098 09/07/2016

OnePunch Man chap 099 23/07/2016

OnePunch Man chap 100 05/08/2016

OnePunch Man chap 101 27/08/2016

OnePunch Man chap 102 21/09/2016

OnePunch Man chap 103 12/10/2016

OnePunch Man chap 104 16/11/2016

OnePunch Man chap 105 26/11/2016

OnePunch Man chap 105.5 02/12/2016

OnePunch Man chap 106 10/12/2016

OnePunch Man chap 107 23/12/2016

OnePunch Man chap 107.1 07/01/2017

OnePunch Man chap 108 14/01/2017

OnePunch Man chap 109 Full 31/01/2017

OnePunch Man chap 110 10/02/2017

OnePunch Man chap 111 04/03/2017

OnePunch Man chap 111.5 05/04/2017

OnePunch Man chap 112 04/04/2017

OnePunch Man chap 113 22/04/2017

OnePunch Man chap 114 22/04/2017

OnePunch Man chap 114.5 24/04/2017

OnePunch Man chap 115 12/05/2017

OnePunch Man chap 116 26/05/2017

OnePunch Man chap 116.5 08/06/2017

OnePunch Man chap 117 08/06/2017

OnePunch Man chap 118 22/06/2017

OnePunch Man chap 119 21/07/2017

OnePunch Man chap 120 05/08/2017

OnePunch Man chap 121 27/08/2017

OnePunch Man chap 122 22/09/2017

OnePunch Man chap 123 13/10/2017

OnePunch Man chap 124 04/11/2017

OnePunch Man chap 125 07/12/2017

OnePunch Man chap 126 31/12/2017

OnePunch Man chap 127 20/01/2018

OnePunch Man chap 128 03/02/2018

OnePunch Man chap 128.5 10/02/2018

OnePunch Man chap 129 21/02/2018

OnePunch Man chap 130 25/03/2018

OnePunch Man chap 131 10/04/2018

OnePunch Man chap 132 28/04/2018

OnePunch Man chap 133 26/05/2018

Onepunch Man Chap 134 25/06/2018

Onepunch Man Chap 135 12/08/2018

Onepunch Man Chap 135.1 14/08/2018

Onepunch Man Chap 135.2 14/08/2018

Onepunch Man Chap 136 12/09/2018

Onepunch Man Chap 137 22/09/2018

Onepunch Man Chap 137 version 2 07/10/2018

Onepunch Man Chap 138 07/10/2018

Onepunch Man Chap 139 21/10/2018

Onepunch Man Chap 140 03/11/2018

Onepunch Man Chap 141 19/11/2018

Onepunch Man Chap 142 02/12/2018

Onepunch Man Chap 143 20/12/2018

Onepunch Man Chap 144 30/12/2018

Onepunch Man Chap 145 20/01/2019

Onepunch Man Chap 146 04/02/2019

Onepunch Man Chap 146 Omake 04/02/2019

Onepunch Man Chap 147 13/02/2019

Onepunch Man Chap 148 24/02/2019

Onepunch Man Chap 149 26/03/2019

Onepunch Man Chap 150 07/04/2019

Onepunch Man Chap 151 20/04/2019

Onepunch Man Chap 151.5 06/05/2019

Onepunch Man Chap 152 25/05/2019

Onepunch Man Chap 153 02/06/2019

Onepunch Man Chap 154 19/06/2019

OnePunch Man chap Doujin 31/08/2016

OnePunch Man Chap Extra 25/12/2016

OnePunch Man Vol 15 Extra RAW 02/12/2017