Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

8.2/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá

Lượt xem: 407,794
Tên khác: Phong Thần Ký
Thể loại: Historical
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phong Thần Ký: Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.

Danh sách chương

Phong Thần Ký Chap 001 - fix 27/12/2014

Phong Thần Ký Chap 002 - fix 27/12/2014

Phong Thần Ký Chap 003 27/12/2014

Phong Thần Ký Chap 004 27/12/2014

Phong Thần Ký Chap 005 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 006 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 007 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 008 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 009 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 010 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 011 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 012 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 013 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 014 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 015 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 016 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 017 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 018 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 019 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 020 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 021 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 022 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 023 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 024 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 025 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 026 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 027 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 028 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 029 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 030 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 031 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 032 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 033 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 034 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 035 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 036 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 037 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 038 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 039 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 040 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 041 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 042 27/01/2016

Phong Thần Ký Chap 043 27/12/2014

Phong Thần Ký Chap 049 24/10/2011

Phong Thần Ký Chap 050 08/11/2011

Phong Thần Ký Chap 051 14/11/2011

Phong Thần Ký Chap 052 23/11/2011

Phong Thần Ký Chap 053 27/11/2011

Phong Thần Ký Chap 054 05/12/2011

Phong Thần Ký Chap 055 12/12/2011

Phong Thần Ký Chap 056 18/12/2011

Phong Thần Ký Chap 057 01/01/2012

phong thần ký Chap 058 06/01/2012

Phong Thần Ký Chap 059 15/01/2012

Phong Thần Ký Chap 060 22/01/2012

Phong Thần Ký Chap 061 24/01/2012

Phong Thần Ký Chap 062 05/02/2012

Phong Thần Ký Chap 063 12/02/2012

Phong Thần Ký Chap 064 19/02/2012

Phong Thần Ký Chap 065 26/02/2012

Phong Thần Ký Chap 066 06/04/2012

phong thần ký Chap 067 09/04/2012

Phong Thần Ký Chap 068 14/04/2012

Phong Thần Ký Chap 069 23/04/2012

phong thần ký Chap 070 30/04/2012

Phong Thần Ký Chap 071 07/05/2012

phong thần ký Chap 072 14/05/2012

Phong Thần Ký Chap 073 21/05/2012

phong thần ký Chap 074 28/05/2012

Phong Thần Ký Chap 075 04/06/2012

phong thần ký Chap 076 11/06/2012

phong thần ký Chap 077 18/06/2012

phong thần ký Chap 078 18/06/2012

phong thần ký Chap 079 25/06/2012

phong thần ký Chap 080 01/07/2012

phong thần ký Chap 081 08/07/2012

phong thần ký Chap 082 15/07/2012

Phong Thần Ký Chap 083 16/07/2012

phong thần ký Chap 084 23/07/2012

phong thần ký Chap 085 30/07/2012

phong thần ký Chap 086 06/08/2012

Phong thần ký Chap 087 13/08/2012

phong thần ký Chap 088 27/08/2012

phong thần ký Chap 089 03/09/2012

Phong Thần Ký Chap 090 09/09/2012

phong thần ký Chap 091 10/09/2012

Phong Thần Ký Chap 092 17/09/2012

Phong Thần Ký Chap 093 06/10/2012

Phong Thần Ký Chap 094 08/10/2012

Phong thần ký Chap 095 22/10/2012

Phong Thần Ký Chap 096 27/10/2012

Phong thần ký Chap 097 28/10/2012

Phong thần ký Chap 098 04/11/2012

Phong Thần Ký Chap 099 03/12/2012

Phong Thần Ký Chap 100 07/12/2012

Phong Thần Ký Chap 101 14/12/2012

Phong Thần Ký Chap 102 23/12/2012

Phong Thần Ký Chap 103 06/01/2013

Phong Thần Ký Chap 104 05/02/2013

Phong Thần Ký Chap 105 09/02/2013

Phong Thần Ký Chap 106 25/02/2013

Phong Thần Ký Chap 107 09/03/2013

Phong Thần Ký Chap 108 10/03/2013

Phong Thần Ký Chap 109 12/03/2013

Phong Thần Ký Chap 110 15/03/2013

Phong Thần Ký Chap 111 29/04/2013

Phong Thần Ký Chap 112 03/05/2013

Phong Thần Ký Chap 113 06/05/2013

Phong Thần Ký Chap 114 13/05/2013

Phong Thần Ký Chap 115 14/05/2013

Phong Thần Ký Chap 116 16/05/2013

Phong Thần Ký Chap 117 18/05/2013

Phong Thần Ký Chap 118 18/05/2013

Phong Thần Ký Chap 119 19/05/2013

Phong Thần Ký Chap 120 19/05/2013

Phong Thần Ký Chap 121 19/05/2013

Phong Thần Ký Chap 122 19/05/2013

Phong Thần Ký Chap 123 19/05/2013

Phong Thần Ký Chap 124 20/05/2013

Phong Thần Ký Chap 125 20/05/2013

Phong Thần Ký Chap 126 20/05/2013

Phong Thần Ký Chap 127 20/05/2013

Phong Thần Ký Chap 128 01/05/2013

Phong Thần Ký Chap 129 16/05/2013

Phong Thần Ký Chap 130 20/05/2013

Phong Thần Ký Chap 131 20/05/2013

Phong Thần Ký Chap 132 20/05/2013

Phong Thần Ký Chap 133 25/05/2013

Phong Thần Ký Chap 134 01/06/2013

Phong thần ký Chap 135 08/06/2013

Phong Thần Ký Chap 136 15/06/2013

Phong Thần Ký Chap 137 22/06/2013

Phong Thần Ký Chap 138 28/06/2013

Phong Thần Ký Chap 139 05/07/2013

Phong Thần Ký Chap 140 13/07/2013

Phong Thần Ký Chap 141 20/07/2013

Phong Thần Ký Chap 142 27/07/2013

Phong Thần Ký Chap 143 03/08/2013

Phong Thần Ký Chap 144 10/08/2013

Phong Thần Ký Chap 145 17/08/2013

Phong Thần Ký Chap 146 24/08/2013

Phong Thần Ký Chap 147 30/08/2013

Phong Thần Ký Chap 148 06/09/2013

Phong Thần Ký Chap 149 14/09/2013

Phong Thần Ký Chap 150 21/09/2013

Phong Thần Ký Chap 151 30/09/2013

Phong Thần Ký Chap 152 04/10/2013

Phong Thần Ký Chap 153 11/10/2013

Phong Thần Ký Chap 154 17/10/2013

Phong Thần Ký Chap 155 24/10/2013

Phong Thần Ký Chap 156 01/11/2013

Phong Thần Ký Chap 157 15/11/2013

Phong Thần Ký Chap 158 15/11/2013

Phong Thần Ký Chap 159 23/11/2013

Phong Thần Ký Chap 160 29/11/2013

Phong Thần Ký Chap 161 07/12/2013

Phong Thần Ký Chap 162 14/12/2013

Phong Thần Ký Chap 163 22/12/2013

Phong Thần Ký Chap 164 26/12/2013

Phong Thần Ký Chap 165 04/01/2014

Phong Thần Ký Chap 166 10/01/2014

Phong Thần Ký Chap 167 16/01/2014

Phong Thần Ký Chap 168 23/01/2014

Phong Thần Ký Chap 169 24/01/2014

Phong Thần Ký Chap 170 08/02/2014

Phong Thần Ký Chap 171 20/02/2014

Phong Thần Ký Chap 172 26/02/2014

Phong Thần Ký Chap 173 07/03/2014

Phong Thần Ký Chap 174 07/03/2014

Phong Thần Ký Chap 175 12/03/2014

Phong Thần Ký Chap 176 20/03/2014

Phong Thần Ký Chap 177 27/03/2014

Phong Thần Ký Chap 178 04/04/2014

Phong Thần Ký Chap 179 10/04/2014

phong thần ký Chap 180 17/04/2014

phong thần ký Chap 181 24/04/2014

Phong Thần Ký Chap 182 03/05/2014