Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Phong Vân

Phong Vân

7.5/10 trên tổng số 68 lượt đánh giá

Lượt xem: 801,430
Tên khác: Phong Vân
Thể loại: Adventure, Action
Tác giả: Mã Vinh Thành
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phong Vân:

Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách chương

Phong Vân Chap 001 25/12/2014

Phong Vân Chap 002 25/12/2014

Phong Vân Chap 003 25/12/2014

Phong Vân Chap 004 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 005 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 006 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 007 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 008 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 009 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 010 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 011 25/12/2014

Phong Vân Chap 012 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 013 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 014 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 015 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 016 25/12/2014

Phong Vân Chap 017 25/12/2014

Phong Vân Chap 018 25/12/2014

Phong Vân Chap 019 25/12/2014

Phong Vân Chap 020 25/12/2014

Phong Vân Chap 021 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 022 25/12/2014

Phong Vân Chap 023 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 024 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 025 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 026 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 027 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 028 25/12/2014

Phong Vân Chap 029 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 030 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 031 25/12/2014

Phong Vân Chap 032 25/12/2014

Phong Vân Chap 033 25/12/2014

Phong Vân Chap 034 25/12/2014

Phong Vân Chap 035 25/12/2014

Phong Vân Chap 036 25/12/2014

Phong Vân Chap 037 25/12/2014

Phong Vân Chap 038 25/12/2014

Phong Vân Chap 039 25/12/2014

Phong Vân Chap 040 25/12/2014

Phong Vân Chap 041 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 042 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 043 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 044 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 045 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 046 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 047 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 048 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 049 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 050 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 051 25/12/2014

Phong Vân Chap 052 25/12/2014

Phong Vân Chap 053 25/12/2014

Phong Vân Chap 054 25/12/2014

Phong Vân Chap 055 25/12/2014

Phong Vân Chap 056 25/12/2014

Phong Vân Chap 057 25/12/2014

Phong Vân Chap 058 25/12/2014

Phong Vân Chap 059 25/12/2014

Phong Vân Chap 060 25/12/2014

Phong Vân Chap 061 25/12/2014

Phong Vân Chap 062 25/12/2014

Phong Vân Chap 063 25/12/2014

Phong Vân Chap 064 25/12/2014

Phong Vân Chap 065 25/12/2014

Phong Vân Chap 066 25/12/2014

Phong Vân Chap 067 25/12/2014

Phong Vân Chap 068 25/12/2014

Phong Vân Chap 069 25/12/2014

Phong Vân Chap 070 25/12/2014

Phong Vân Chap 071 25/12/2014

Phong Vân Chap 072 25/12/2014

Phong Vân Chap 073 25/12/2014

Phong Vân Chap 078 25/12/2014

Phong Vân Chap 079 25/12/2014

Phong Vân Chap 080 25/12/2014

Phong Vân Chap 081 25/12/2014

Phong Vân Chap 082 25/12/2014

Phong Vân Chap 083 25/12/2014

Phong Vân Chap 084 25/12/2014

Phong Vân Chap 085 25/12/2014

Phong Vân Chap 086 25/12/2014

Phong Vân Chap 087 25/12/2014

Phong Vân Chap 088 25/12/2014

Phong Vân Chap 089 25/12/2014

Phong Vân Chap 090 25/12/2014

Phong Vân Chap 091 25/12/2014

Phong Vân Chap 092 25/12/2014

Phong Vân Chap 093 25/12/2014

Phong Vân Chap 094 25/12/2014

Phong Vân Chap 095 25/12/2014

Phong Vân Chap 096 25/12/2014

Phong Vân Chap 097 25/12/2014

Phong Vân Chap 098 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 099 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 100 - fix 25/12/2014

Phong Vân Chap 101 25/12/2014

Phong Vân Chap 102 25/12/2014

Phong Vân Chap 103 25/12/2014

Phong Vân Chap 104 25/12/2014

Phong Vân Chap 105 25/12/2014

Phong Vân Chap 106 - fix 13/03/2014

Phong Vân Chap 107 25/12/2014

Phong Vân Chap 108 25/12/2014

Phong Vân Chap 109 25/12/2014

Phong Vân Chap 111 25/12/2014

Phong Vân Chap 112 25/12/2014

Phong Vân Chap 113 25/12/2014

Phong Vân Chap 114 25/12/2014

Phong Vân Chap 115 25/12/2014

Phong Vân Chap 116 25/12/2014

Phong Vân Chap 117 25/12/2014

Phong Vân Chap 118 25/12/2014

Phong Vân Chap 119 25/12/2014

Phong Vân Chap 120 25/12/2014

Phong Vân Chap 121 25/12/2014

Phong Vân Chap 122 25/12/2014

Phong Vân Chap 123 25/12/2014

Phong Vân Chap 124 25/12/2014

Phong Vân Chap 125 25/12/2014

Phong Vân Chap 126 25/12/2014

Phong Vân Chap 127 25/12/2014

Phong Vân Chap 129 25/12/2014

Phong Vân Chap 130 25/12/2014

Phong Vân Chap 131 25/12/2014

Phong Vân Chap 132 25/12/2014

Phong Vân Chap 133 25/12/2014

Phong Vân Chap 134 25/12/2014

Phong Vân Chap 135 25/12/2014

Phong Vân Chap 136 25/12/2014

Phong Vân Chap 137 25/12/2014

Phong Vân Chap 138 25/12/2014

Phong Vân Chap 139 25/12/2014

Phong Vân Chap 140 25/12/2014

Phong Vân Chap 141 25/12/2014

Phong Vân Chap 142 25/12/2014

Phong Vân Chap 143 25/12/2014

Phong Vân Chap 144 25/12/2014

Phong Vân Chap 145 25/12/2014

Phong Vân Chap 146 25/12/2014

Phong Vân Chap 147 25/12/2014

Phong Vân Chap 148 25/12/2014

Phong Vân Chap 149 25/12/2014

Phong Vân Chap 150 25/12/2014

Phong Vân Chap 151 25/12/2014

Phong Vân Chap 152 25/12/2014

Phong Vân Chap 153 25/12/2014

Phong Vân Chap 154 25/12/2014

Phong Vân Chap 155 25/12/2014

Phong Vân Chap 156 25/12/2014

Phong Vân Chap 157 25/12/2014

Phong Vân Chap 158 25/12/2014

Phong Vân Chap 159 25/12/2014

Phong Vân Chap 160 25/12/2014

Phong Vân Chap 161 25/12/2014

Phong Vân Chap 162 25/12/2014

Phong Vân Chap 163 25/12/2014

Phong Vân Chap 164 25/12/2014

Phong Vân Chap 165 25/12/2014

Phong Vân Chap 166 25/12/2014

Phong Vân Chap 167 25/12/2014

Phong Vân Chap 168 25/12/2014

Phong Vân Chap 169 25/12/2014

Phong Vân Chap 170 25/12/2014

Phong Vân Chap 171 25/12/2014

Phong Vân Chap 172 25/12/2014

Phong Vân Chap 173 25/12/2014

Phong Vân Chap 174 25/12/2014

Phong Vân Chap 175 25/12/2014

Phong Vân Chap 176 25/12/2014

Phong Vân Chap 177 25/12/2014

Phong Vân Chap 178 25/12/2014

Phong Vân Chap 179 25/12/2014

Phong Vân Chap 180 25/12/2014

Phong Vân Chap 181 25/12/2014

Phong Vân Chap 182 25/12/2014

Phong Vân Chap 183 25/12/2014

Phong Vân Chap 184 25/12/2014

Phong Vân Chap 185 25/12/2014

Phong Vân Chap 186 25/12/2014

Phong Vân Chap 187 25/12/2014

Phong Vân Chap 188 25/12/2014

Phong Vân Chap 189 25/12/2014

Phong Vân Chap 190 25/12/2014

Phong Vân Chap 191 25/12/2014

Phong Vân Chap 192 25/12/2014

Phong Vân Chap 193 25/12/2014

Phong Vân Chap 194 25/12/2014

Phong Vân Chap 195 25/12/2014

Phong Vân Chap 196 25/12/2014

Phong Vân Chap 197 25/12/2014

Phong Vân Chap 198 25/12/2014

Phong Vân Chap 199 25/12/2014

Phong Vân Chap 200 25/12/2014

Phong Vân Chap 201 24/08/2011

Phong Vân Chap 202 28/08/2011

Phong Vân Chap 203 28/08/2011

Phong Vân Chap 204 01/09/2011

Phong Vân Chap 205 03/09/2011

Phong Vân Chap 206 04/09/2011

Phong Vân Chap 207 09/09/2011

Phong Vân Chap 208 09/09/2011

Phong Vân Chap 209 12/09/2011

Phong Vân Chap 210 17/09/2011

Phong Vân Chap 211 17/09/2011

Phong Vân Chap 212 22/09/2011

Phong Vân Chap 213 22/09/2011

Phong Vân Chap 214 04/11/2011

Phong Vân Chap 215 04/11/2011

Phong Vân Chap 216 04/11/2011

Phong Vân Chap 217 04/11/2011

Phong Vân Chap 218 07/11/2011

Phong Vân Chap 219 07/11/2011

Phong Vân Chap 220 07/11/2011

Phong Vân Chap 221 07/11/2011

Phong Vân Chap 222 07/11/2011

Phong Vân Chap 223 07/11/2011

Phong Vân Chap 224 14/12/2011

Phong Vân Chap 225 14/12/2011

Phong Vân Chap 226 14/12/2011

Phong Vân Chap 227 14/12/2011

Phong Vân Chap 228 14/12/2011

Phong Vân Chap 229 15/02/2012

Phong Vân Chap 230 15/02/2012

Phong Vân Chap 231 15/02/2012

Phong Vân Chap 232 15/02/2012

Phong Vân Chap 233 15/02/2012

Phong Vân Chap 234 15/02/2012

Phong Vân Chap 235 15/02/2012

Phong Vân Chap 236 15/02/2012

Phong Vân Chap 237 12/02/2012

Phong Vân Chap 238 14/02/2012

Phong Vân Chap 239 17/02/2012

Phong Vân Chap 240 22/02/2012

Phong Vân Chap 241 22/02/2012

Phong Vân Chap 242 24/02/2012

Phong Vân Chap 243 29/02/2012

Phong Vân Chap 244 10/03/2012

Phong Vân Chap 245 05/04/2012

Phong Vân Chap 246 05/04/2012

Phong Vân Chap 247 07/04/2012

Phong Vân Chap 248 24/04/2012

Phong Vân Chap 249 24/04/2012

Phong Vân Chap 250 05/05/2012

Phong Vân Chap 251 05/05/2012

Phong Vân Chap 260 16/05/2012

Phong Vân Chap 261 16/05/2012

Phong Vân Chap 262 20/05/2012

Phong Vân Chap 263 20/05/2012

Phong Vân Chap 264 22/05/2012

Phong Vân Chap 265 26/05/2012

Phong Vân Chap 266 26/05/2012

Phong Vân Chap 267 29/05/2012

Phong Vân Chap 268 15/06/2012

Phong Vân Chap 269 15/06/2012

Phong Vân Chap 270 15/06/2012

Phong Vân Chap 271 15/06/2012

Phong Vân Chap 272 16/06/2012

Phong Vân Chap 273 11/07/2012

Phong Vân Chap 274 11/07/2012

Phong Vân Chap 275 14/07/2012

Phong Vân Chap 276 17/07/2012

Phong Vân Chap 277 19/07/2012

Phong Vân Chap 278 22/07/2012

Phong Vân Chap 279 25/07/2012

Phong Vân Chap 280 02/08/2012

Phong Vân Chap 281 07/08/2012

Phong Vân Chap 282 12/08/2012

Phong Vân Chap 283 18/08/2012

Phong Vân Chap 284 28/08/2012

Phong Vân Chap 285 10/09/2012

Phong Vân Chap 286 27/12/2012

Phong Vân Chap 287 23/12/2014

Phong Vân Chap 288 27/12/2014

Phong Vân Chap 289 27/12/2014

Phong Vân Chap 290 27/12/2014

Phong Vân Chap 291 03/01/2015

Phong Vân Chap 292 08/01/2015

Phong Vân Chap 411 25/12/2014

Phong Vân Chap 412 25/12/2014

Phong Vân Chap 413 25/12/2014

Phong Vân Chap 414 25/12/2014

Phong Vân Chap 415 25/12/2014

Phong Vân Chap 416 25/12/2014

Phong Vân Chap 417 25/12/2014

Phong Vân Chap 418 25/12/2014

Phong Vân Chap 419 25/12/2014

Phong Vân Chap 420 25/12/2014

Phong Vân Chap 421 25/12/2014

Phong Vân Chap 422 25/12/2014

Phong Vân Chap 423 25/12/2014

Phong Vân Chap 424 25/12/2014

Phong Vân Chap 425 25/12/2014

Phong Vân Chap 426 25/12/2014

Phong Vân Chap 427 25/12/2014

Phong Vân Chap 428 25/12/2014

Phong Vân Chap 429 25/12/2014

Phong Vân Chap 430 25/12/2014

Phong Vân Chap 431 25/12/2014

Phong Vân Chap 432 25/12/2014

Phong Vân Chap 433 25/12/2014

Phong Vân Chap 435 25/12/2014

Phong Vân Chap 436 25/12/2014

Phong Vân Chap 437 25/12/2014

Phong Vân Chap 438 25/12/2014

Phong Vân Chap 439 25/12/2014

Phong Vân Chap 440 25/12/2014

Phong Vân Chap 441 25/12/2014

Phong Vân Chap 442 25/12/2014

Phong Vân Chap 443 25/12/2014

Phong Vân Chap 444 25/12/2014

Phong Vân Chap 445 25/12/2014

Phong Vân Chap 446 25/12/2014

Phong Vân Chap 447 25/12/2014

Phong Vân Chap 448 25/12/2014

Phong Vân Chap 449 25/12/2014

Phong Vân Chap 450 25/12/2014

Phong Vân Chap 451 20/03/2012

Phong Vân Chap 452 23/03/2012

Phong Vân Chap 453 23/03/2012

Phong Vân Chap 454 23/03/2012

Phong Vân Chap 455 23/03/2012

Phong Vân Chap 456 23/03/2012

Phong Vân Chap 457 23/03/2012

Phong Vân Chap 458 23/03/2012

Phong Vân Chap 459 23/03/2012

Phong Vân Chap 460 23/03/2012

Phong Vân Chap 461 23/03/2012

Phong Vân Chap 462 23/03/2012

Phong Vân Chap 463 23/03/2012

Phong Vân Chap 464 23/03/2012

Phong Vân Chap 465 23/03/2012

Phong Vân Chap 466 23/03/2012

Phong Vân Chap 467 23/03/2012

Phong Vân Chap 468 23/03/2012

Phong Vân Chap 469 23/03/2012

Phong Vân Chap 470 23/03/2012

Phong Vân Chap 471 23/03/2012

Phong Vân Chap 472 25/12/2014

Phong Vân Chap 473 25/12/2014

Phong Vân Chap 474 25/12/2014

Phong Vân Chap 475 25/12/2014

Phong Vân Chap 476 25/12/2014

Phong Vân Chap 477 25/12/2014

Phong Vân Chap 478 25/12/2014

Phong Vân Chap 479 25/12/2014

Phong Vân Chap 480 25/12/2014

Phong Vân Chap 481 25/12/2014

Phong Vân Chap 482 25/12/2014

Phong Vân Chap 483 25/12/2014

Phong Vân Chap 484 25/12/2014

Phong Vân Chap 485 25/12/2014

Phong Vân Chap 486 25/12/2014

Phong Vân Chap 487 25/12/2014

Phong Vân Chap 488 25/12/2014

Phong Vân Chap 489 25/12/2014

Phong Vân Chap 490 25/12/2014

Phong Vân Chap 491 25/12/2014

Phong Vân Chap 492 25/12/2014

Phong Vân Chap 493 25/12/2014

Phong Vân Chap 494 25/12/2014

Phong Vân Chap 495 25/12/2014

Phong Vân Chap 496 25/12/2014

Phong Vân Chap 497 25/12/2014

Phong Vân Chap 498 25/12/2014

Phong Vân Chap 499 25/12/2014

Phong Vân Chap 500 25/12/2014

Phong Vân Chap 501 25/12/2014

Phong Vân Chap 502 25/12/2014

Phong Vân Chap 503 25/12/2014

Phong Vân Chap 504 25/12/2014

Phong Vân Chap 505 25/12/2014

Phong Vân Chap 506 25/12/2014

Phong Vân Chap 507 25/12/2014

Phong Vân Chap 508 25/12/2014

Phong Vân Chap 509 25/12/2014

Phong Vân Chap 510 25/12/2014

Phong Vân Chap 511 25/12/2014

Phong Vân Chap 512 25/12/2014

Phong Vân Chap 513 25/12/2014

Phong Vân Chap 514 25/12/2014

Phong Vân Chap 515 25/12/2014

Phong Vân Chap 516 25/12/2014

Phong Vân Chap 517 25/12/2014

Phong Vân Chap 518 25/12/2014

Phong Vân Chap 519 25/12/2014

Phong Vân Chap 520 25/12/2014

Phong Vân Chap 521 25/12/2014

Phong Vân Chap 522 25/12/2014

Phong Vân Chap 523 25/12/2014

Phong Vân Chap 524 25/12/2014

Phong Vân Chap 525 25/12/2014

Phong Vân Chap 526 25/12/2014

Phong Vân Chap 527 25/12/2014

Phong Vân Chap 528 25/12/2014

Phong Vân Chap 529 25/12/2014

Phong Vân Chap 530 25/12/2014

Phong Vân Chap 531 25/12/2014

Phong Vân Chap 532 25/12/2014

Phong Vân Chap 533 25/12/2014

Phong Vân Chap 534 25/12/2014

Phong Vân Chap 535 25/12/2014

Phong Vân Chap 536 25/12/2014

Phong Vân Chap 537 25/12/2014

Phong Vân Chap 538 25/12/2014

Phong Vân Chap 539 25/12/2014

Phong Vân Chap 540 25/12/2014

Phong Vân Chap 541 25/12/2014

Phong Vân Chap 542 25/12/2014

Phong Vân Chap 543 25/12/2014

Phong Vân Chap 544 25/12/2014

Phong Vân Chap 545 25/12/2014

Phong Vân Chap 546 25/12/2014

Phong Vân Chap 547 25/12/2014

Phong Vân Chap 548 25/12/2014

Phong Vân Chap 549 25/12/2014

Phong Vân Chap 550 25/12/2014

Phong Vân Chap 551 25/12/2014

Phong Vân Chap 552 25/12/2014

Phong Vân Chap 553 25/12/2014

Phong Vân Chap 554 25/12/2014

Phong Vân Chap 555 25/12/2014

Phong Vân Chap 556 25/12/2014

Phong Vân Chap 557 25/12/2014

Phong Vân Chap 558 25/12/2014

Phong Vân Chap 559 25/12/2014

Phong Vân Chap 560 25/12/2014

Phong Vân Chap 561 25/12/2014

Phong Vân Chap 562 25/12/2014

Phong Vân Chap 563 25/12/2014

Phong Vân Chap 564 25/12/2014

Phong Vân Chap 565 25/12/2014

Phong Vân Chap 566 25/12/2014

Phong Vân Chap 567 25/12/2014

Phong Vân Chap 568 25/12/2014

Phong Vân Chap 569 25/12/2014

Phong Vân Chap 570 25/12/2014

Phong Vân Chap 571 25/12/2014

Phong Vân Chap 572 25/12/2014

Phong Vân Chap 573 25/12/2014

Phong Vân Chap 574 25/12/2014

Phong Vân Chap 575 25/12/2014

Phong Vân Chap 576 25/12/2014

Phong Vân Chap 577 25/12/2014

Phong Vân Chap 578 25/12/2014

Phong Vân Chap 579 25/12/2014

Phong Vân Chap 580 25/12/2014

Phong Vân Chap 581 25/12/2014

Phong Vân Chap 582 25/12/2014

Phong Vân Chap 583 25/12/2014

Phong Vân Chap 584 25/12/2014

Phong Vân Chap 585 25/12/2014

Phong Vân Chap 586 25/12/2014

Phong Vân Chap 587 25/12/2014

Phong Vân Chap 588 25/12/2014

Phong Vân Chap 589 25/12/2014

Phong Vân Chap 590 25/12/2014

Phong Vân Chap 591 25/12/2014

Phong Vân Chap 592 25/12/2014

Phong Vân Chap 593 25/12/2014

Phong Vân Chap 594 25/12/2014

Phong Vân Chap 595 25/12/2014

Phong Vân Chap 596 25/12/2014

Phong Vân Chap 597 25/12/2014

Phong Vân Chap 598 25/12/2014

Phong Vân Chap 599 25/12/2014

Phong Vân Chap 600 25/12/2014

Phong Vân Chap 601 25/12/2014

Phong Vân Chap 602 25/12/2014

Phong Vân Chap 603 25/12/2014

Phong Vân Chap 604 25/12/2014

Phong Vân Chap 605 25/12/2014

Phong Vân Chap 606 25/12/2014

Phong Vân Chap 607 25/12/2014

Phong Vân Chap 613 28/10/2011

Phong Vân Chap 614 12/11/2011

Phong Vân Chap 615 22/11/2011

Phong Vân Chap 616 08/12/2011

Phong Vân Chap 617 25/01/2012

Phong Vân Chap 618 27/01/2012

Phong Vân Chap 619 27/01/2012

Phong Vân Chap 620 28/01/2012

Phong Vân Chap 621 06/02/2012

Phong Vân Chap 622 04/05/2012

Phong Vân Chap 623 04/05/2012

Phong Vân Chap 624 04/05/2012

Phong Vân Chap 625 04/05/2012

Phong Vân Chap 626 04/05/2012

Phong Vân Chap 627 04/05/2012

Phong Vân Chap 628 14/05/2012

Phong Vân Chap 629 26/05/2012

Phong Vân Chap 630 10/06/2012

Phong Vân Chap 631 23/06/2012

Phong Vân Chap 632 07/07/2012

Phong Vân Chap 633 21/07/2012

Phong Vân Chap 634 04/08/2012

Phong Vân Chap 635 18/08/2012

Phong Vân Chap 636 01/09/2012

Phong Vân Chap 637 07/10/2012

Phong vân Chap 638 28/10/2012

Phong vân Chap 639 10/11/2012

Phong Vân Chap 640 15/11/2012

Phong Vân Chap 641 26/11/2012

Phong Vân Chap 642 26/11/2012

Phong Vân Chap 643 10/12/2012

Phong Vân Chap 644 22/12/2012

Phong Vân Chap 645 05/01/2013

Phong Vân Chap 646 19/01/2013

phong vân Chap 647 02/02/2013

Phong Vân Chap 648 09/02/2013

Phong Vân Chap 649 02/03/2013

Phong Vân Chap 650 17/03/2013

Phong Vân Chap 651 30/03/2013

Phong Vân Chap 652 14/04/2013

Phong Vân Chap 653 02/05/2013

Phong Vân Chap 654 13/05/2013

Phong Vân Chap 655 25/05/2013

Phong Vân Chap 656 11/06/2013

Phong Vân Chap 657 23/06/2013

Phong Vân Chap 658 08/07/2013

Phong Vân Chap 659 21/07/2013

Phong Vân Chap 660 03/08/2013

Phong Vân Chap 661 17/08/2013

Phong Vân Chap 662 31/08/2013

Phong Vân Chap 663 03/12/2013

Phong vân Chap 664 01/01/2014

Phong Vân Chap 665 05/02/2014

Phong Vân Chap 666 02/03/2014

Phong Vân Chap 667 02/04/2014

Phong Vân Chap 668 03/05/2014

Phong Vân Chap 668.1 01/06/2014

Phong Vân Chap 669 01/06/2014

phong vân Chap 670 01/07/2014

Phong Vân Chap 671 27/07/2014

Phong Vân Chap 671.1 01/10/2014

PHONG VÂN Chap 672 01/10/2014

phong vân Chap 673 01/11/2014

Phong vân Chap 674 05/12/2014

Phong Vân Chap 675 21/06/2016