Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Prison School

Prison School

8.5/10 trên tổng số 412 lượt đánh giá

Lượt xem: 885,810
Tên khác: 5 trai 1000 gái
Thể loại: Seinen, School Life, Romance, Ecchi, Comedy
Tác giả: HIRAMOTO Akira
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Prison School:

Bạn đã từng đọc các bộ truyện về High School---- Bạn đã thấy những gì ở đó... tình bạn... tình yêu... chiến tranh... các hoạt động tập thể... vậy bạn đã đọc thể loại High School này chưa TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG 5 chàng trai cùng với hơn 1000 bạn gái khác nhưng tiết thay tại sao cùng trường mà trang phục của họ lại khác tình cảnh gì đã xảy ra với họ (--1 Khung Cảnh Trường Học Hoàn Toàn Mới--)

Danh sách chương

Prison School Chap 001 03/05/2012

Prison School Chap 002 03/05/2012

Prison School Chap 003 03/05/2012

Prison School Chap 004 03/05/2012

Prison School Chap 005 04/05/2012

Prison School Chap 006 07/05/2012

Prison School Chap 007 13/05/2012

Prison School Chap 008 14/05/2012

Prison School Chap 009 16/05/2012

Prison School Chap 010 17/05/2012

Prison School Chap 011 18/05/2012

Prison School Chap 012 23/05/2012

Prison School Chap 013 25/05/2012

Prison School Chap 014 28/05/2012

Prison School Chap 015 29/05/2012

Prison School Chap 016 08/06/2012

Prison School Chap 017 09/06/2012

Prison School Chap 018 17/06/2012

Prison School Chap 019 19/06/2012

Prison School Chap 020 19/06/2012

Prison School Chap 021 20/06/2012

Prison School Chap 022 20/06/2012

Prison School Chap 023 30/06/2012

Prison School Chap 024 30/06/2012

Prison School Chap 025 30/06/2012

Prison School Chap 026 30/06/2012

Prison School Chap 027 24/07/2012

Prison School Chap 028 25/07/2012

Prison School Chap 029 26/07/2012

Prison School Chap 030 27/07/2012

Prison School Chap 031 28/07/2012

Prison School Chap 032 29/07/2012

Prison School Chap 033 30/07/2012

Prison School Chap 034 30/07/2012

Prison School Chap 035 08/08/2012

Prison School Chap 036 09/08/2012

Prison School Chap 037 11/08/2012

Prison School Chap 038 16/08/2012

Prison school Chap 039 17/08/2012

Prison School Chap 040 25/08/2012

Prison School Chap 041 25/08/2012

Prison School Chap 042 02/09/2012

Prison School Chap 043 03/09/2012

Prison School Chap 044 03/09/2012

Prison School Chap 045 02/10/2012

Prison School Chap 046 22/10/2012

Prison School Chap 047 31/10/2012

Prison School Chap 048 02/11/2012

Prison School Chap 049 03/11/2012

Prison School Chap 050 04/11/2012

Prison School Chap 051 05/11/2012

Prison School Chap 052 05/11/2012

Prison School Chap 053 06/11/2012

Prison School Chap 054 09/11/2012

Prison School Chap 055 20/11/2012

Prison School Chap 056 25/11/2012

Prison School Chap 057 07/12/2012

Prison School Chap 058 08/12/2012

Prison School Chap 059 09/12/2012

Prison School Chap 060 17/12/2012

Prison School Chap 061 17/12/2012

Prison School Chap 062 12/01/2013

Prison School Chap 063 24/01/2013

Prison School Chap 064 02/02/2013

Prison School Chap 065 03/02/2013

Prison School Chap 066 04/02/2013

Prison School Chap 067 20/02/2013

Prison School Chap 068 20/02/2013

Prison School Chap 069 18/04/2013

Prison School Chap 070 15/08/2013

Prison School Chap 071 15/08/2013

Prison School Chap 072 20/08/2013

Prison School Chap 073 21/09/2013

Prison School Chap 074 21/09/2013

Prison School Chap 075 25/09/2013

Prison School Chap 076 21/10/2013

Prison School Chap 077 22/10/2013

Prison School Chap 078 25/10/2013

Prison School Chap 079 31/10/2013

Prison School Chap 080 04/11/2013

Prison School Chap 081 05/11/2013

Prison School Chap 082 15/11/2013

Prison School Chap 083 27/01/2014

Prison School Chap 084 22/02/2014

Prison School Chap 085 27/02/2014

Prison School Chap 086 28/02/2014

Prison School Chap 087 15/06/2014

Prison School Chap 088 18/06/2014

Prison School Chap 089 18/06/2014

Prison School Chap 090 21/06/2014

Prison School Chap 091 22/06/2014

Prison School Chap 092 23/06/2014

Prison School Chap 093 29/06/2014

Prison School Chap 094 05/07/2014

Prison School Chap 095 06/07/2014

Prison School Chap 096 11/07/2014

Prison School Chap 097 13/07/2014

Prison School Chap 098 15/07/2014

Prison School Chap 099 17/07/2014

Prison School Chap 100 19/07/2014

Prison School Chap 101 22/07/2014

Prison School Chap 102 24/07/2014

Prison School Chap 103 29/07/2014

Prison School Chap 104 03/08/2014

Prison School Chap 105 15/08/2014

Prison School Chap 106 24/08/2014

Prison School Chap 107 26/09/2014

Prison School Chap 108 13/10/2014

Prison School Chap 109 23/10/2014

Prison School Chap 110 28/10/2014

Prison School Chap 111 18/11/2014

Prison School Chap 112 19/11/2014

Prison School Chap 113 21/11/2014

Prison School Chap 114 24/11/2014

Prison School Chap 115 25/11/2014

Prison School Chap 116 28/11/2014

Prison School Chap 117 02/12/2014

Prison School Chap 118 19/12/2014

Prison School Chap 119 20/12/2014

Prison School Chap 120 22/12/2014

Prison School Chap 121 24/12/2014

Prison School Chap 122 25/12/2014

Prison School Chap 123 27/12/2014

Prison School Chap 124 31/12/2014

Prison School Chap 125 31/12/2014

Prison School Chap 126 - fix 31/12/2014

Prison School Chap 127 - fix 07/01/2015

Prison School Chap 128 - fix 10/01/2015

Prison School Chap 129 - fix 15/01/2015

Prison School Chap 130 - fix 19/01/2015

Prison School Chap 131 - fix 22/01/2015

Prison School Chap 132 - fix 28/01/2015

Prison School Chap 133 - fix 31/01/2015

Prison School Chap 134 - fix 04/02/2015

Prison School Chap 135 - fix 05/02/2015

Prison School Chap 136 - fix 09/02/2015

Prison School Chap 137 - fix 14/02/2015

Prison School Chap 138 - fix 18/02/2015

Prison School Chap 139 - fix 21/02/2015

Prison School Chap 140 - fix 07/03/2015

Prison School Chap 141 - fix 19/03/2015

Prison School Chap 142 - fix 24/03/2015

Prison School Chap 143 29/03/2015

Prison School Chap 144 04/04/2015

Prison School Chap 145 11/04/2015

Prison School Chap 146 16/04/2015

Prison School Chap 147 09/05/2015

Prison School Chap 148 30/05/2015

Prison School Chap 149 03/06/2015

Prison School Chap 150 07/06/2015

Prison School Chap 151 17/06/2015

Prison School Chap 152 27/06/2015

Prison School Chap 153 06/08/2015

Prison School Chap 154 28/08/2015

Prison School Chap 155 02/09/2015

Prison School Chap 156 02/10/2015

Prison School Chap 157 08/10/2015

Prison School Chap 158 12/10/2015

Prison School Chap 159 15/10/2015

Prison School Chap 160 23/10/2015

Prison School Chap 161 27/10/2015

Prison School Chap 162 12/11/2015

Prison School Chap 163 20/11/2015

Prison School Chap 164 01/12/2015

Prison School Chap 165 19/12/2015

Prison School Chap 166 17/10/2016

Prison School Chap 167 17/10/2016

Prison School Chap 168 17/10/2016

Prison School Chap 169 17/10/2016

Prison School Chap 170 17/10/2016

Prison School Chap 171 17/10/2016

Prison School Chap 172 17/10/2016

Prison School Chap 173 17/10/2016

Prison School Chap 174 17/10/2016

Prison School Chap 175 17/10/2016

Prison School Chap 176 17/10/2016

Prison School Chap 177 17/10/2016

Prison School Chap 178 17/10/2016

Prison School Chap 179 17/10/2016

Prison School Chap 180 17/10/2016

Prison School Chap 181 17/10/2016

Prison School Chap 182 17/10/2016

Prison School Chap 183 17/10/2016

Prison School Chap 184 17/10/2016

Prison School Chap 185 17/10/2016

Prison School Chap 186 17/10/2016

Prison School Chap 187 17/10/2016

Prison School Chap 188 17/10/2016

Prison School Chap 189 17/10/2016

Prison School Chap 190 17/10/2016

Prison School Chap 191 17/10/2016

Prison School Chap 192 17/10/2016

Prison School Chap 193 17/10/2016

Prison School Chap 194 17/10/2016

Prison School Chap 195 17/10/2016

Prison School Chap 196 17/10/2016

Prison School Chap 197 17/10/2016

Prison School Chap 198 17/10/2016

Prison School Chap 199 17/10/2016

Prison School Chap 200 17/10/2016

Prison School Chap 201 17/10/2016

Prison School Chap 202 17/10/2016

Prison School Chap 203 17/10/2016

Prison School Chap 204 17/10/2016

Prison School Chap 205 17/10/2016

Prison School Chap 206 17/10/2016

Prison School Chap 207 17/10/2016

Prison School Chap 208 17/10/2016

Prison School Chap 209 17/10/2016

Prison School Chap 210 17/10/2016

Prison School Chap 211 17/10/2016

Prison School Chap 212 17/10/2016

Prison School Chap 213 17/10/2016

Prison School Chap 214 17/10/2016

Prison School Chap 215 17/10/2016

Prison School Chap 216 17/10/2016

Prison School Chap 217 17/10/2016

Prison School Chap 218 17/10/2016

Prison School Chap 219 17/10/2016

Prison School Chap 220 17/10/2016

Prison School Chap 221 28/09/2017

Prison School Chap 222 22/10/2017

Prison School Chap 223 28/11/2017

Prison School Chap 224 28/11/2017

Prison School Chap 225 28/11/2017

Prison School Chap 226 28/11/2017

Prison School Chap 227 28/11/2017

Prison School Chap 228 28/11/2017

Prison School Chap 229 28/11/2017

Prison School Chap 230 13/12/2017

Prison School Chap 231 18/01/2018

Prison School Chap 232 30/01/2018

Prison School Chap 233 12/02/2018

Prison School Chap 234 01/03/2018

Prison School Chap 235 07/03/2018

Prison School Chap 236 15/03/2018

Prison School Chap 237 24/03/2018

Prison School Chap 238 20/04/2018

Prison School Chap 239 22/04/2018

Prison School Chap 240 05/05/2018

Prison School Chap 241 06/05/2018

Prison School Chap 242 13/05/2018

Prison School Chap 243 28/05/2018

Prison School Chap 244 28/05/2018

Prison School Chap 245 21/06/2018

Prison School Chap 246 21/06/2018

Prison School Chap 247 21/06/2018

Prison School Chap 248 21/06/2018

Prison School Chap 249 21/06/2018

Prison School Chap 250 29/06/2018

Prison School Chap 251 17/07/2018

Prison School Chap 252 31/07/2018

Prison School Chap 253 07/08/2018

Prison School Chap 254 02/09/2018