Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Red Storm

Red Storm

8.6/10 trên tổng số 722 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,864,346
Tên khác: Red Storm
Thể loại: Tragedy, Shounen, Mystery, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Cyungchan Noh
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Red Storm:

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình.

Bộ truyện đang cực kỳ hot tại cả Hàn Quốc.

Danh sách chương

Red Storm Chap 000 18/07/2014

Red Storm Chap 001 18/07/2014

Red Storm Chap 002 11/03/2015

Red Storm Chap 003 11/03/2015

Red Storm Chap 004 02/05/2015

Red Storm Chap 005 02/05/2015

Red Storm Chap 006 02/05/2015

Red Storm Chap 007 02/06/2015

Red Storm Chap 008 07/06/2015

Red Storm Chap 009 20/06/2015

Red Storm Chap 010 23/06/2015

Red Storm Chap 011 29/07/2015

Red Storm Chap 012 11/08/2015

Red Storm Chap 013 11/08/2015

Red Storm Chap 014 11/08/2015

Red Storm Chap 015 11/08/2015

Red Storm Chap 016 11/08/2015

Red Storm Chap 017 11/08/2015

Red Storm Chap 018 11/08/2015

Red Storm Chap 019 11/08/2015

Red Storm Chap 020 11/08/2015

Red Storm Chap 021 11/08/2015

Red Storm Chap 022 11/08/2015

Red Storm Chap 023 12/08/2015

Red Storm Chap 024 13/08/2015

Red Storm Chap 025 13/08/2015

Red Storm Chap 026 13/08/2015

Red Storm Chap 027 13/08/2015

Red Storm Chap 028 13/08/2015

Red Storm Chap 029 13/08/2015

Red Storm Chap 030 13/08/2015

Red Storm Chap 031 13/08/2015

Red Storm Chap 032 13/08/2015

Red Storm Chap 033 13/08/2015

Red Storm Chap 034 13/08/2015

Red Storm Chap 035 13/08/2015

Red Storm Chap 036 13/08/2015

Red Storm Chap 037 13/08/2015

Red Storm Chap 038 15/08/2015

Red Storm Chap 039 16/08/2015

Red Storm Chap 040 16/08/2015

Red Storm Chap 041 16/08/2015

Red Storm Chap 042 16/08/2015

Red Storm Chap 043 16/08/2015

Red Storm Chap 044 16/08/2015

Red Storm Chap 045 16/08/2015

Red Storm Chap 046 16/08/2015

Red Storm Chap 047 16/08/2015

Red Storm Chap 048 16/08/2015

Red Storm Chap 049 16/08/2015

Red Storm Chap 050 16/08/2015

Red Storm Chap 051 17/08/2015

Red Storm Chap 052 17/08/2015

Red Storm Chap 053 17/08/2015

Red Storm Chap 054 17/08/2015

Red Storm Chap 055 17/08/2015

Red Storm Chap 056 17/08/2015

Red Storm Chap 057 18/08/2015

Red Storm Chap 058 18/08/2015

Red Storm Chap 059 18/08/2015

Red Storm Chap 060 18/08/2015

Red Storm Chap 061 20/08/2015

Red Storm Chap 062 20/08/2015

Red Storm Chap 063 20/08/2015

Red Storm Chap 064 20/08/2015

Red Storm Chap 065 20/08/2015

Red Storm Chap 066 20/08/2015

Red Storm Chap 067 20/08/2015

Red Storm Chap 068 20/08/2015

Red Storm Chap 069 20/08/2015

Red Storm Chap 070 20/08/2015

Red Storm Chap 071 21/08/2015

Red Storm Chap 072 21/08/2015

Red Storm Chap 073 21/08/2015

Red Storm Chap 074 21/08/2015

Red Storm Chap 075 21/08/2015

Red Storm Chap 076 21/08/2015

Red Storm Chap 077 21/08/2015

Red Storm Chap 078 21/08/2015

Red Storm Chap 079 21/08/2015

Red Storm Chap 080 21/08/2015

Red Storm Chap 081 21/08/2015

Red Storm Chap 082 21/08/2015

Red Storm Chap 083 21/08/2015

Red Storm Chap 084 21/08/2015

Red Storm Chap 085 21/08/2015

Red Storm Chap 086 21/08/2015

Red Storm Chap 087 21/08/2015

Red Storm Chap 088 21/08/2015

Red Storm Chap 089 21/08/2015

Red Storm Chap 090 21/08/2015

Red Storm Chap 091 22/08/2015

Red Storm Chap 092 22/08/2015

Red Storm Chap 093 22/08/2015

Red Storm Chap 094 22/08/2015

Red Storm Chap 095 22/08/2015

Red Storm Chap 096 22/08/2015

Red Storm Chap 097 22/08/2015

Red Storm Chap 098 22/08/2015

Red Storm Chap 099 22/08/2015

Red Storm Chap 100 22/08/2015

Red Storm Chap 101 24/08/2015

Red Storm Chap 102 24/08/2015

Red Storm Chap 103 24/08/2015

Red Storm Chap 104 24/08/2015

Red Storm Chap 105 24/08/2015

Red Storm Chap 106 24/08/2015

Red Storm Chap 107 24/08/2015

Red Storm Chap 108 24/08/2015

Red Storm Chap 109 24/08/2015

Red Storm Chap 110 24/08/2015

Red Storm Chap 111 24/08/2015

Red Storm Chap 112 24/08/2015

Red Storm Chap 113 24/08/2015

Red Storm Chap 114 24/08/2015

Red Storm Chap 115 24/08/2015

Red Storm Chap 116 25/08/2015

Red Storm Chap 117 25/08/2015

Red Storm Chap 118 25/08/2015

Red Storm Chap 119 25/08/2015

Red Storm Chap 120 25/08/2015

Red Storm Chap 121 25/08/2015

Red Storm Chap 122 25/08/2015

Red Storm Chap 123 25/08/2015

Red Storm Chap 124 25/08/2015

Red Storm Chap 125 25/08/2015

Red Storm Chap 126 25/08/2015

Red Storm Chap 127 26/08/2015

Red Storm Chap 128 26/08/2015

Red Storm Chap 129 26/08/2015

Red Storm Chap 130 26/08/2015

Red Storm Chap 131 26/08/2015

Red Storm Chap 132 26/08/2015

Red Storm Chap 133 26/08/2015

Red Storm Chap 134 26/08/2015

Red Storm Chap 135 26/08/2015

Red Storm Chap 136 27/08/2015

Red Storm Chap 137 27/08/2015

Red Storm Chap 138 27/08/2015

Red Storm Chap 139 27/08/2015

Red Storm Chap 140 27/08/2015

Red Storm Chap 141 27/08/2015

Red Storm Chap 142 27/08/2015

Red Storm Chap 143 27/08/2015

Red Storm Chap 144 27/08/2015

Red Storm Chap 145 27/08/2015

Red Storm Chap 146 28/08/2015

Red Storm Chap 147 28/08/2015

Red Storm Chap 148 28/08/2015

Red Storm Chap 149 28/08/2015

Red Storm Chap 150 - Fixed 28/08/2015

Red Storm Chap 151 28/08/2015

Red Storm Chap 152 28/08/2015

Red Storm Chap 153 28/08/2015

Red Storm Chap 154 28/08/2015

Red Storm Chap 155 28/08/2015

Red Storm Chap 156 29/08/2015

Red Storm Chap 157 29/08/2015

Red Storm Chap 158 29/08/2015

Red Storm Chap 159 29/08/2015

Red Storm Chap 160 29/08/2015

Red Storm Chap 161 29/08/2015

Red Storm Chap 162 29/08/2015

Red Storm Chap 163 30/08/2015

Red Storm Chap 164 06/09/2015

Red Storm Chap 165 13/09/2015

Red Storm Chap 166 20/09/2015

Red Storm Chap 167 12/10/2015

Red Storm Chap 168 18/10/2015

Red Storm Chap 169 25/10/2015

Red Storm Chap 170 01/11/2015

Red Storm Chap 171 08/11/2015

Red Storm Chap 172 16/11/2015

Red Storm Chap 173 23/11/2015

Red Storm Chap 174 30/11/2015

Red Storm Chap 175 06/12/2015

Red Storm Chap 176 14/12/2015

Red Storm Chap 177 20/12/2015

Red Storm Chap 178 26/12/2015

Red Storm Chap 179 05/01/2016

Red Storm Chap 180 16/01/2016

Red Storm Chap 181 23/01/2016

Red Storm Chap 182 08/02/2016

Red Storm Chap 183 08/02/2016

Red Storm Chap 184 16/02/2016

Red Storm Chap 185 TV 21/02/2016

Red Storm Chap 186 TV 28/02/2016

Red Storm Chap 187 TV 06/03/2016

Red Storm Chap 188 TV 16/03/2016

Red Storm Chap 189 TV 20/03/2016

Red Storm Chap 190 TV 27/03/2016

Red Storm Chap 191 TV 09/04/2016

Red Storm Chap 192 TV 09/04/2016

Red Storm Chap 193 TV 16/04/2016

Red Storm Chap 194 TV 24/04/2016

Red Storm Chap 195 TV 01/05/2016

Red Storm Chap 196 TV 07/05/2016

Red Storm Chap 197 TV 23/05/2016

Red Storm Chap 198 TV 22/05/2016

Red Storm Chap 199 TV 29/05/2016

Red Storm Chap 200 TV 12/07/2016

Red Storm Chap 201 TV 12/07/2016

Red Storm Chap 202 TV 13/07/2016

Red Storm Chap 203 TV 18/07/2016

Red Storm Chap 204 TV 24/07/2016

Red Storm Chap 205 TV 31/07/2016

Red Storm Chap 206 TV 07/08/2016

Red Storm Chap 207 TV 14/08/2016

Red Storm Chap 208 TV 23/08/2016

Red Storm Chap 209 TV 30/08/2016

Red Storm Chap 210 TV 03/09/2016

Red Storm Chap 211 TV 11/09/2016

Red Storm Chap 212 TV 25/09/2016

Red Storm Chap 213 TV 02/10/2016

Red Storm Chap 214 TV 10/10/2016

Red Storm Chap 215 TV 15/10/2016

Red Storm Chap 216 TV 22/10/2016

Red Storm Chap 217 TV 08/11/2016

Red Storm Chap 218 TV 11/11/2016

Red Storm Chap 219 TV 15/11/2016

Red Storm Chap 220 TV 16/01/2017

Red Storm Chap 221 TV 16/01/2017

Red Storm Chap 222 TV 17/01/2017

Red Storm Chap 223 TV 08/02/2017

Red Storm Chap 224 TV 18/02/2017

Red Storm Chap 225 TV 20/02/2017

Red Storm Chap 226 TV 08/05/2017

Red Storm Chap 227 TV 09/05/2017

Red Storm Chap 228 TV 11/07/2017

Red Storm Chap 229 TV 15/07/2017

Red Storm Chap 230 TV 21/07/2017

Red Storm Chap 231 TV 26/07/2017

Red Storm Chap 232 TV 02/08/2017

Red Storm Chap 233 TV 02/08/2017

Red Storm Chap 234 TV 03/08/2017

Red Storm Chap 235 TV 04/08/2017

Red Storm Chap 236 TV 05/08/2017

Red Storm Chap 237 TV 07/08/2017

Red Storm Chap 238 TV 08/08/2017

Red Storm Chap 239 TV 09/08/2017

Red Storm Chap 240 TV 11/08/2017

Red Storm Chap 241 TV 12/08/2017

Red Storm Chap 242 TV 14/08/2017

Red Storm Chap 243 TV 15/08/2017

Red Storm Chap 244 TV 17/08/2017

Red Storm Chap 245 TV 18/08/2017

Red Storm Chap 246 TV 19/08/2017

Red Storm Chap 247 TV 22/08/2017

Red Storm Chap 248 TV 23/08/2017

Red Storm Chap 249 TV 24/08/2017

Red Storm Chap 250 TV 25/08/2017

Red Storm Chap 251 TV 26/08/2017

Red Storm Chap 252 TV 28/08/2017

Red Storm Chap 253 TV 29/08/2017

Red Storm Chap 254 TV 31/08/2017

Red Storm Chap 255 TV 08/09/2017

Red Storm Chap 256 TV 12/09/2017

Red Storm Chap 257 TV 18/09/2017

Red Storm Chap 258 TV 21/09/2017

Red Storm Chap 259 TA 25/09/2017