Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
ReLIFE

ReLIFE

9.5/10 trên tổng số 425 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,143,866
Tên khác: ReLIFE
Thể loại: Webtoon, Slice of Life, School Life, Fantasy, Drama
Tác giả: Yayoi Sou
Nguồn truyện: Congtruyen24h / Relifevietnam
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ReLIFE:

Câu chuyện kể về Kaizaki Arata, 27 tuổi, FA, thất nghiệp do toạch vòng phỏng vấn việc làm. Cuộc đời anh thay đổi khi anh gặp Yoake Ryou của viện nghiên cứu ReLIFE. Yoake đã đưa cho Kaizaki 1 viên thuốc giúp anh trở về lúc anh 17 tuổi ( na ná ATPX 4869 :v ) để làm lại cuộc đời, rồi thì một đống chuyện kéo đến. ( sản phẩm mới của BL team,ủng hộ nhé ) 

Danh sách chương

ReLIFe Chap 001 05/03/2015

ReLIFe Chap 002 05/03/2015

ReLIFe Chap 003 05/03/2015

ReLIFe Chap 004 05/03/2015

ReLIFe Chap 005 05/03/2015

ReLIFe Chap 006 05/03/2015

ReLIFe Chap 007 05/03/2015

ReLIFe Chap 008 05/03/2015

ReLIFe Chap 009 07/03/2015

ReLIFe Chap 010 15/03/2015

ReLIFE Chap 011 20/03/2015

ReLIFE Chap 012 25/03/2015

ReLIFE Chap 013 27/03/2015

ReLIFE Chap 014 29/03/2015

ReLIFE Chap 015 01/04/2015

ReLIFE Chap 016 01/04/2015

ReLIFE Chap 017 12/04/2015

ReLIFE Chap 018 12/04/2015

ReLIFE Chap 019 12/04/2015

ReLIFE Chap 020 26/04/2015

ReLIFE Chap 021 10/05/2015

ReLIFE Chap 022 22/06/2015

ReLIFE Chap 023 24/06/2015

ReLIFE Chap 024 24/06/2015

ReLIFE Chap 025 25/06/2015

ReLIFE Chap 026 26/06/2015

ReLIFE Chap 027 27/06/2015

ReLIFE Chap 028 28/06/2015

ReLIFE Chap 029 06/07/2015

ReLIFE Chap 030 07/07/2015

ReLIFE Chap 031 08/07/2015

ReLIFE Chap 032 09/07/2015

ReLIFE Chap 033 10/07/2015

ReLIFE Chap 034 15/07/2015

ReLIFE Chap 035 15/07/2015

ReLIFE Chap 036 15/07/2015

ReLIFE Chap 037 15/07/2015

ReLIFE Chap 038 15/07/2015

ReLIFE Chap 039 16/07/2015

ReLIFE Chap 040 17/07/2015

ReLIFE Chap 041 18/07/2015

ReLIFE Chap 042 19/07/2015

ReLIFE Chap 043 20/07/2015

ReLIFE Chap 044 21/07/2015

ReLIFE Chap 045 22/07/2015

ReLIFE Chap 046 23/07/2015

ReLIFE Chap 047 24/07/2015

ReLIFE Chap 048 25/07/2015

ReLIFE Chap 049 26/07/2015

ReLIFE Chap 050 27/07/2015

ReLIFE Chap 051 28/07/2015

ReLIFE Chap 052 29/07/2015

ReLIFE Chap 053 30/07/2015

ReLIFE Chap 054 31/07/2015

ReLIFE Chap 055 01/08/2015

ReLIFE Chap 056 02/08/2015

ReLIFE Chap 057 03/08/2015

ReLIFE Chap 058 04/08/2015

ReLIFE Chap 059 05/08/2015

ReLIFE Chap 060 06/08/2015

ReLIFE Chap 061 07/08/2015

ReLIFE Chap 062 08/08/2015

ReLIFE Chap 063 09/08/2015

ReLIFE Chap 064 10/08/2015

ReLIFE Chap 065 11/08/2015

ReLIFE Chap 066 12/08/2015

ReLIFE Chap 067 13/08/2015

ReLIFE Chap 068 14/08/2015

ReLIFE Chap 069 15/08/2015

ReLIFE Chap 070 16/08/2015

ReLIFE Chap 071 17/08/2015

ReLIFE Chap 072 18/08/2015

ReLIFE Chap 073 19/08/2015

ReLIFE Chap 074 20/08/2015

ReLIFE Chap 075 21/08/2015

ReLIFE Chap 076 22/08/2015

ReLIFE Chap 077 23/08/2015

ReLIFE Chap 078 24/08/2015

ReLIFE Chap 079 25/08/2015

ReLIFE Chap 080 26/08/2015

ReLIFE Chap 081 27/08/2015

ReLIFE Chap 082 28/08/2015

ReLIFE Chap 083 31/08/2015

ReLIFE Chap 084 01/09/2015

ReLIFE Chap 085 02/09/2015

ReLIFE Chap 086 03/09/2015

ReLIFE Chap 087 04/09/2015

ReLIFE Chap 088 05/09/2015

ReLIFE Chap 089 05/09/2015

ReLIFE Chap 090 05/09/2015

ReLIFE Chap 091 05/09/2015

ReLIFE Chap 092 05/09/2015

ReLIFE Chap 093 05/09/2015

ReLIFE Chap 094 14/09/2015

ReLIFE Chap 095 27/09/2015

ReLIFE Chap 096 27/09/2015

ReLIFE Chap 097 02/10/2015

ReLIFE Chap 098 11/10/2015

ReLIFE Chap 099 18/10/2015

ReLIFE Chap 100 25/10/2015

ReLIFE Chap 101 31/10/2015

ReLIFE Chap 102 09/11/2015

ReLIFE Chap 103 22/11/2015

ReLIFE Chap 104 30/11/2015

ReLIFE Chap 105 30/11/2015

ReLIFE Chap 106 06/12/2015

ReLIFE Chap 107 13/12/2015

ReLIFE Chap 108 14/01/2016

ReLIFE Chap 109 14/01/2016

ReLIFE Chap 110 14/01/2016

ReLIFE Chap 111 14/01/2016

ReLIFE Chap 112 14/01/2016

ReLIFE Chap 113 19/01/2016

ReLIFE Chap 114 29/01/2016

ReLIFE Chap 115 06/02/2016

ReLIFE Chap 116 28/02/2016

ReLIFE Chap 117 28/02/2016

ReLIFE Chap 118 28/02/2016

ReLIFE Chap 119 06/03/2016

ReLIFE Chap 120 13/03/2016

ReLIFE Chap 121 20/03/2016

ReLIFE Chap 122 27/03/2016

ReLIFE Chap 123 03/04/2016

ReLIFE Chap 124 11/04/2016

ReLIFE Chap 125 24/04/2016

ReLIFE Chap 126 10/07/2016

ReLIFE Chap 127 10/07/2016

ReLIFE Chap 128 10/07/2016

ReLIFE Chap 129 11/07/2016

ReLIFE Chap 130 12/07/2016

ReLIFE Chap 131 14/07/2016

ReLIFE Chap 132 16/07/2016

ReLIFE Chap 133 21/07/2016

ReLIFE Chap 134 22/07/2016

ReLIFE Chap 135 22/07/2016

ReLIFE Chap 136 25/07/2016

ReLIFE Chap 137 03/08/2016

ReLIFE Chap 138 09/08/2016

ReLIFE Chap 139 09/08/2016

ReLIFE Chap 140 23/08/2016

ReLIFE Chap 141 23/08/2016

ReLIFE Chap 142 31/08/2016

ReLIFE Chap 143 10/09/2016

ReLIFE Chap 144 13/09/2016

ReLIFE Chap 145 21/09/2016

ReLIFE Chap 146 27/09/2016

ReLIFE Chap 147 03/10/2016

ReLIFE Chap 148 08/10/2016

ReLIFE Chap 149 06/11/2016

ReLIFE Chap 150 06/11/2016

ReLIFE Chap 150.5 06/11/2016

ReLIFE Chap 151 06/11/2016

ReLIFE Chap 152 28/11/2016

ReLIFE Chap 153 28/11/2016

ReLIFE Chap 154 28/11/2016

ReLIFE Chap 155 20/12/2016

ReLIFE Chap 156 20/12/2016

ReLIFE Chap 157 20/12/2016

ReLIFE Chap 158 12/01/2017

ReLIFE Chap 159 12/01/2017

ReLIFE Chap 160 12/01/2017

ReLIFE Chap 161 03/02/2017

ReLIFE Chap 162 03/02/2017

ReLIFE Chap 163 03/02/2017

ReLIFE Chap 164 03/02/2017

ReLIFE Chap 165 11/02/2017

ReLIFE Chap 166 14/02/2017

ReLIFE Chap 167 22/02/2017

ReLIFE Chap 168 28/02/2017

ReLIFE Chap 169 06/03/2017

ReLIFE Chap 170 12/03/2017

ReLIFE Chap 171 20/03/2017

ReLIFE Chap 172 27/03/2017

ReLIFE Chap 173 03/04/2017

ReLIFE Chap 174 23/04/2017

ReLIFE Chap 175 23/04/2017

ReLIFE Chap 176 24/04/2017

ReLIFE Chap 177 15/05/2017

ReLIFE Chap 178 30/05/2017

ReLIFE Chap 179 04/06/2017

ReLIFE Chap 180 04/06/2017

ReLIFE Chap 181 05/06/2017

ReLIFE Chap 182 23/06/2017

ReLIFE Chap 183 23/06/2017

ReLIFE Chap 184 23/06/2017

ReLIFE Chap 185 18/07/2017

ReLIFE Chap 186 18/07/2017

ReLIFE Chap 187 18/07/2017

ReLIFE Chap 188 18/07/2017

ReLIFE Chap 189 27/07/2017

ReLIFE Chap 190 - CHẾ 29/07/2017

ReLIFE Chap 191 13/08/2017

ReLIFE Chap 192 14/08/2017

ReLIFE Chap 193 03/09/2017

ReLIFE Chap 194 03/09/2017

ReLIFE Chap 195 11/09/2017

ReLIFE Chap 196 11/09/2017

ReLIFE Chap 197 18/09/2017

ReLIFE Chap 198 26/09/2017

ReLIFE Chap 199 04/10/2017

ReLIFE Chap 200 16/10/2017

ReLIFE Chap 201 16/10/2017

ReLIFE Chap 202 01/11/2017

ReLIFE Chap 203 01/11/2017

ReLIFE Chap 204 31/12/2017

ReLIFE Chap 205 31/12/2017

ReLIFE Chap 206 31/12/2017

ReLIFE Chap 207 31/12/2017

ReLIFE Chap 208 31/12/2017

ReLIFE Chap 209 31/12/2017

ReLIFE Chap 210 31/12/2017

ReLIFE Chap 211 31/12/2017

ReLIFE Chap 212 31/12/2017

ReLIFE Chap 213 17/02/2018

ReLIFE Chap 214 17/02/2018

ReLIFE Chap 215 20/02/2018

ReLIFE Chap 216 20/02/2018

ReLIFE Chap 217 23/02/2018

ReLIFE Chap 218 24/02/2018

ReLIFE Chap 219 24/02/2018

ReLIFE Chap 220 24/02/2018

ReLIFE Chap 221 03/03/2018

ReLIFE Chap 221.1 23/05/2018