Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Shachiku To Yurei

Shachiku To Yurei

10/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá

Lượt xem: 122,831
Tên khác: Ma ám
Thể loại: Manga, Supernatural, Horror, Comedy
Tác giả: Neruka
Nguồn truyện: Bảo One
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Shachiku To Yurei:

Truyện kể về Yama, một nhân viên công ăn lương chăm chỉ làm thêm vào buổi tối, thường xuyên bị một con ma chọc nghẹo trong lúc làm.

Danh sách chương

Shachiku To Yurei Chap 001 06/03/2017

Shachiku To Yurei Chap 002 07/03/2017

Shachiku To Yurei Chap 003 09/03/2017

Shachiku To Yurei Chap 004 10/03/2017

Shachiku To Yurei Chap 005 15/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 006 16/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 007 18/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 008 18/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 009 19/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 010 20/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 011 21/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 012 23/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 013 25/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 014 25/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 015 26/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 016 26/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 017 28/04/2017

Shachiku To Yurei Chap 018 16/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 019 17/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 020 18/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 021 19/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 022 20/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 023 25/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 024 26/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 025 29/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 026 30/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 027 31/05/2017

Shachiku To Yurei Chap 028 01/06/2017

Shachiku To Yurei Chap 029 03/06/2017

Shachiku To Yurei Chap 030 03/06/2017

Shachiku To Yurei Chap 031 08/06/2017

Shachiku To Yurei Chap 032 15/06/2017

Shachiku To Yurei Chap 033 21/06/2017

Shachiku To Yurei Chap 034 27/06/2017

Shachiku To Yurei Chap 035 10/07/2017

Shachiku To Yurei Chap 036 19/07/2017

Shachiku To Yurei Chap 037 25/07/2017

Shachiku To Yurei Chap 038 04/08/2017

Shachiku To Yurei Chap 039 10/08/2017

Shachiku To Yurei Chap 040 15/08/2017

Shachiku To Yurei Chap 041 22/08/2017

Shachiku To Yurei Chap 042 15/09/2017