Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin

9.1/10 trên tổng số 627 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,702,867
Tên khác: Attack On Titan
Thể loại: Tragedy, Shounen, Mystery, Horror, Historical, Action
Tác giả: ISAYAMA Hajime
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Shingeki no Kyojin:

Hơn 100 năm trước, giống người khổng lồ Titan đã tấn công và đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Những con người sống sót tụ tập lại, xây bao quanh mình 1 tòa thành 3 lớp kiên cố và tự nhốt mình bên trong để trốn tránh những cuộc tấn công của người khổng lồ. Họ tìm mọi cách để tiêu diệt người khổng lồ nhưng không thành công. Và sau 1 thế kỉ hòa bình, giống khổng lồ đã xuất hiện trở lại, một lần nữa đe dọa sự tồn vong của con người....  Elen và Mikasa phải chứng kiến một cảnh tượng cực kinh khủng - mẹ của mình bị ăn thịt ngay trước mắt. Elen thề rằng cậu sẽ giết tất cả những tên khổng lồ mà cậu gặp.....

Danh sách chương

Shingeki no Kyojin Chap 001 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 002 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 003 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 004 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 005 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 006 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 007 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 008 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 009 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 010 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 011 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 012 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 013 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 014 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 015 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 016 19/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 017 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 018 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 019 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 020 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 021 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 022 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 023 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 024 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 025 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 026 05/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 027 22/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 028 22/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 029 24/02/2012

Shingeki no Kyojin Chap 030 07/03/2012

Shingeki no Kyojin Chap 031 26/03/2012

Shingeki no Kyojin Chap 032 03/05/2012

Shingeki no Kyojin Chap 033 19/05/2012

Shingeki no Kyojin Chap 034 - Fixed 25/06/2012

Shingeki no Kyojin Chap 035 16/07/2012

Shingeki no Kyojin Chap 036 28/08/2012

Shingeki no Kyojin Chap 037 21/09/2012

Shingeki no Kyojin Chap 038 24/10/2012

Shingeki no Kyojin Chap 039 17/11/2012

Shingeki no Kyojin Chap 040 18/12/2012

Shingeki no Kyojin Chap 041 13/01/2013

Shingeki no Kyojin Chap 042 16/02/2013

Shingeki no Kyojin Chap 043 15/03/2013

Shingeki no Kyojin Chap 044 13/04/2013

Shingeki no Kyojin Chap 045 12/05/2013

Shingeki no Kyojin Chap 046 09/06/2013

Shingeki no Kyojin Chap 047 15/07/2013

Shingeki no Kyojin Chap 048 09/08/2013

Shingeki no Kyojin Chap 049 08/09/2013

Shingeki no Kyojin Chap 050 07/10/2013

Shingeki no Kyojin Chap 051 10/11/2013

Shingeki no Kyojin Chap 052 13/12/2013

Shingeki no Kyojin Chap 053 17/01/2014

Shingeki no Kyojin Chap 054 13/02/2014

Shingeki no Kyojin Chap 055 12/03/2014

Shingeki no Kyojin Chap 056 30/04/2014

Shingeki no Kyojin Chap 057 - fix 11/06/2014

Shingeki no Kyojin Chap 058 12/06/2014

Shingeki no Kyojin Chap 059 15/07/2014

Shingeki no Kyojin Chap 060 14/08/2014

Shingeki no Kyojin Chap 061 17/09/2014

Shingeki no Kyojin Chap 062 19/10/2014

Shingeki no Kyojin Chap 063 09/11/2014

Shingeki no Kyojin Chap 064 - fix 09/12/2014

Shingeki no Kyojin Chap 065 - fix 09/01/2015

Shingeki no Kyojin Chap 066 10/02/2015

Shingeki no Kyojin Chap 067 11/03/2015

Shingeki no Kyojin Chap 068 09/04/2015

Shingeki no Kyojin Chap 069 19/05/2015

Shingeki no Kyojin Chap 070 14/06/2015

Shingeki no Kyojin Chap 071 13/07/2015

Shingeki no Kyojin Chap 072 10/08/2015

Shingeki no Kyojin Chap 073 27/09/2015

Shingeki no Kyojin Chap 074 18/10/2015

Shingeki no Kyojin Chap 075 18/11/2015

Shingeki no Kyojin Chap 076 11/12/2015

Shingeki no Kyojin Chap 077 09/01/2016

Shingeki no Kyojin Chap 078 29/02/2016

Shingeki no Kyojin Chap 079 19/03/2016

Shingeki no Kyojin Chap 080 13/04/2016

Shingeki no Kyojin Chap 081 18/05/2016

Shingeki no Kyojin Chap 082 TV 27/06/2016

Shingeki no Kyojin Chap 083 TV 14/07/2016

Shingeki no Kyojin Chap 084 TV 08/08/2016

Shingeki no Kyojin Chap 085 TV 09/09/2016

Shingeki no Kyojin Chap 086 TV 11/10/2016

Shingeki no Kyojin Chap 087 TV 12/11/2016

Shingeki no Kyojin Chap 088 TV 14/12/2016

Shingeki no Kyojin Chap 089 TV 17/01/2017

Shingeki no Kyojin Chap 090 TV 19/02/2017

Shingeki no Kyojin Chap 091 TV 03/04/2017

Shingeki no Kyojin Chap 092 Tv 07/04/2017

Shingeki no Kyojin Chap 093 TV 06/06/2017

Shingeki no Kyojin Chap 094 TV 13/06/2017

Shingeki no Kyojin Chap 095 TV 08/07/2017

Shingeki no Kyojin Chap 096 TV 08/08/2017

Shingeki no Kyojin Chap 097 TV 22/09/2017

Shingeki no Kyojin Chap 098 TV 15/10/2017

Shingeki no Kyojin Chap 099 TV 16/11/2017

Shingeki no Kyojin Chap 100 TV 10/12/2017

Shingeki no Kyojin Chap 101 TV 07/01/2018

Shingeki no Kyojin Chap 102 TV 07/02/2018

Shingeki no Kyojin Chap 103 TV 09/03/2018

Shingeki no Kyojin Chap 104 TV 04/04/2018

Shingeki no Kyojin Chap 105 TV 10/05/2018

Shingeki no Kyojin Chap 106 TV 12/06/2018

Shingeki no Kyojin Chap 107 TV 10/07/2018

Shingeki no Kyojin Chap 108 TV 10/08/2018

Shingeki no Kyojin Chap 109 TV 12/09/2018

Shingeki no Kyojin Chap 110 TV 11/10/2018

Shingeki no Kyojin Chap 111 TV 11/11/2018

Shingeki no Kyojin Chap 112 TV 04/01/2019

Shingeki no Kyojin Chap 113 TV 06/01/2019

Shingeki no Kyojin Chap 114 TV 10/02/2019

Shingeki no Kyojin Chap 115 TV 13/03/2019