Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Soul Cartel

Soul Cartel

8.5/10 trên tổng số 34 lượt đánh giá

Lượt xem: 676,225
Tên khác: Soul Cartel
Thể loại: Supernatural, Shounen, Fantasy, Comedy, Adventure
Tác giả: KIM Eun-hyo (Haram) / KIM Yeong-ji
Nguồn truyện: Suunhi
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Soul Cartel:

Khởi đầu của một loạt các cuộc phiêu lưu viễn tưởng đầy thử thách của một cậu bé chấp nhận giao ước với quỷ dữ. Shi-Hoon, một cậu bé sinh ra trong một gia đình pháp sư, tình cờ gặp Mephistopheles – ác quỷ trong trận chiến giữa con người và ác quỷ từ ngàn xưa. Menphistopheles đang trên đường tìm kiếm kỳ phùng địch thủ – con người Faust – người chiến thắng trong trận chiến ấy, vì Menphistopheles không chấp nhận mình đã thua. Shi-Hoon bị Menphisto ép làm bạn của mình dù cậu bé lại thấy đau khổ hơn là vui. Cuộc phiêu lưu của Shi-Hoon bắt đầu…

Danh sách chương

Soul Cartel Chap 000 07/08/2012

Soul Cartel Chap 001 17/06/2012

Soul Cartel Chap 002 17/06/2012

Soul Cartel Chap 003 17/06/2012

Soul Cartel Chap 004 07/08/2012

Soul Cartel Chap 005 07/08/2012

Soul Cartel Chap 006 07/08/2012

Soul Cartel Chap 007 09/08/2012

Soul Cartel Chap 008 11/08/2012

Soul Cartel Chap 009 13/08/2012

Soul Cartel Chap 010 30/08/2012

Soul Cartel Chap 011 30/08/2012

Soul Cartel Chap 012 30/08/2012

Soul Cartel Chap 013 30/08/2012

Soul Cartel Chap 014 30/08/2012

Soul Cartel Chap 015 30/08/2012

Soul Cartel Chap 016 30/08/2012

Soul Cartel Chap 017 24/09/2012

Soul Cartel Chap 018 24/09/2012

Soul Cartel Chap 019 28/09/2012

Soul Cartel Chap 020 29/09/2012

Soul Cartel Chap 021 10/10/2012

Soul Cartel Chap 022 10/10/2012

Soul Cartel Chap 023 14/11/2012

Soul Cartel Chap 024 14/11/2012

Soul Cartel Chap 025 14/11/2012

Soul Cartel Chap 026 14/11/2012

Soul Cartel Chap 027 14/11/2012

Soul Cartel Chap 028 02/03/2013

Soul Cartel Chap 029 02/03/2013

Soul Cartel Chap 030 04/02/2014

Soul Cartel Chap 031 04/02/2014

Soul Cartel Chap 032 04/02/2014

Soul Cartel Chap 033 27/02/2014

Soul Cartel Chap 034 27/02/2014

Soul Cartel Chap 035 27/02/2014

Soul Cartel Chap 036 27/02/2014

Soul Cartel Chap 037 06/03/2014

Soul Cartel Chap 038 06/03/2014

Soul Cartel Chap 039 06/03/2014

Soul Cartel Chap 040 06/03/2014

Soul Cartel Chap 041 07/03/2014

Soul Cartel Chap 042 19/06/2014

Soul Cartel Chap 043 19/06/2014

Soul Cartel Chap 044 19/06/2014

Soul Cartel Chap 045 19/06/2014

Soul Cartel Chap 046 19/06/2014

Soul Cartel Chap 047 19/06/2014

Soul Cartel Chap 048 19/06/2014

Soul Cartel Chap 049 19/06/2014

Soul Cartel Chap 050 19/06/2014

Soul Cartel Chap 051 19/06/2014

Soul Cartel Chap 052 19/06/2014

Soul Cartel Chap 053 19/06/2014

Soul Cartel Chap 054 19/06/2014

Soul Cartel Chap 055 06/07/2014

Soul Cartel Chap 056 06/07/2014

Soul Cartel Chap 057 01/08/2015

Soul Cartel Chap 058 04/08/2015

Soul Cartel Chap 059 06/08/2015

Soul Cartel Chap 060 13/08/2015

Soul Cartel Chap 061 17/08/2015

Soul Cartel Chap 062 24/08/2015

Soul Cartel Chap 063 29/08/2015

Soul Cartel Chap 064 09/09/2015

Soul Cartel Chap 065 09/09/2015

Soul Cartel Chap 066 16/09/2015

Soul Cartel Chap 067 13/10/2015

Soul Cartel Chap 068 25/10/2015

Soul Cartel Chap 069 20/11/2015

Soul Cartel Chap 070 16/08/2016

Soul Cartel Chap 071 16/08/2016

Soul Cartel Chap 072 16/08/2016

Soul Cartel Chap 073 16/08/2016

Soul Cartel Chap 074 24/08/2016

Soul Cartel Chap 075 27/08/2016

Soul Cartel Chap 076 01/09/2016

Soul Cartel Chap 077 04/09/2016

Soul Cartel Chap 078 10/09/2016

Soul Cartel Chap 079 10/09/2016

Soul Cartel Chap 080 18/09/2016

Soul Cartel Chap 081 23/09/2016

Soul Cartel Chap 082 23/09/2016

Soul Cartel Chap 083 09/10/2016

Soul Cartel Chap 084 19/10/2016

Soul Cartel Chap 085 27/11/2016

Soul Cartel Chap 086 09/07/2017

Soul Cartel Chap 087 09/07/2017

Soul Cartel Chap 088 09/07/2017

Soul Cartel Chap 089 09/07/2017

Soul Cartel Chap 090 10/07/2017

Soul Cartel Chap 091 11/07/2017

Soul Cartel Chap 092 12/07/2017

Soul Cartel Chap 093 12/07/2017

Soul Cartel Chap 094 12/07/2017

Soul Cartel Chap 095 13/07/2017

Soul Cartel Chap 096 14/07/2017

Soul Cartel Chap 097 14/07/2017

Soul Cartel Chap 098 15/07/2017

Soul Cartel Chap 099 15/07/2017

Soul Cartel Chap 100 15/07/2017

Soul Cartel Chap 101 16/07/2017

Soul Cartel Chap 102 16/07/2017

Soul Cartel Chap 103 16/07/2017

Soul Cartel Chap 104 16/07/2017

Soul Cartel Chap 105 17/07/2017

Soul Cartel Chap 106 17/07/2017

Soul Cartel Chap 107 18/07/2017

Soul Cartel Chap 108 19/07/2017

Soul Cartel Chap 109 19/07/2017

Soul Cartel Chap 110 20/07/2017

Soul Cartel Chap 111 20/07/2017

Soul Cartel Chap 112 21/07/2017

Soul Cartel Chap 113 21/07/2017

Soul Cartel Chap 114 22/07/2017

Soul Cartel Chap 115 22/07/2017

Soul Cartel Chap 116 23/07/2017

Soul Cartel Chap 117 23/07/2017

Soul Cartel Chap 118 25/07/2017

Soul Cartel Chap 119 26/07/2017

Soul Cartel Chap 120 27/07/2017

Soul Cartel Chap 121 27/07/2017

Soul Cartel Chap 122 27/07/2017

Soul Cartel Chap 123 28/07/2017

Soul Cartel Chap 124 29/07/2017

Soul Cartel Chap 125 30/07/2017

Soul Cartel Chap 126 31/07/2017

Soul Cartel Chap 127 01/08/2017

Soul Cartel Chap 128 02/08/2017

Soul Cartel Chap 129 03/08/2017

Soul Cartel Chap 130 05/08/2017

Soul Cartel Chap 131 05/08/2017

Soul Cartel Chap 132 06/08/2017

Soul Cartel Chap 133 07/08/2017

Soul Cartel Chap 134 08/08/2017

Soul Cartel Chap 135 09/08/2017

Soul Cartel Chap 136 10/08/2017

Soul Cartel Chap 137 11/08/2017

Soul Cartel Chap 138 12/08/2017

Soul Cartel Chap 139 13/08/2017

Soul Cartel Chap 140 14/08/2017

Soul Cartel Chap 141 15/08/2017

Soul Cartel Chap 142 16/08/2017

Soul Cartel Chap 143 17/08/2017

Soul Cartel Chap 144 17/08/2017

Soul Cartel Chap 145 19/08/2017

Soul Cartel Chap 146 19/08/2017

Soul Cartel Chap 147 20/08/2017

Soul Cartel Chap 148 21/08/2017

Soul Cartel Chap 149 23/08/2017

Soul Cartel Chap 150 23/08/2017

Soul Cartel Chap 151 25/08/2017

Soul Cartel Chap 152 26/08/2017

Soul Cartel Chap 153 28/08/2017

Soul Cartel Chap 154 30/08/2017

Soul Cartel Chap 155 31/08/2017

Soul Cartel Chap 156 31/08/2017

Soul Cartel Chap 157 01/09/2017

Soul Cartel Chap 158 03/09/2017

Soul Cartel Chap 159 03/09/2017

Soul Cartel Chap 160 04/09/2017

Soul Cartel Chap 161 05/09/2017

Soul Cartel Chap 162 07/09/2017

Soul Cartel Chap 163 08/09/2017

Soul Cartel Chap 164 09/09/2017

Soul Cartel Chap 165 09/09/2017

Soul Cartel Chap 166 11/09/2017

Soul Cartel Chap 167 13/09/2017

Soul Cartel Chap 168 15/09/2017

Soul Cartel Chap 169 16/09/2017

Soul Cartel Chap 170 16/09/2017

Soul Cartel Chap 171 17/09/2017

Soul Cartel Chap 172 19/09/2017

Soul Cartel Chap 173 19/09/2017

Soul Cartel Chap 174 20/09/2017

Soul Cartel Chap 175 22/09/2017

Soul Cartel Chap 176 23/09/2017

Soul Cartel Chap 177 24/09/2017

Soul Cartel Chap 178 25/09/2017

Soul Cartel Chap 179 26/09/2017

Soul Cartel Chap 180 26/09/2017

Soul Cartel Chap 181 28/09/2017

Soul Cartel Chap 182 30/09/2017

Soul Cartel Chap 183 02/10/2017

Soul Cartel Chap 184 03/10/2017

Soul Cartel Chap 185 03/10/2017

Soul Cartel Chap 186 05/10/2017

Soul Cartel Chap 187 05/10/2017

Soul Cartel Chap 188 06/10/2017

Soul Cartel Chap 189 13/10/2017

Soul Cartel Chap 190 13/10/2017

Soul Cartel Chap 191 16/10/2017

Soul Cartel Chap 192 17/10/2017

Soul Cartel Chap 193 23/10/2017

Soul Cartel Chap 194 25/10/2017