Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tây Du

Tây Du

8.9/10 trên tổng số 536 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,904,865
Tên khác: Tây Du
Thể loại: Manhua, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Trịnh Kiến Hoà - Đặng Chí Huy
Nguồn truyện: ComicVN
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tây Du:

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Danh sách chương

Tây Du chap 001 29/07/2015

Tây Du chap 002 29/07/2015

Tây Du chap 003 29/07/2015

Tây Du chap 004 29/07/2015

Tây Du chap 005 29/07/2015

Tây Du chap 006 29/07/2015

Tây Du chap 007 29/07/2015

Tây Du chap 008 06/08/2015

Tây Du chap 009 12/08/2015

Tây Du chap 010 19/08/2015

Tây Du chap 011 27/08/2015

Tây Du chap 012 03/09/2015

Tây Du chap 013 10/09/2015

Tây Du chap 014 15/09/2015

Tây Du chap 015 01/10/2015

Tây Du chap 016 01/10/2015

Tây Du chap 017 09/10/2015

Tây Du chap 018 15/10/2015

Tây Du chap 019 31/10/2015

Tây Du chap 020 31/10/2015

Tây Du chap 021 12/11/2015

Tây Du chap 022 18/11/2015

Tây Du chap 023 18/11/2015

Tây Du chap 024 25/11/2015

Tây Du chap 025 04/12/2015

Tây Du chap 026 09/12/2015

Tây Du chap 027 - fix 23/12/2015

Tây Du chap 028 - fix 23/12/2015

Tây Du chap 029 07/01/2016

Tây Du chap 030 - fix 07/01/2016

Tây Du chap 031 - fix 14/01/2016

Tây Du chap 032 21/01/2016

Tây Du chap 033 29/01/2016

Tây Du chap 034 04/02/2016

Tây Du chap 035 04/02/2016

Tây Du chap 036 25/02/2016

Tây Du chap 037 25/02/2016

Tây Du chap 038 05/03/2016

Tây Du chap 039 05/03/2016

Tây Du chap 040 22/03/2016

Tây Du chap 041 24/04/2016

Tây Du chap 042 24/04/2016

Tây Du chap 043 12/05/2016

Tây Du chap 044 12/05/2016

Tây Du chap 045 17/05/2016

Tây Du chap 046 23/05/2016

Tây Du chap 047 26/05/2016

Tây Du chap 048 02/06/2016

Tây Du chap 049 04/06/2016

Tây Du chap 050 18/06/2016

Tây Du chap 051 18/06/2016

Tây Du chap 052 02/07/2016

Tây Du chap 053 04/07/2016

Tây Du chap 054 09/07/2016

Tây Du chap 055 17/07/2016

Tây Du chap 056 11/08/2016

Tây Du chap 057 12/08/2016

Tây Du chap 058 12/08/2016

Tây Du chap 059 15/08/2016

Tây Du chap 060 24/08/2016

Tây Du chap 061 07/09/2016

Tây Du chap 062 08/09/2016

Tây Du chap 063 16/09/2016

Tây Du chap 064 24/09/2016

Tây Du chap 065 12/10/2016

Tây Du chap 066 22/10/2016

Tây Du chap 067 22/10/2016

Tây Du chap 068 24/10/2016

Tây Du chap 069 29/10/2016

Tây Du chap 070 11/11/2016

Tây Du chap 071 18/11/2016

Tây Du chap 072 28/11/2016

Tây Du chap 073 15/12/2016

Tây Du chap 074 24/12/2016

Tây Du chap 075 25/12/2016

Tây Du chap 076 31/12/2016

Tây Du chap 077 02/01/2017

Tây Du chap 078 fix 18/01/2017

Tây Du chap 079 21/01/2017

Tây Du chap 080 28/01/2017

Tây Du chap 081 11/02/2017

Tây Du chap 082 11/02/2017

Tây Du chap 083 14/02/2017

Tây Du chap 084 18/02/2017

Tây Du chap 085 19/02/2017

Tây Du chap 086 24/02/2017

Tây Du chap 087 28/02/2017

Tây Du chap 088 07/03/2017

Tây Du chap 088b 08/03/2017

Tây Du chap 089 15/03/2017

Tây Du chap 089B 15/03/2017

Tây Du chap 090 19/03/2017

Tây Du chap 091 26/03/2017

Tây Du chap 092 01/04/2017

Tây Du chap 093 10/04/2017

Tây Du chap 094 17/04/2017

Tây Du chap 095 05/05/2017

Tây Du chap 096 05/05/2017

Tây Du chap 097 15/05/2017

Tây Du chap 098 15/05/2017

Tây Du chap 099 23/05/2017

Tây Du chap 100 26/05/2017

Tây Du chap 101 01/06/2017

Tây Du chap 102 11/06/2017

Tây Du chap 103 17/06/2017

Tây Du chap 104 28/06/2017

Tây Du chap 105 02/07/2017

Tây Du chap 106 08/07/2017

Tây Du chap 107 23/07/2017

Tây Du chap 108 23/07/2017

Tây Du chap 109 29/07/2017

Tây Du chap 110 12/08/2017

Tây Du chap 111 12/08/2017

Tây Du chap 112 20/08/2017

Tây Du chap 113 25/08/2017

Tây Du chap 114 06/09/2017

Tây Du chap 115 11/09/2017

Tây Du chap 116 22/09/2017

Tây Du chap 117 24/09/2017

Tây Du chap 118 30/09/2017

Tây Du chap 119 11/10/2017

Tây Du chap 120 15/10/2017

Tây Du chap 121 23/10/2017

Tây Du chap 122 28/10/2017

Tây Du chap 123 04/11/2017

Tây Du chap 124 12/11/2017

Tây Du chap 125 17/11/2017

Tây Du chap 126 24/11/2017

Tây Du chap 127 30/11/2017

Tây Du chap 128 09/12/2017

Tây Du chap 129 15/12/2017