Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

7.3/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá

Lượt xem: 105,281
Tên khác: Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục
Thể loại: Comic, Manhua, Martial Arts, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Cao Kiệt
Nguồn truyện: comicvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục:

Đường Tăng chín đời luân hồi, dưới Ngũ Hành Sơn gặp lại Đại Yêu Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không thuật lại câu chuyện về chín đừoi đã qua đi tìm sư phụ giải cứu cho người đời. Cuối cùng Huyền Trang tham phá luân hồi, Ngộ Không tìm được câu trả lời, hai người lần nữa lên đường Tây Du trong kiếp thứ mười...

Danh sách chương

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 001 19/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 002 19/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 003 19/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 004 26/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 005 26/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 006 30/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 007 30/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 008 30/05/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 009 01/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 010 05/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 011 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 012 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 013 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 014 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 015 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 016 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 017 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 018 15/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 019 17/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 020 18/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 021 19/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 022 20/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 023 23/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 024 26/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 025 30/06/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 026 04/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 027 05/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 028 06/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 029 07/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 030 10/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 031 11/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 032 14/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 033 18/07/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 034 02/08/2017

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục Chap 035 03/08/2017