Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Team Medical Dragon - Y Đội Rồng

Team Medical Dragon - Y Đội Rồng

8.9/10 trên tổng số 19 lượt đánh giá

Lượt xem: 394,150
Tên khác: Y Đội Rồng
Thể loại: Seinen, Mature, Drama
Tác giả: NOGIZAKA Tarou,NAGAI Akira
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Team Medical Dragon - Y Đội Rồng:

Bác sĩ Katou là một phụ nữ tràn đầy tham vọng cải tổ lại toàn bộ hệ thống y dược kém hiệu quả và mục ruỗng của Nhật Bản từ bên trong lòng nó bằng cách trở thành một giáo sư tại một bệnh viện thuộc đại học y quốc gia. Cô tìm cách tiếp cận bác sĩ tự do Asada Ryuutarou nhằm nhanh chóng đạt được chức vị giáo sư bằng công trình nghiên cứu với sự giúp đỡ của Asada. Sự từ chối thỏa hiệp với hệ thống y dược của Asada khiến không chỉ kế hoạch mà sự nghiệp của cô cũng có nguy cơ tiêu tan. Katou bất chấp tất cả, kể cả việc thỏa hiệp để đạt được mục đích nhưng sự thối nát của cả hệ thống dần dần được bóc trần ra bởi những hành động của bác sĩ Asada đã khiến cô thực sự tự vấn lại mục tiêu của mình...

Danh sách chương

Team Medical Dragon Chap 001 02/06/2013

Team Medical Dragon Chap 002 09/06/2013

Team Medical Dragon Chap 003 11/06/2013

Team Medical Dragon Chap 004 18/06/2013

Team Medical Dragon Chap 005 22/06/2013

Team Medical Dragon Chap 006 25/06/2013

Team Medical Dragon Chap 007 29/06/2013

Team Medical Dragon Chap 008 02/07/2013

Team Medical Dragon Chap 009 05/07/2013

Team Medical Dragon Chap 010 09/07/2013

Team Medical Dragon Chap 011 16/07/2013

Team Medical Dragon Chap 012 24/07/2013

Team Medical Dragon Chap 013 29/07/2013

Team Medical Dragon Chap 014 03/08/2013

Team Medical Dragon Chap 015 06/08/2013

Team Medical Dragon Chap 016 11/08/2013

Team Medical Dragon Chap 017 19/08/2013

Team Medical Dragon Chap 018 28/08/2013

Team Medical Dragon Chap 019 03/09/2013

Team Medical Dragon Chap 020 10/09/2013

Team Medical Dragon Chap 021 17/09/2013

Team Medical Dragon Chap 022 - fix 25/09/2013

Team Medical Dragon Chap 023 06/10/2013

Team Medical Dragon Chap 024 11/10/2013

Team Medical Dragon Chap 025 15/10/2013

Team Medical Dragon Chap 026 23/10/2013

Team Medical Dragon Chap 027 29/10/2013

Team Medical Dragon Chap 028 05/11/2013

Team Medical Dragon Chap 029 12/11/2013

Team Medical Dragon Chap 030 19/11/2013

Team Medical Dragon Chap 031 26/11/2013

Team Medical Dragon Chap 032 10/12/2013

Team Medical Dragon Chap 033 17/12/2013

Team Medical Dragon Chap 034 25/12/2013

Team Medical Dragon Chap 035 01/01/2014

Team Medical Dragon Chap 036 08/01/2014

Team Medical Dragon Chap 037 16/01/2014

Team Medical Dragon Chap 038 22/01/2014

Team Medical Dragon Chap 039 04/02/2014

Team Medical Dragon Chap 040 05/02/2014

Team Medical Dragon Chap 041 10/02/2014

Team Medical Dragon Chap 042 19/02/2014

Team Medical Dragon Chap 043 25/02/2014

Team Medical Dragon Chap 044 06/03/2014

Team Medical Dragon Chap 045 - fix 07/03/2014

Team Medical Dragon Chap 046 14/03/2014

Team Medical Dragon Chap 047 - fix 17/03/2014

Team Medical Dragon Chap 048 - fix 20/03/2014

Team Medical Dragon Chap 049 26/03/2014

Team Medical Dragon Chap 050 - fix 04/04/2014

Team Medical Dragon Chap 051 10/04/2014

Team Medical Dragon Chap 052 - fix 17/04/2014

Team Medical Dragon Chap 053 01/05/2014

Team Medical Dragon Chap 054 01/05/2014

Team Medical Dragon Chap 055 - fix 08/05/2014

Team Medical Dragon Chap 056 - fix 10/05/2014

Team Medical Dragon Chap 057 - fix 15/05/2014

Team Medical Dragon Chap 058 21/05/2014

Team Medical Dragon Chap 059 28/05/2014

Team Medical Dragon Chap 060 04/06/2014

Team Medical Dragon Chap 061 11/06/2014

Team Medical Dragon Chap 062 02/07/2014

Team Medical Dragon Chap 063 17/07/2014

Team Medical Dragon Chap 064 30/07/2014

Team Medical Dragon Chap 065 13/08/2014

Team Medical Dragon Chap 066 04/09/2014

Team Medical Dragon Chap 067 11/09/2014

Team Medical Dragon Chap 068 23/10/2014

Team Medical Dragon Chap 069 02/11/2014

Team Medical Dragon Chap 070 27/11/2014

Team Medical Dragon Chap 071 27/01/2015

Team Medical Dragon Chap 072 05/02/2015

Team Medical Dragon Chap 073 18/04/2015

Team Medical Dragon Chap 074 18/04/2015

Team Medical Dragon Chap 075 22/04/2015

Team Medical Dragon Chap 076 08/03/2016

Team Medical Dragon Chap 077 20/03/2016

Team Medical Dragon Chap 078 07/04/2016

Team Medical Dragon Chap 079 17/04/2016

Team Medical Dragon Chap 080 24/04/2016

Team Medical Dragon Chap 081 16/05/2016

Team Medical Dragon Chap 082 27/05/2016

Team Medical Dragon Chap 083 03/06/2016

Team Medical Dragon Chap 084 05/06/2016

Team Medical Dragon Chap 085 10/06/2016

Team Medical Dragon Chap 086 12/06/2016

Team Medical Dragon Chap 087 15/06/2016

Team Medical Dragon Chap 088 08/07/2016

Team Medical Dragon Chap 089 08/07/2016

Team Medical Dragon Chap 090 16/07/2016

Team Medical Dragon Chap 091 18/07/2016

Team Medical Dragon Chap 092 13/08/2016

Team Medical Dragon Chap 093 13/08/2016

Team Medical Dragon Chap 094 12/12/2016

Team Medical Dragon Chap 095 12/12/2016

Team Medical Dragon Chap 096 14/12/2016

Team Medical Dragon Chap 097 15/02/2017

Team Medical Dragon Chap 098 15/02/2017

Team Medical Dragon Chap 099 17/02/2017

Team Medical Dragon Chap 100 26/03/2017

Team Medical Dragon Chap 101 07/12/2017

Team Medical Dragon Chap 102 07/12/2017

Team Medical Dragon Chap 103 17/07/2018

Team Medical Dragon Chap 104 18/08/2018

Team Medical Dragon Chap 105 22/09/2018

Team Medical Dragon Chap 106 23/09/2018

Team Medical Dragon Chap 107 25/09/2018

Team Medical Dragon Chap 108 25/09/2018

Team Medical Dragon Chap 109 26/09/2018

Team Medical Dragon Chap 110 28/09/2018

Team Medical Dragon Chap 111 28/09/2018

Team Medical Dragon Chap 112 29/09/2018

Team Medical Dragon Chap 113 30/09/2018

Team Medical Dragon Chap 114 01/10/2018

Team Medical Dragon Chap 115 02/10/2018

Team Medical Dragon Chap 116 03/10/2018

Team Medical Dragon Chap 117 04/10/2018

Team Medical Dragon Chap 118 05/10/2018

Team Medical Dragon Chap 119 06/10/2018

Team Medical Dragon Chap 120 07/10/2018

Team Medical Dragon Chap 121 09/10/2018

Team Medical Dragon Chap 122 10/10/2018

Team Medical Dragon Chap 123 11/10/2018

Team Medical Dragon Chap 124 12/10/2018

Team Medical Dragon Chap 125 13/10/2018

Team Medical Dragon Chap 126 14/10/2018

Team Medical Dragon Chap 127 16/10/2018

Team Medical Dragon Chap 128 17/10/2018

Team Medical Dragon Chap 129 17/10/2018

Team Medical Dragon Chap 130 18/10/2018

Team Medical Dragon Chap 131 19/10/2018

Team Medical Dragon Chap 132 21/10/2018

Team Medical Dragon Chap 133 21/10/2018

Team Medical Dragon Chap 134 22/10/2018

Team Medical Dragon Chap 135 23/10/2018

Team Medical Dragon Chap 136 26/10/2018

Team Medical Dragon Chap 137 27/10/2018

Team Medical Dragon Chap 138 28/10/2018

Team Medical Dragon Chap 139 30/10/2018

Team Medical Dragon Chap 140 31/10/2018

Team Medical Dragon Chap 141 01/11/2018

Team Medical Dragon Chap 142 02/11/2018

Team Medical Dragon Chap 143 03/11/2018

Team Medical Dragon Chap 144 04/11/2018

Team Medical Dragon Chap 145 05/11/2018

Team Medical Dragon Chap 146 07/11/2018

Team Medical Dragon Chap 147 08/11/2018

Team Medical Dragon Chap 148 10/11/2018

Team Medical Dragon Chap 149 11/11/2018

Team Medical Dragon Chap 150 12/11/2018

Team Medical Dragon Chap 151 13/11/2018

Team Medical Dragon Chap 152 13/11/2018

Team Medical Dragon Chap 153 15/11/2018

Team Medical Dragon Chap 154 16/11/2018

Team Medical Dragon Chap 155 17/11/2018

Team Medical Dragon Chap 156 18/11/2018

Team Medical Dragon Chap 157 19/11/2018

Team Medical Dragon Chap 158 21/11/2018

Team Medical Dragon Chap 159 22/11/2018

Team Medical Dragon Chap 160 23/11/2018

Team Medical Dragon Chap 161 24/11/2018

Team Medical Dragon Chap 162 25/11/2018

Team Medical Dragon Chap 163 26/11/2018

Team Medical Dragon Chap 164 27/11/2018

Team Medical Dragon Chap 165 19/12/2018

Team Medical Dragon Chap 166 08/01/2019

Team Medical Dragon Chap 167 16/01/2019

Team Medical Dragon Chap 168 12/03/2019

Team Medical Dragon Chap 169 20/03/2019