Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Terra ForMars

Terra ForMars

8.7/10 trên tổng số 293 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,358,176
Tên khác: Hành Tinh Gián
Thể loại: Tragedy, Seinen, Sci-Fi, Horror, Comedy, Action
Tác giả: Kawai Yuumi,Kuwahara Souta,YUUKI Rin
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Terra ForMars:

Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất.

Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa. Được để cử giải Manga Taisho Awards 2013

Danh sách chương

Terra Formars Chap 001 28/06/2012

Terra Formars Chap 002 01/08/2012

Terra Formars Chap 003 01/08/2012

Terra Formars Chap 004 28/08/2012

Terra ForMars Chap 005 20/06/2013

Terra ForMars Chap 006 05/07/2013

Terra ForMars Chap 007 09/07/2013

Terra ForMars Chap 008 13/07/2013

Terra ForMars Chap 009 14/07/2013

Terra ForMars Chap 010 26/08/2013

Terra ForMars Chap 011 26/08/2013

Terra ForMars Chap 012 26/08/2013

Terra ForMars Chap 013 26/08/2013

Terra ForMars Chap 014 26/08/2013

Terra ForMars Chap 015 26/08/2013

Terra ForMars Chap 016 31/08/2013

Terra ForMars Chap 017 31/08/2013

Terra ForMars Chap 018 03/09/2013

Terra ForMars Chap 019 03/09/2013

Terra ForMars Chap 020 06/09/2013

Terra ForMars Chap 021 06/09/2013

Terra ForMars Chap 022 12/09/2013

Terra ForMars Chap 023 12/09/2013

Terra ForMars Chap 024 12/09/2013

Terra ForMars Chap 025 12/09/2013

Terra ForMars Chap 026 15/10/2013

Terra ForMars Chap 027 15/10/2013

Terra ForMars Chap 028 15/10/2013

Terra ForMars Chap 029 15/10/2013

Terra ForMars Chap 030 15/10/2013

Terra ForMars Chap 031 15/10/2013

Terra ForMars Chap 032 15/10/2013

Terra ForMars Chap 033 15/10/2013

Terra ForMars Chap 034 15/10/2013

Terra ForMars Chap 035 26/10/2013

Terra ForMars Chap 036 26/10/2013

Terra ForMars Chap 037 26/10/2013

Terra ForMars Chap 038 26/10/2013

Terra ForMars Chap 039 26/10/2013

Terra ForMars Chap 040 26/10/2013

Terra Formars Chap 041 23/11/2013

Terra ForMars Chap 042 23/11/2013

Terra ForMars Chap 043 23/11/2013

Terra ForMars Chap 044 23/11/2013

Terra ForMars Chap 045 23/11/2013

Terra ForMars Chap 046 23/11/2013

Terra ForMars Chap 047 23/11/2013

Terra ForMars Chap 048 23/11/2013

Terra ForMars Chap 049 17/12/2013

Terra ForMars Chap 050 17/12/2013

Terra ForMars Chap 051 17/12/2013

Terra ForMars Chap 052 17/12/2013

Terra ForMars Chap 053 17/12/2013

Terra ForMars Chap 054 17/12/2013

Terra ForMars Chap 055 17/12/2013

Terra ForMars Chap 056 17/12/2013

Terra ForMars Chap 057 17/12/2013

Terra ForMars Chap 058 17/12/2013

Terra ForMars Chap 059 17/12/2013

Terra ForMars Chap 060 10/03/2014

Terra ForMars Chap 061 10/03/2014

Terra ForMars Chap 062 10/03/2014

Terra ForMars Chap 063 10/03/2014

Terra ForMars Chap 064 25/04/2014

Terra ForMars Chap 065 26/06/2014

Terra Formars Chap 066 02/07/2014

Terra ForMars Chap 067 04/07/2014

Terra ForMars Chap 068 04/07/2014

Terra ForMars Chap 069 23/07/2014

Terra ForMars Chap 070 23/07/2014

Terra ForMars Chap 071 23/07/2014

Terra ForMars Chap 072 23/07/2014

Terra ForMars Chap 073 23/07/2014

Terra ForMars Chap 074 23/07/2014

Terra ForMars Chap 075 20/10/2014

Terra ForMars Chap 076 20/10/2014

Terra ForMars Chap 077 20/10/2014

Terra ForMars Chap 078 20/10/2014

Terra ForMars Chap 079 20/10/2014

Terra ForMars Chap 080 20/10/2014

Terra ForMars Chap 081 20/10/2014

Terra ForMars Chap 082 20/10/2014

Terra ForMars Chap 083 20/10/2014

Terra ForMars Chap 084 20/10/2014

Terra ForMars Chap 085 20/10/2014

Terra ForMars Chap 086 10/01/2015

Terra ForMars Chap 087 - fix 11/01/2015

Terra ForMars Chap 088 - fix 13/01/2015

Terra ForMars Chap 089 - fix 14/01/2015

Terra ForMars Chap 090 - fix 15/01/2015

Terra ForMars Chap 091 19/02/2015

Terra ForMars Chap 092 19/02/2015

Terra ForMars Chap 093 19/02/2015

Terra ForMars Chap 094 19/02/2015

Terra ForMars Chap 095 19/02/2015

Terra ForMars Chap 096 19/02/2015

Terra ForMars Chap 097 30/05/2015

Terra ForMars Chap 098 30/05/2015

Terra ForMars Chap 099 30/05/2015

Terra ForMars Chap 100 31/05/2015

Terra ForMars Chap 101 01/06/2015

Terra ForMars Chap 102 01/06/2015

Terra ForMars Chap 103 02/06/2015

Terra ForMars Chap 104 02/06/2015

Terra ForMars Chap 105 03/06/2015

Terra ForMars Chap 106 04/06/2015

Terra ForMars Chap 107 05/06/2015

Terra ForMars Chap 108 05/06/2015

Terra ForMars Chap 109 11/06/2015

Terra ForMars Chap 110 11/06/2015

Terra ForMars Chap 111 12/06/2015

Terra ForMars Chap 112 13/06/2015

Terra ForMars Chap 113 16/06/2015

Terra ForMars Chap 114 16/06/2015

Terra ForMars Chap 115 18/06/2015

Terra ForMars Chap 116 23/06/2015

Terra ForMars Chap 117 25/06/2015

Terra ForMars Chap 118 27/06/2015

Terra ForMars Chap 119 27/06/2015

Terra ForMars Chap 120 01/08/2015

Terra ForMars Chap 121 06/08/2015

Terra ForMars Chap 122 06/08/2015

Terra ForMars Chap 123 07/08/2015

Terra ForMars Chap 124 08/08/2015

Terra ForMars Chap 125 10/08/2015

Terra ForMars Chap 126 12/08/2015

Terra ForMars Chap 127 18/08/2015

Terra ForMars Chap 128 20/08/2015

Terra ForMars Chap 129 23/08/2015

Terra ForMars Chap 130 27/08/2015

Terra ForMars Chap 131 08/09/2015

Terra ForMars Chap 132 15/09/2015

Terra ForMars Chap 133 20/09/2015

Terra ForMars Chap 134 09/11/2015

Terra ForMars Chap 135 22/12/2015

Terra ForMars Chap 136 23/12/2015

Terra ForMars Chap 137 30/12/2015

Terra ForMars Chap 138 02/01/2016

Terra ForMars Chap 139 02/01/2016

Terra ForMars Chap 140 04/01/2016

Terra ForMars Chap 141 29/01/2016

Terra ForMars Chap 142 19/02/2016

Terra ForMars Chap 143 29/02/2016

Terra ForMars Chap 144 09/03/2016

Terra ForMars Chap 145 TV 12/03/2016

Terra ForMars Chap 146 TV 21/03/2016

Terra ForMars Chap 147 30/03/2016

Terra ForMars Chap 148 27/04/2016

Terra ForMars Chap 149 07/05/2016

Terra ForMars Chap 150 17/05/2016

Terra ForMars Chap 151 17/05/2016

Terra ForMars Chap 152 03/06/2016

Terra ForMars Chap 153 08/06/2016

Terra ForMars Chap 154 - Fixed 24/06/2016

Terra ForMars Chap 155 29/06/2016

Terra ForMars Chap 156 29/06/2016

Terra ForMars Chap 157 05/07/2016

Terra ForMars Chap 158 22/07/2016

Terra ForMars Chap 159 24/07/2016

Terra ForMars Chap 160 16/08/2016

Terra ForMars Chap 161 16/08/2016

Terra ForMars Chap 162 20/08/2016

Terra ForMars Chap 163 21/08/2016

Terra ForMars Chap 164 16/09/2016

Terra ForMars Chap 165 16/09/2016

Terra ForMars Chap 166 28/09/2016

Terra ForMars Chap 167 03/10/2016

Terra ForMars Chap 168 05/10/2016

Terra ForMars Chap 169 05/10/2016

Terra ForMars Chap 170 16/10/2016

Terra ForMars Chap 171 31/10/2016

Terra ForMars Chap 172 05/12/2016

Terra ForMars Chap 173 05/12/2016

Terra ForMars Chap 174 09/03/2017

Terra ForMars Chap 175 07/06/2017

Terra ForMars Chap 176 05/07/2017

Terra ForMars Chap 177 08/07/2017

Terra ForMars Chap 178 08/07/2017

Terra ForMars Chap 179 08/07/2017

Terra ForMars Chap 180 13/07/2017

Terra ForMars Chap 181 22/07/2017

Terra ForMars Chap 182 24/07/2017

Terra ForMars Chap 183 24/07/2017

Terra ForMars Chap 184 02/08/2017

Terra ForMars Chap 185 04/08/2017

Terra ForMars Chap 186 07/08/2017

Terra ForMars Chap 187 08/08/2017

Terra ForMars Chap 188 10/08/2017

Terra ForMars Chap 189 12/08/2017

Terra ForMars Chap 190 15/08/2017

Terra ForMars Chap 191 16/08/2017

Terra ForMars Chap 192 19/08/2017

Terra ForMars Chap 193 22/08/2017

Terra ForMars Chap 194 23/08/2017

Terra ForMars Chap 195 27/08/2017

Terra ForMars Chap 196 29/08/2017

Terra ForMars Chap 197 14/09/2017

Terra ForMars Chap 198 15/09/2017

Terra ForMars Chap 199 18/09/2017

Terra ForMars Chap 200 25/09/2017

Terra ForMars Chap 201 07/10/2017

Terra ForMars Chap 202 12/10/2017

Terra ForMars Chap 203 13/10/2017

Terra ForMars Chap 204 13/10/2017

Terra ForMars Chap 205 27/10/2017

Terra ForMars Chap 206 30/10/2017

Terra ForMars Chap 207 18/05/2018

Terra ForMars Chap 208 18/05/2018

Terra ForMars Chap 209 18/05/2018

Terra ForMars Chap 210 18/05/2018

Terra ForMars Chap 211 18/05/2018

Terra ForMars Chap 212 18/05/2018