Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thám Tử Kindaichi

Thám Tử Kindaichi

8.6/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá

Lượt xem: 129,216
Tên khác: Thám Tử Kindaichi
Thể loại: N/a
Tác giả: seimaru amagi - fumiya sato
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thám Tử Kindaichi:    Sau khi kết thúc hành trình bằng chiếc xe đạp của mình, Kindaichi - thám tử học sinh, tiếp tục trở lại với những vụ án mới không kém phần hấp dẫn và kịch tính. Những vụ giết người man rợn mang đầy màu sắc thần linh hay quỷ dữ nhưng ẩn chứa bên trong vẫn là dã tâm thấp kém và lòng thù hận của con người.    Phần 2 những vụ án của thám tử Kindaichi sẽ trở lại với các bạn!P/S:"Hiện giờ nhóm đang rất cần người có khả năng Trans JP để đẩy nhanh tiến độ. Vì vậy bạn nào có kinh nghiệm trans jp và yêu thích Kindaichi hãy đăng ký tham gia với nhóm!Email: nghichthien1611@yahoo.com"

Danh sách chương

Thám Tử Kindaichi Chap 10A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 10B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 10C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 10D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 11A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 11B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 11C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 11D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 12A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 12B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 12C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 12D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 13A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 13B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 13C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 13D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 14A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 14B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 14C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 14D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 15A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 15B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 15C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 15D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 16A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 16B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 16C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 16D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 17A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 17B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 17C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 17D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 18A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 18B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 18C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 18D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 19A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 19B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 19C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 19D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 1A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 1B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 1C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 1D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 20A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 20B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 20C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 20D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 21A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 21B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 21C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 21D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 22A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 22B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 22C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 22D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 23A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 23B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 23C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 23D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 24A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 24B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 24C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 24D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 25A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 25B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 25C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 25D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 26A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 26B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 26C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 26D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 27A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 27B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 27C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 28A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 28B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 28C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 28D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 29A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 29B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 29C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 29D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 2A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 2B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 2C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 2D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 30A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 30B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 30C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 30D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 31A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 31B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 31C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 31D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 32A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 32B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 32C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 32D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 33A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 33B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 33C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 33D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 34A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 34B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 34C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 34D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 35A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 35B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 35C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 35D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 36A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 36B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 36C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 36D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 37A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 37B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 37C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 38A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 38B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 38C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 38D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 39A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 39B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 39C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 39D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 3A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 3B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 3C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 3D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 40A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 40B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 40C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 40D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 41A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 41B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 41C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 41D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 42A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 42B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 42C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 42D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 43A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 43B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 43C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 43D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 44A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 44B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 44C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 44D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 45A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 45B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 45C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 45D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 46A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 46B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 46C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 46D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 47A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 47B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 47C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 47D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 48A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 48B 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 48C 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 48D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 49A 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 49b 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 49c 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 49d 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 4A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 4B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 4C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 4D 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 50a 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 50b 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 50c 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 50d 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 51a 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 51b 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 51c 27/12/2014

Thám tử Kindaichi Chap 51d 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 5A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 5B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 5C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 5D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 6A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 6B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 6C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 6D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 7A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 7B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 7C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 7D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 8A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 8B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 8C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 8D 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 9A 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 9B 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 9C 27/12/2014

Thám Tử Kindaichi Chap 9D 27/12/2014