Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

9.1/10 trên tổng số 209 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,139,523
Tên khác: Thần Ấn Vương Tọa
Thể loại: Manhua, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nguồn truyện: hamtruyen
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Ấn Vương Tọa:

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục.

Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

Danh sách chương

Thần Ấn Vương Tọa Chap 001 14/06/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 002 14/06/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 003 15/06/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 004 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 005 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 006 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 007 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 008 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 009 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 010 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 011 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 012 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 013 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 014 30/07/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 015 20/08/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 016 19/09/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 017 12/11/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 018 18/11/2013

Thần Ấn Vương Tọa Chap 019 16/01/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 020 16/01/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 021 16/01/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 022 16/01/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 023 16/06/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 024 16/06/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 025 16/06/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 026 16/06/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 027 16/06/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 028 16/06/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 029 16/06/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 030 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 031 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 032 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 033 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 034 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 035 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 036 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 037 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 038 17/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 039 27/12/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 040 27/12/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 041 31/12/2014

Thần Ấn Vương Tọa Chap 042 03/02/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 043 - fix 02/03/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 044 21/03/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 045 09/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 046 15/04/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 047 - fix 10/05/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 048 10/05/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 049 29/05/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 050 09/06/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 051 09/06/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 052 02/07/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 053 11/07/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 054 19/07/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 055 02/08/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 056 24/08/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 057 24/08/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 058 04/09/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 059 12/09/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 060 09/10/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 061 09/10/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 062 23/10/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 063 06/11/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 064 26/11/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 065 05/12/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 066 15/12/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 067 31/12/2015

Thần Ấn Vương Tọa Chap 068 17/01/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 069 17/01/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 070 01/02/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 071 24/02/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 072 12/03/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 073 19/03/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 074 29/03/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 075 12/04/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 076 13/04/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 077 26/04/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 078 08/05/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 079 03/06/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 080 22/06/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 081 29/06/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 082 30/06/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 083 08/07/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 084 18/07/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 085 11/08/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 086 21/08/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 087 30/08/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 088 14/09/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 089 25/09/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 090 07/10/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 091 13/10/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 092 25/10/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 093 07/11/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 094 21/11/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 095 30/11/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 096 06/12/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 097 18/12/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 098 24/12/2016

Thần Ấn Vương Tọa Chap 099 03/01/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 100 10/01/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 101 20/01/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 102 09/02/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 103 28/02/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 104 08/03/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 105 17/03/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 106 24/03/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 107 31/03/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 108 12/04/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 109 19/04/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 110 12/05/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 111 12/05/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 112 23/05/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 113 15/06/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 114 15/06/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 115 26/06/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 116 07/07/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 117 19/07/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 118 29/07/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 119 08/08/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 120 21/08/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 121 30/08/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 122 13/09/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 123 02/10/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 124 12/10/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 125 26/10/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 126 02/11/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 127 07/11/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 128 18/11/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 129 22/11/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 130 06/12/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 131 12/12/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 132 19/12/2017

Thần Ấn Vương Tọa Chap 133 02/01/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 134 09/01/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 135 18/01/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 136 28/01/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 137 25/02/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 138 12/03/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 139 29/03/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 140 11/04/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 141 15/04/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 142 17/04/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 143 08/05/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 144 14/05/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 145 18/05/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 146 20/05/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 147 24/05/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 148 29/06/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 149 29/06/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 150 01/07/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 151 08/07/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 152 18/07/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 153 01/08/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 154 29/08/2018

Thần Ấn Vương Tọa Chap 155 18/09/2018