Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần Điêu Hiệp Lữ

6.5/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 31,516
Tên khác: Thần Điêu Hiệp Lữ
Thể loại: Shounen, Historical, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Điêu Hiệp Lữ: Bộ truyện rất nổi tiếng của Kim Dung đã từng được chuyển thể thành phim và rất được ái mộ trong những năm thập niên trước. Bộ truyện nói về nhân vật Long Quá Nhi và Cô Long. Mối tình đầy gian truân, trắc trở giữa thầy và trò, giữa thù và địch. Nếu bạn là một người yêu thích Manhua chắc hẳn không còn xa lạ gì về bộ truyện/phim này nữa

Danh sách chương

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 002 27/12/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 003 27/12/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 004 27/12/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 005 27/12/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 008 24/11/2011

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 009 24/11/2011

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 010 12/01/2012

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 011 28/10/2012

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 012 28/10/2012

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 013 29/10/2012

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 014 30/10/2012

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 015 23/08/2013

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 016 24/08/2013

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 017 27/08/2013

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 018 30/08/2013

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 019 31/08/2013

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 020 01/10/2013

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 021 28/10/2013

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 022 14/03/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 023 15/03/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 024 07/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 025 07/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 025.1 09/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 026 17/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 026.1 17/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 027 17/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 027.1 17/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 028 17/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 028.1 17/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 029 17/04/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 030 25/08/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 031 25/08/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 032 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 033 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 034 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 035 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 036 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 037 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 038 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 039 28/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 040 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 041 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 042 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 043 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 044 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 045 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 046 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 047 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 048 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 049 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 050 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 051 29/10/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 052 27/11/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 053 27/11/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 054 27/11/2014

Thần Điêu Hiệp Lữ Chap 001 27/12/2014