Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thần Giới Truyền Thuyết

Thần Giới Truyền Thuyết

9.2/10 trên tổng số 104 lượt đánh giá

Lượt xem: 152,456
Tên khác: Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện
Thể loại: Manhwa, Supernatural, Shounen, Fantasy
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Giới Truyền Thuyết:

Ngoại truyện về Đấu La Đại Lục.

Xem thêm; 

Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục 2

Danh sách chương

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 001 24/05/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 002 24/05/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 003 24/05/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 004 24/05/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 005 24/05/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 006 24/05/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 007 01/06/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 008 10/06/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 009 27/06/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 010 27/06/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 011 30/07/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 012 05/08/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 013 08/08/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 014 12/08/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 015 31/08/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 016 31/08/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 017 07/09/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 018 15/09/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 019 14/10/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 020 14/10/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 021 17/10/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 022 07/11/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 023 13/11/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 024 02/12/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 025 02/12/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 026 18/12/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 027 18/12/2015

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 028 09/01/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 029 09/01/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 030 15/01/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 031 06/03/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 032 06/03/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 032.5 28/03/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 033 28/03/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 034 29/03/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 035 16/04/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 036 28/04/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 037 28/04/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 038 23/05/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 039 04/06/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 040 13/06/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 041 29/06/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 042 30/06/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 043 08/07/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 044 15/09/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 045 15/09/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 046 15/09/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 047 15/09/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 048 15/09/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 049 15/09/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 050 27/09/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 051 25/10/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 052 25/10/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 053 25/10/2016

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 054 04/04/2017

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 055 11/04/2017

Thần Giới Truyền Thuyết Chap 056 21/04/2017

Thần Giới Truyền Thuyết Chap Ngoại Truyện - Sinh nhật của Thần Hủy Diệt 29/04/2017