Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

9.4/10 trên tổng số 68 lượt đánh giá

Lượt xem: 365,646
Tên khác: Thần Y Đích Nữ
Thể loại: Manhua, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: A3manga
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Y Đích Nữ:

1 nữ quân nhân thế kỉ 21 tinh thông Đông - Tây y thuật, võ thuật và tiễn thuật.

Trên đường làm nhiệm vụ thì cô được xuyên không về quá khứ và mang trong 1 mối thù của thân xác mới.

Nàng sẽ làm gì đây?

Danh sách chương

Thần Y Đích Nữ Chap 001 28/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 002 28/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 003 28/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 004 29/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 005 30/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 006 31/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 007 31/05/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 008 01/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 009 02/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 010 02/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 011 03/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 012 04/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 013 05/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 014 06/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 015 07/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 016 08/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 017 09/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 018 10/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 019 11/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 020 16/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 021 17/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 022 29/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 023 30/06/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 024 TV 12/07/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 025 19/07/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 026 26/07/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 027 20/10/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 028 20/10/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 029 26/10/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 030 03/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 031 09/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 032 16/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 033 22/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 034 30/11/2016

Thần Y Đích Nữ Chap 035 22/03/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 036 22/03/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 037 29/03/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 038 06/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 039 19/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 040 19/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 041 26/04/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 042 02/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 043 25/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 044 25/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 045 25/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 046 31/05/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 047 19/06/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 048 19/06/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 049 12/07/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 050 20/07/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 051 26/07/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 052 09/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 053 16/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 054 23/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 055 30/08/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 056 07/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 057 13/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 058 20/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 059 26/09/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 060 03/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 061 17/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 062 24/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 063 31/10/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 064 08/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 065 14/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 066 22/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 067 29/11/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 068 05/12/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 069 12/12/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 070 20/12/2017

Thần Y Đích Nữ Chap 071 02/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 072 02/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 073 09/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 074 16/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 075 23/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 076 30/01/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 077 06/02/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 078 13/02/2018

Thần Y Đích Nữ Chap 079 22/02/2018