Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thánh Tổ

Thánh Tổ

9.7/10 trên tổng số 67 lượt đánh giá

Lượt xem: 629,177
Tên khác: Thánh Tổ
Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Adventure, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: comicvn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thánh Tổ:

Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

Danh sách chương

Thánh Tổ Chap 001 31/07/2017

Thánh Tổ Chap 002 08/08/2017

Thánh Tổ Chap 003 14/08/2017

Thánh Tổ Chap 004 16/12/2017

Thánh Tổ Chap 005 23/12/2017

Thánh Tổ Chap 006 26/12/2017

Thánh Tổ Chap 007 30/12/2017

Thánh Tổ Chap 008 30/12/2017

Thánh Tổ Chap 009 30/12/2017

Thánh Tổ Chap 010 31/12/2017

Thánh Tổ Chap 011 31/12/2017

Thánh Tổ Chap 012 01/01/2018

Thánh Tổ Chap 013 01/01/2018

Thánh Tổ Chap 014 01/01/2018

Thánh Tổ Chap 015 02/01/2018

Thánh Tổ Chap 016 02/01/2018

Thánh Tổ Chap 017 02/01/2018

Thánh Tổ Chap 018 02/01/2018

Thánh Tổ Chap 019 02/01/2018

Thánh Tổ Chap 020 03/01/2018

Thánh Tổ Chap 021 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 022 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 023 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 024 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 025 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 025 - 028 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 029 - 031 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 032 - 035 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 036 - 040 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 041 - 045 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 046 04/01/2018

Thánh Tổ Chap 047 07/01/2018

Thánh Tổ Chap 048 07/01/2018

Thánh Tổ Chap 049 08/01/2018

Thánh Tổ Chap 050 11/01/2018

Thánh Tổ Chap 051 13/01/2018

Thánh Tổ Chap 052 15/01/2018

Thánh Tổ Chap 053 17/01/2018

Thánh Tổ Chap 054 20/01/2018

Thánh Tổ Chap 055 22/01/2018

Thánh Tổ Chap 056 24/01/2018

Thánh Tổ Chap 057 27/01/2018

Thánh Tổ Chap 058 29/01/2018

Thánh Tổ Chap 059 31/01/2018

Thánh Tổ Chap 060 03/02/2018

Thánh Tổ Chap 061 05/02/2018

Thánh Tổ Chap 062 07/02/2018

Thánh Tổ Chap 063 10/02/2018

Thánh Tổ Chap 064 12/02/2018

Thánh Tổ Chap 065 14/02/2018

Thánh Tổ Chap 066 17/02/2018

Thánh Tổ Chap 067 19/02/2018

Thánh Tổ Chap 068 23/02/2018

Thánh Tổ Chap 069 24/02/2018

Thánh Tổ Chap 070 26/02/2018

Thánh Tổ Chap 071 28/02/2018

Thánh Tổ Chap 072 03/03/2018

Thánh Tổ Chap 073 05/03/2018

Thánh Tổ Chap 074 07/03/2018

Thánh Tổ Chap 075 10/03/2018

Thánh Tổ Chap 076 12/03/2018

Thánh Tổ Chap 077 14/03/2018

Thánh Tổ Chap 078 17/03/2018

Thánh Tổ Chap 079 19/03/2018

Thánh Tổ Chap 080 21/03/2018

Thánh Tổ Chap 081 24/03/2018

Thánh Tổ Chap 082 26/03/2018

Thánh Tổ Chap 083 28/03/2018

Thánh Tổ Chap 084 31/03/2018

Thánh Tổ Chap 085 02/04/2018

Thánh Tổ Chap 086 05/04/2018

Thánh Tổ Chap 087 07/04/2018

Thánh Tổ Chap 088 09/04/2018

Thánh Tổ Chap 089 11/04/2018

Thánh Tổ Chap 090 14/04/2018

Thánh Tổ Chap 091 16/04/2018

Thánh Tổ Chap 091 16/04/2018

Thánh Tổ Chap 092 18/04/2018

Thánh Tổ Chap 093 21/04/2018

Thánh Tổ Chap 094 23/04/2018

Thánh Tổ Chap 095 25/04/2018

Thánh Tổ Chap 096 28/04/2018

Thánh Tổ Chap 097 01/05/2018

Thánh Tổ Chap 098 02/05/2018

Thánh Tổ Chap 099 05/05/2018

Thánh Tổ Chap 100 07/05/2018

Thánh Tổ Chap 101 09/05/2018

Thánh Tổ Chap 102 12/05/2018

Thánh Tổ Chap 103 16/05/2018

Thánh Tổ Chap 104 19/05/2018

Thánh Tổ Chap 105 23/05/2018

Thánh Tổ Chap 106 26/05/2018

Thánh Tổ Chap 107 30/05/2018

Thánh Tổ Chap 108 13/06/2018

Thánh Tổ Chap 109 13/06/2018

Thánh Tổ Chap 110 13/06/2018

Thánh Tổ Chap 111 13/06/2018

Thánh Tổ Chap 112 16/06/2018

Thánh Tổ Chap 113 20/06/2018

Thánh Tổ Chap 114 23/06/2018

Thánh Tổ Chap 115 27/06/2018

Thánh Tổ Chap 116 30/06/2018

Thánh Tổ Chap 117 04/07/2018

Thánh Tổ Chap 118 07/07/2018

Thánh Tổ Chap 119 11/07/2018

Thánh Tổ Chap 120 14/07/2018

Thánh Tổ Chap 121 18/07/2018

Thánh Tổ Chap 122 21/07/2018

Thánh Tổ Chap 123 25/07/2018

Thánh Tổ Chap 124 28/07/2018

Thánh Tổ Chap 125 01/08/2018

Thánh Tổ Chap 126 04/08/2018

Thánh Tổ Chap 127 08/08/2018

Thánh Tổ Chap 128 11/08/2018

Thánh Tổ Chap 129 15/08/2018

Thánh Tổ Chap 130 18/08/2018

Thánh Tổ Chap 131 22/08/2018

Thánh Tổ Chap 132 29/08/2018

Thánh Tổ Chap 133 29/08/2018

Thánh Tổ Chap 134 01/09/2018

Thánh Tổ Chap 135 05/09/2018

Thánh Tổ Chap 136 08/09/2018

Thánh Tổ Chap 137 12/09/2018

Thánh Tổ Chap 138 15/09/2018

Thánh Tổ Chap 139 19/09/2018

Thánh Tổ Chap 140 22/09/2018

Thánh Tổ Chap 141 26/09/2018

Thánh Tổ Chap 142 29/09/2018

Thánh Tổ Chap 143 04/10/2018

Thánh Tổ Chap 144 10/10/2018

Thánh Tổ Chap 145 13/10/2018

Thánh Tổ Chap 146 17/10/2018

Thánh Tổ Chap 147 20/10/2018

Thánh Tổ Chap 148 24/10/2018

Thánh Tổ Chap 149 27/10/2018

Thánh Tổ Chap 150 31/10/2018

Thánh Tổ Chap 151 03/11/2018

Thánh Tổ Chap 152 07/11/2018

Thánh Tổ Chap 153 10/11/2018

Thánh Tổ Chap 154 14/11/2018

Thánh Tổ Chap 155 20/11/2018

Thánh Tổ Chap 156 21/11/2018

Thánh Tổ Chap 157 12/12/2018

Thánh Tổ Chap 158 19/12/2018

Thánh Tổ Chap 159 21/12/2018

Thánh Tổ Chap 160 23/12/2018

Thánh Tổ Chap 161 07/01/2019