Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The Chef - Đầu Bếp Trứ Danh

The Chef - Đầu Bếp Trứ Danh

10/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá

Lượt xem: 250,993
Tên khác: The Chef - Đầu Bếp Trứ Danh
Thể loại: Shounen, Cooking
Tác giả: Kawamura Watasu
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Chef - Đầu Bếp Trứ Danh:

Có lẽ các bạn đã từng chết mê chết mệt vì bác sĩ quái dị thì không nên bỏ qua bộ này :), đầu bếp trứ danh :)

Danh sách chương

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 001 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 002 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 003 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 004 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 005 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 006 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 007 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 008 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 009 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 010 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 011 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 012 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 013 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 014 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 015 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 016 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 017 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 018 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 019 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 020 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 021 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 022 04/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 023 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 024 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 025 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 026 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 027 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 028 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 029 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 030 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 031 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 032 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 033 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 034 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 036 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 037 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 038 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 039 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 040 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 041 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 042 05/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 043 17/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 044 23/04/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 045 12/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 046 12/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 047 15/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 048 24/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 049 24/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 050 27/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 051 27/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 052 27/05/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 053 11/06/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 054 11/06/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 055 10/09/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 056 10/09/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 057 10/09/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 058 19/09/2012

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 059 28/03/2014

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 060 28/03/2014

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 061 28/03/2014

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 062 28/03/2014

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 063 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 064 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 065 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 066 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 067 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 068 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 069 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 070 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 071 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 072 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 073 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 074 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 075 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 076 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 077 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 078 26/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 079 27/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 080 27/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 081 29/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 082 29/07/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 083 01/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 084 02/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 085 04/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 086 05/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 087 06/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 088 08/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 089 09/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 090 09/08/2017

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 091 02/03/2018

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 092 02/03/2018

The Chef – Đầu Bếp Trứ Danh Chap 093 02/03/2018