index
Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The Gamer

The Gamer

8.8/10 trên tổng số 707 lượt đánh giá

Lượt xem: 914,990
Tên khác: The Gamer
Thể loại: Webtoon, Supernatural, Shounen, School Life, Fantasy, Action
Tác giả: Sang-Ah
Nguồn truyện: Truyện Tranh Tuần
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Gamer:

bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trở thành 1 trò chơi?

Danh sách chương

The Gamer Chap 001 18/12/2013

The Gamer Chap 002 18/12/2013

The Gamer Chap 003 18/12/2013

The Gamer Chap 004 18/12/2013

The Gamer Chap 005 18/12/2013

The Gamer Chap 006 18/12/2013

The Gamer Chap 007 18/12/2013

The Gamer Chap 008 18/12/2013

The Gamer Chap 009 18/12/2013

The Gamer Chap 010 18/12/2013

The Gamer Chap 011 18/12/2013

The Gamer Chap 012 29/12/2013

The Gamer Chap 013 30/12/2013

The Gamer Chap 014 01/01/2014

The Gamer Chap 015 03/01/2014

The Gamer Chap 016 03/01/2014

The Gamer Chap 017 03/01/2014

The Gamer Chap 018 04/01/2014

The Gamer Chap 019 11/01/2014

The Gamer Chap 020 17/01/2014

The Gamer Chap 021 24/01/2014

The Gamer Chap 022 01/02/2014

The Gamer Chap 023 10/02/2014

The Gamer Chap 024 16/02/2014

The Gamer Chap 025 23/02/2014

The Gamer Chap 026 05/03/2014

The Gamer Chap 027 10/03/2014

The Gamer Chap 028 17/03/2014

The Gamer Chap 029 - fix 26/03/2014

The Gamer Chap 030 01/04/2014

The Gamer Chap 031 08/04/2014

The Gamer Chap 032 18/04/2014

The Gamer Chap 033 18/04/2014

The Gamer Chap 034 25/04/2014

The Gamer Chap 035 02/05/2014

The Gamer Chap 036 09/05/2014

The Gamer Chap 037 16/05/2014

The Gamer Chap 038 23/05/2014

The Gamer Chap 039 30/05/2014

The Gamer Chap 040 06/06/2014

The Gamer Chap 041 12/06/2014

The Gamer Chap 042 19/06/2014

The Gamer Chap 043 27/06/2014

The Gamer Chap 044 03/07/2014

The Gamer Chap 045 07/07/2014

The Gamer Chap 046 18/07/2014

The Gamer Chap 047 25/07/2014

The Gamer Chap 048 01/08/2014

The gamer Chap 049 08/08/2014

The gamer Chap 050 15/08/2014

The gamer Chap 051 22/08/2014

The gamer Chap 052 29/08/2014

The Gamer Chap 053 05/09/2014

The Gamer Chap 054 12/09/2014

The Gamer Chap 055 19/09/2014

The Gamer Chap 056 26/09/2014

The Gamer Chap 057 02/10/2014

The Gamer Chap 058 09/10/2014

The Gamer Chap 059 19/10/2014

The Gamer Chap 060 24/10/2014

The Gamer Chap 061 31/10/2014

The Gamer Chap 062 07/11/2014

The Gamer Chap 063 14/11/2014

The Gamer Chap 064 21/11/2014

The Gamer Chap 065 28/11/2014

The Gamer Chap 066 19/12/2014

The Gamer Chap 067 26/12/2014

The Gamer Chap 068 02/01/2015

The Gamer Chap 069 - fix 14/01/2015

The Gamer Chap 070 - fix 16/01/2015

The Gamer Chap 071 23/01/2015

The Gamer Chap 072 - fix 30/01/2015

The Gamer Chap 073 - fix 06/02/2015

The Gamer Chap 074 13/02/2015

The Gamer Chap 075 - fix 20/02/2015

The Gamer Chap 076 - fix 27/02/2015

The Gamer Chap 077 - fix 06/03/2015

The Gamer Chap 078 13/03/2015

The Gamer Chap 079 20/03/2015

The Gamer Chap 080 27/03/2015

The Gamer Chap 081 03/04/2015

The Gamer Chap 082 10/04/2015

The Gamer Chap 083 16/04/2015

The Gamer Chap 084 24/04/2015

The Gamer Chap 085 01/05/2015

The Gamer Chap 086 08/05/2015

The Gamer Chap 086.5 15/05/2015

The Gamer Chap 087 26/06/2015

The Gamer Chap 088 03/07/2015

The Gamer Chap 089 10/07/2015

The Gamer Chap 090 17/07/2015

The Gamer Chap 091 24/07/2015

The Gamer Chap 092 - fix 31/07/2015

The Gamer Chap 093 07/08/2015

The Gamer Chap 094 14/08/2015

The Gamer Chap 095 21/08/2015

The Gamer Chap 096 28/08/2015

The Gamer Chap 097 TV 04/09/2015

The Gamer Chap 098 TV 10/09/2015

The Gamer Chap 099 TV 18/09/2015

The Gamer Chap 100 TV 24/09/2015

The Gamer Chap 101 TV 01/10/2015

The Gamer Chap 102 TV 09/10/2015

The Gamer Chap 103 TV 16/10/2015

The Gamer Chap 104 TV 23/10/2015

The Gamer Chap 105 TV 30/10/2015

The Gamer Chap 106 TV 06/11/2015

The Gamer Chap 107 TV - Fix 12/11/2015

The Gamer Chap 108 TV 20/11/2015

The Gamer Chap 109 TV 27/11/2015

The Gamer Chap 110 TV 04/12/2015

The Gamer Chap 111 TV 11/12/2015

The Gamer Chap 112 TV 18/12/2015

The Gamer Chap 113 TV 26/12/2015

The Gamer Chap 114 TV 08/01/2016

The Gamer Chap 115 TV 15/01/2016

The Gamer Chap 116 TV 22/01/2016

The Gamer Chap 117 TV 29/01/2016

The Gamer Chap 118 TV 08/02/2016

The Gamer Chap 119 TV 12/02/2016

The Gamer Chap 120 TV 18/02/2016

The Gamer Chap 121 TV 26/02/2016

The Gamer Chap 122 04/03/2016

The Gamer Chap 123 TV 11/03/2016

The Gamer Chap 124 TV 14/05/2016

The Gamer Chap 125 20/05/2016

The Gamer Chap 126 27/05/2016

The Gamer Chap 127 TV 05/06/2016

The Gamer Chap 128 TV 10/06/2016

The Gamer Chap 129 17/06/2016

The Gamer Chap 130 - Fixed 24/06/2016

The Gamer Chap 131 01/07/2016

The Gamer Chap 132 08/07/2016

The Gamer Chap 133 09/07/2016

The Gamer Chap 134 10/07/2016

The Gamer Chap 135 13/07/2016

The Gamer Chap 136 18/07/2016

The Gamer Chap 137 03/09/2016

The Gamer Chap 138 09/09/2016

The Gamer Chap 139 16/09/2016

The Gamer Chap 140 23/09/2016

The Gamer Chap 141 30/09/2016

The Gamer Chap 142 14/10/2016

The Gamer Chap 143 19/10/2016

The Gamer Chap 144 21/10/2016

The Gamer Chap 145 28/10/2016

The Gamer Chap 146 04/11/2016

The Gamer Chap 147 11/11/2016

The Gamer Chap 148 18/11/2016

The Gamer Chap 149 25/11/2016

The Gamer Chap 150 02/12/2016

The Gamer Chap 151 09/12/2016

The Gamer Chap 152 16/12/2016

The Gamer Chap 153 23/12/2016

The Gamer Chap 154 30/12/2016

The Gamer Chap 155 06/01/2017

The Gamer Chap 156 13/01/2017

The Gamer Chap 157 20/01/2017

The Gamer Chap 158 03/02/2017

The Gamer Chap 159 10/02/2017

The Gamer Chap 160 10/02/2017

The Gamer Chap 161 17/02/2017

loading...
loading...