Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 16,717
Tên khác: Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên
Thể loại: Fantasy, Action
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang,Diệp Minh Phát
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên: Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên trong lúc phi thăng thất bại, đã gặp một đứa bé Cô Tịch tự nhận là con mình, vì trộm "Hoàn Đồng Quyết" và "Phi Thăng Giám" Tử Dương Tôn Giả (người phi thăng đầu tiên) của Bạch Liên Giáo và THông Thiên Giáo nên bị truy sát.Mấu chốt phi thăng thất bại của Tiểu Kiếm Tiên là thiếu một thanh thần binh mạnh nhất "Ẩm Huyết Thần Binh". Vì luyện thần binh cần phải dung hợp tay của kiếm thủ mạnh nhất "Kiếm Phách Nguyên Đan".Trên đường luyện Ẩm Huyết Thần Binh và tiêu diệt chấp niệm Vương Vô Kỵ, Tiểu Kiếm Tiên và Cô Tịch đã gặp kỳ ngộ gì? thân phận thật sự Cô Tịch ra sao?Mời các bạn theo dõi!

Danh sách chương

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 003 14/11/2011

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 004 14/12/2011

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 005 14/12/2011

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 006 14/12/2011

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 007 14/12/2011

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 008 31/12/2011

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 009 06/03/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 010 03/06/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 011 11/06/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 012 19/06/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 013 17/09/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 014 24/09/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 015 01/10/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 016 08/10/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 017 11/10/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 018 19/10/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 019 19/10/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 020 26/10/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 021 04/11/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 022 06/12/2012

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 023 11/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 024 13/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 025 14/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 026 15/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 027 16/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 028 17/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 029 18/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 030 19/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 031 22/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 032 23/04/2013

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên Chap 033 23/04/2013