Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

7.8/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá

Lượt xem: 88,337
Tên khác: Thiên Long Bát Bộ
Thể loại: Shounen, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Sumomo Momo,Khưu Phúc Long,Sakata Nobuhiro
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên Long Bát Bộ: Một tuyệt tác của Kim lão tiên sinh, được Khưu Phúc Long thể hiện qua hình ảnh, bản dịch hoàn toàn mới của Kiết Tường tiên sinh, các anh em ủng hộ nhiệt tình nào

Danh sách chương

Thiên Long Bát Bộ Chap 000 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 001 14/05/2015

Thiên Long Bát Bộ Chap 002 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 003 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 004 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 005 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 006 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 007 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 008 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 009 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 010 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 011 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 012 04/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 013 06/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 014 06/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 015 07/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 016 08/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 017 09/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 018 10/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 019 11/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 020 14/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 021 24/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 022 24/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 023 24/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 024 24/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 025 24/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 026 24/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 027 25/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 028 28/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 029 29/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 030 30/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 031 30/11/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 032 03/12/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 033 09/12/2011

Thiên Long Bát Bộ Chap 034 31/01/2012

Thiên Long Bát Bộ Chap 035 15/05/2012

Thiên Long Bát Bộ Chap 036 30/05/2012

Thiên Long Bát Bộ Chap 037 11/08/2012

Thiên Long Bát Bộ Chap 038 28/04/2013

Thiên long bát bộ Chap 039 01/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 040 06/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 041 10/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 042 14/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 043 17/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 044 24/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 045 29/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 046 30/05/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 047 01/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 048 03/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 049 05/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 050 06/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 051 07/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 052 14/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 053 17/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 054 19/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 055 30/06/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 056 02/07/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 057 10/07/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 058 01/08/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 059 11/08/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 060 03/09/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 061 04/09/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 062 05/09/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 063 09/09/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 064 10/12/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 065 14/12/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 066 - fix 15/12/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 067 20/12/2013

Thiên Long Bát Bộ Chap 068 03/01/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 069 04/01/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 070 12/01/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 071 12/01/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 072 14/01/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 073 16/01/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 074 01/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 075 01/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 076 06/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 077 11/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 078 11/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 079 12/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 080 17/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 081 18/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 082 19/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 083 19/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 084 19/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 085 19/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 086 20/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 087 22/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 088 22/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 089 22/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 090 23/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 091 23/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 092 23/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 093 23/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 094 24/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 095 25/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 096 26/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 097 27/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 098 27/02/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 099 06/03/2014

Thiên Long Bát Bộ Chap 100 08/03/2014