Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Như Lai Thần Chưởng

Như Lai Thần Chưởng

7.6/10 trên tổng số 27 lượt đánh giá

Lượt xem: 284,269
Tên khác: Như Lai Thần Chưởng
Thể loại: Manhua, Supernatural, Shounen, Martial Arts, Historical, Fantasy, Action
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Như Lai Thần Chưởng: Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm...Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....Phần 1 - Cơ Phát Khai Chu BảnPhần 3 - Lưu Manh Thiên TửPhần 4 - Đại Đường Uy LongPhần 5 - Như Lai Thần ChưởngPhần 6 - Hồng Vũ Đại ĐếPhần 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Danh sách chương

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 001 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 002 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 003 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 004 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 005 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 006 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 007 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 008 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 009 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 010 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 011 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 012 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 013 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 014 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 015 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 016 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 017 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 018 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 019 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 020 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 021 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 022 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 023 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 024 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 025 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 026 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 027 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 028 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 029 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 030 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 031 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 032 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 033 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 034 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 035 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 036 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 037 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 038 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 039 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 040 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 041 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 042 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 043 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 044 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 045 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 046 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 047 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 048 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 049 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 050 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 051 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 052 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 053 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 054 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 055 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 056 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 057 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 058 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 059 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 060 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 061 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 062 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 063 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 064 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 065 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 066 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 067 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 068 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 069 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 070 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 071 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 072 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 073 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 074 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 075 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 076 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 077 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 078 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 079 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 080 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 081 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 082 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 083 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 084 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 085 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 086 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 087 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 088 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 089 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 090 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 091 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 092 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 093 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 094 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 095 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 096 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 097 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 098 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 099 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 100 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 101 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 102 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 103 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 104 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 105 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 106 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 107 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 108 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 109 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 110 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 111 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 112 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 113 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 114 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 115 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 116 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 117 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 118 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 119 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 120 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 121 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 122 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 123 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 124 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 125 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 126 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 127 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 128 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 129 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 130 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 131 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 132 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 133 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 134 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 135 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 136 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 137 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 138 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 139 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 140 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 141 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 142 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 143 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 144 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 145 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 146 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 147 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 148 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 149 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 150 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 151 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 152 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 153 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 154 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 155 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 156 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 157 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 158 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 159 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 160 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 161 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 162 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 163 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 164 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 165 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 166 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 167 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 168 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 169 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 170 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 171 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 172 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 173 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 174 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 175 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 176 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 177 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 178 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 179 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 180 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 181 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 182 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 183 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 184 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 185 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 186 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 187 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 188 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 189 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 190 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 191 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 192 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 193 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 194 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 195 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 196 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 197 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 198 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 199 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 200 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 201 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 202 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 203 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 204 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 205 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 206 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 207 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 208 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 209 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 210 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 211 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 212 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 213 08/05/2015

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 – Như Lai Thần Chưởng 214 08/05/2015